Publisert

Ord i Bibelen: Jubelår1 Hva betyr jubelår?

Første delen av ordet kommer av et hebraisk ord som skrives jobel, men uttales jovel, og som betyr et horn av en vær. Det ble brukt til å lage lyd med, derfor kan også jovel bety lyden av hornblåsing. Når jovel ble knyttet til ordet for år, schana, ble det schênat ha-jovel, som betyr jubelår, fordi dette spesielle året ble innledet ved at man blåste i et værhorn.

2 Hvor ofte var det jubelår?

Jubelåret var hvert 50. år. Ordningen med sabbaten var veldig grunnleggende i Israel. Hver syvende dag skulle man hvile fra alt unødvendig arbeid og styrke forholdet til Gud.

Hvert syvende år var det sabbatsår. Da skulle det være et hvileår både for åkerjorda og vintrærne. Etter 7 sabbatsår skulle det så utropes et jubelår med basunstøt på den store forsoningsdagen – den dagen da ypperstepresten gikk inn i det aller helligste for å gjøre soning for folkets synder. Dette var den 10. dagen i måneden Tishri – dvs. en gang i september-oktober.

3 Hva var innholdet i jubelåret?

Det var tre ting som var sentralt i jubelåret:

  • Jord, budskap og mennesker skulle hvile.
    • Et jubelår skal dette femtiende år være for dere. Ikke skal dere så, og ikke skal dere høste det som vokser av seg selv i det året, og ikke skal dere sanke druer av de ustelte vintrærne i det året. 3.Mos 25:11
    • Dette var jo også sentralt i sabbatsåret, det 49. året. Da ble det altså to hvileår etter hverandre. Det ville Gud kompensere for ved å gi ekstra stor grøde i det 48. året. Slik skulle de lære å stole på Guds omsorg.
  • All slektseiendom som en hadde solgt i perioden mellom jubelårene (kanskje pga. gjeld), skulle føres tilbake til sin opprinnelige eier - vederlagsfritt. Slik skulle de bli minnet om at de var forvaltere av Guds eiendom og lære å ta vare på fellesskapet.
  • Alle israelitter som hadde vært nødt til å selge seg til en annens tjeneste pga. fattigdom, skulle få friheten tilbake ved starten av jubelåret. Derfor ble året også kalt frihetsåret. Slik skulle folket lære å vise barmhjertighet og respekt for menneskeverdet.Så vi forstår at ordningen med jubelåret var en stor gave fra Gud til folket!
4 Dette var en ordning som tilhørte den gamle pakt, altså tiden før Jesus. Hvordan er det i den nye pakt – finner vi noe om jubelåret der?

Både ja og nei. Det er ikke noe påbud om en slik konkret realisering av jubelåret i NT. Men samtidig blir det vist klart at Jesus innledet et jubelår med en ny og større dimensjon. Da Jesus i begynnelsen av sin gjerning fikk anledning til å lese fra Skriften i synagogen i Nasaret, leste han fra Jes 61 og stadfestet at denne profetien om den Messianske frelsestiden nå gikk i oppfyllelse:

Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren. Luk 4:18-19

Beskrivelsen her og uttrykket ”et nådens år fra Herren”, viser tydelig at jubelåret var et forbilde på tiden med frelse som skulle komme med Messias. Men nå dreier det seg ikke bare om hvert 50. år - ”et nådens år fra Herren” er hele perioden fra Jesus var her på jord til han kommer igjen.

5 Kan vi altså si at vi lever i et jubelår hele tiden?

Ja, vi gjør faktisk det – i åndelig forstand! Akkurat som jubelåret i den gamle pakt ble innledet med den store forsoningsdagen, ble jubelåret i den nye pakt – nådens år – innledet ved Jesu forsoning på Golgata. På den bakgrunnen har nådens år et budskap til utslitte, fattige og bundne syndere:

  • I Jesus har du en fullkommen hvile. Du skal slippe å streve med å produsere noe som Gud skulle være fornøyd med! Det holder allikevel ikke mål! Nei, Jesus sier i stedet:

Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Matt 11:28

  • I Jesus har du en fullkommen rikdom. Alt du mistet pga. synden, har du fått tilbake i ham.

For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. 2.Kor 8:9

  • I Jesus har du en fullkommen frihet. Han har kjøpt deg fri fra din grenseløse syndeskyld ved sin død på korset. Han har løst deg fra syndens lenker og bånd ved sin seier over djevelen.

Til frihet har Kristus frigjort oss. Gal 5:1

Alt dette får vi del i av bare nåde - med det samme vi tar imot det i tro! Tenk om alle kunne benyttet seg av den muligheten!

6 Kort til slutt: Hva betyr jubelår?

Hvert 50. år i Israel i den gamle pakt ble kalt jubelår, fordi det ble innledet ved at de blåste i et horn fra en vær – det som på hebraisk heter jobel. Det året skulle jorda og vintrærne hvile, all eiendom føres tilbake vederlagsfritt og alle gjeldsslaver settes fri.

Dette er et forbilde på frelsens tid som ble innledet med Jesu død og oppstandelse. Derfor kalles den tiden vi nå lever i for ”et nådens år fra Herren”. Den som tar imot nåden i Kristus, blir del i den himmelske hvile, rikdom og frihet.

 


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Skrifthenvisninger

  3. Mosebok  25: 11

  Lukas´ evangelium  4: 18-19

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.