Publisert

Ord i Bibelen: Gjenfødelse1 Hva er gjenfødelse?

Ordet gjen-fødelse  innebærer å bli født på ny, født en gang til. Ikke vanlig fysisk fødsel, men en fødsel i åndelig forstand som gir deg del i Guds natur.  Ordet har også betydningen av det å bli født ovenfra – av Gud. 

Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. 2Kor 5:17

Å bli gjenfødt innebærer å få et nytt sinn, en ny natur, et nytt syn på Gud, på seg selv og på sine medmennesker.

2 Hva er forholdet mellom gjenfødelsen og rettferdiggjørelsen?

Dette er to sider ved frelsen. I rettferdiggjørelsen blir synderen erklært skyldfri overfor Gud for Jesu skyld og får barnets rett hos Gud.

I gjenfødelsen får han også barnets natur. Rettferdiggjørelsen innebærer at Gud ser på deg på en ny måte. Gjenfødelsen innebærer at du blir et nytt menneske.

3 Blir alt det gamle borte?

Selv om vi får en ny natur i oss i gjenfødelsen, har vi dessverre fortsatt den gamle syndige naturen i oss. Derfor er det kampfullt å være en kristen. Men hovedretningen i livet går nå med Gud og ikke mot Gud.

4 Er det viktig å bli født på ny?

Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike/komme inn i Guds rike. Joh 3:3

Gjenfødelse er en nødvendig del av frelsen.

5 Hvordan skjer gjenfødelsen?

Det skjer ved evangeliet – ordet om Jesus – enten alene eller sammen med vann, altså dåpen.

5 frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd, 6 som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser, Tit 3:5-6

For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir. 1Pet 1:23

Det som tar imot Jesus i tro gjennom Guds ord alene eller i dåpen, blir født på ny.

12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. 13 De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Joh 1:12-13

6 Etter det du siterte kan det høres ut som Den Hellige Ånd har noe med gjenfødelsen å gjøre…?

Gjenfødelsen er Åndens gjerning – det er han som skaper det nye livet i oss. Samtidig får vi Den Hellige Ånd som fødselsgave. Bibelen kaller det å bli døpt med Den Hellige Ånd. Uttrykket brukes riktignok om det disiplene skulle få del i på pinsedag, da hver enkelt av dem fikk Den Hellige Ånd til kraft og utrusning. Men etter pinsedag blir åndsdåpen knyttet til gjenfødelsen, slik det går fram av 1Kor 12:13

13 For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie. Og vi har alle fått én Ånd å drikke.

Det å bli en del av det ene legemet – Jesus – er et uttrykk for å bli en del av Kristi menighet på jord. Det blir du i gjenfødelsen, som er det samme som åndsdåpen.

Er du født på ny, så er du også åndsdøpt, døpt med Den Hellige Ånd.

7 Kort til slutt: Hva er gjenfødelse?

At Gud ved sin Ånd skaper et nytt liv i et menneske som tror på Jesus som sin frelser, slik at en får en ny natur som vil gjøre Guds vilje, selv om en fortsatt har den gamle naturen som vil det motsatte.


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Emne

  Gjenfødelse

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.