Publisert

Ord i Bibelen: Helliggjørelse1 Hva er helliggjørelse?

Helliggjørelsen innebærer at vi blir stadig mer preget av Guds hellighet i vårt liv.

I gjenfødelsen får vi et nytt liv og en ny natur av guddommelig kvalitet. Det er det samme som at Jesus bor ved troen i våre hjerter. Gjennom det tar Ånden tar bolig i oss, og vi blir et tempel for Den Hellige Ånd.

Helliggjørelsen er veksten av dette åndelige livet i oss, av den nye naturen som ble født i oss da vi kom til troen på Jesus. Det er det samme som stadig mer å bli preget av Jesus og hans sinnelag.

5 La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus, Fil 2:5

2 Har en kristen bare denne nye naturen?

Nei, han har fortsatt den gamle, men nå altså ved siden av den nye. Den gamle natur, ”kjødet”, er uforandret. Rom 7,18a; 8,7

Kjødet hos en kristen er ikke mer hellig enn hos en ikke-kristen.” C. F. Wisløff

En levende kristen opplever en kamp mellom disse naturene i seg. Noen ganger kan en erfare mest til den nye, andre ganger mest til den gamle. I et sunt kristenliv vil likevel hovedretningen være med Gud, og ikke mot ham. Gal 5,17

3 Er det mulig å seire over det onde i oss?

Mulighet til seier finnes ved evangeliet.

Så bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus. 2. Tim 2:1.

For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Rom 6:14

Dersom du er under loven, vil synden herske over deg, og det vil bare bli mer og mer synd i ditt liv. Men dersom du er under nåden, vil synden miste sin makt og Guds vilje vil sette sitt preg på deg.

Det er nåden som gjør sterk.

4 Hva er det ved Guds nåde som gjøre at den har en slik virkning?

Den forkynner at i Jesus er du kjøpt fri fra synden skyld og syndens makt. Du døde bort fra synden sammen med Jesus på korset.

Synden er ikke død i deg, men du skal få regne deg som død i forhold til synden og som levende i forhold til Gud – i Kristus Jesus. Du skal få lov til å framstille deg selv for Gud som den som av døde er blitt levende, og by dine lemmer fram som rettferdighetens våpen for Gud. Rom 6:13.

Vi kan bruke et bilde: Dersom du er dødssyk på grunn av nyresvikt, og noen så gir deg ei nyre så du får leve, - ville du ikke da tenke: ”Hva godt kan jeg gjøre for å vise min takknemlighet mot den som berget livet mitt?”

Slik virker også nåden den rette kjærlighet til Gud.

Jesus, meg selv jeg deg bringer. Legger meg ned for din fot. At du meg evig skal eie. Jeg er jo kjøpt med ditt blod.

Det vil aldri bli uproblematisk å si nei til synden i deg. Du må stadig dø med ditt selvliv bort fra synden. Det er ikke behagelig. Men det er en makt som er så mye større – Kristi kjærlighet!

Den tvinger deg – holder deg fast som en ufravikelig forpliktelse. Du må bare gi deg til Jesus og hans vilje som en liten takk for alt han har gitt deg og gjort for deg i kjærlighet.

Nåden skaper nye holdninger. Synden blir noe du må vende deg bort fra og Guds vilje blir din hjertetrang.

5 Hvordan er forholdet mellom rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen?
  • Det siste er en følge av det første.
  • Begge deler gis oss i Jesus Kristus. 1.Kor 1:30
  • Rettferdiggjørelsen er Kristus for oss overfor Gud. Her er vi alltid fullkommen!
  •  Helliggjørelsen er Kristus i oss overfor vår neste. Her er vi alltid ufullkommen!

En troende er ”samtidig rettferdig og synder” (Luther) – synder i seg selv og rettferdig i Kristus.

6 Bibelen snakker om å bli fylt av Ånden – hvordan kommer det inn i sammenhengen?

Bli fylt av Ånden er det samme som at Den Hellige Ånd får større plass og makt i en kristens liv, det som kalles helliggjørelse. Ef 5:18

Å bli fylt av Ånden skjer ved å:

  • Vandre i Ånden/vandre i lyset. Gal 5:16; 1.Joh 1:7
  • Benytte seg av Åndens ”treffpunkter”. Apg 2:42
  • Bruke Guds ord. Jf. Ef 5:18-20 med Kol 3:16-17
  • Gjennom nattverden. 1Kor 12:13; 10:16
  • Ved de helliges samfunn. Fil 2:1; Mat 18:20; jf. forklaringen til 3. trosartikkel
  • Gjennom bønn. Ef 6:18a

Gjennom dette vil en kristen bære Åndens frukt. Gal 5:22; Kol 1:10

7 Kort til slutt: Hva er helliggjørelse?

At det nye livet og den nye naturen som vi har fått del i ved gjenfødelsen får vokse og prege oss mer og mer ved at vi lever nær Jesus i hans ord og kjemper mot synden i den kraften som ligger i evangeliet.

Sagt på en annen måte: Helliggjørelse er å bli stadig mer preget av Jesu sinnelag ved at Den Hellige Ånd får større plass i vårt liv.


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.