Publisert

Ord i Bibelen: Kjærlighet1 Hva betyr kjærlighet?

Kjærlighet betyr det å være glad i noen, det vil si å ha en varm, hengiven følelse for noen, slik at en viser godhet og omsorg for vedkommende. Kjærlighet kan også innebære erotiske følelser, en spesiell hengivenhet mellom mann og kvinne.

I bibelsk gresk brukes det tre ord for kjærlighet: éros – som uttrykker den erotiske kjærligheten; filía – som står for kjærligheten som viser seg i godhet, omsorg og vennskap – og agape – som bare brukes om den guddommelige kjærligheten.

2 Hva er det som kjennetegner den menneskelige kjærligheten?

Det finnes heldigvis en god del fin og oppofrende kjærlighet på det menneskelige plan, hvor en viser godhet, omsorg og troskap mot hverandre. Men dessverre henger egoisme og nytelsessyke ved all vår kjærlighet i større eller mindre grad. Derfor holder den ikke mål etter Guds absolutte krav, noe som blir uttrykt slik i Rom 3:

Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Rom 3:12

Vi har et litt gammelmodig uttrykk som avslører dette – vi kan si at noen er elskverdig. Da tenker vi på en som er hyggelig og vennlig, og som derfor er verdt å elske. Vi elsker med andre ord for å få litt igjen selv

3 Hva er spesielt med den guddommelige kjærligheten?

Den guddommelige kjærligheten – agape – spør heldigvis ikke etter verdighet hos oss og krever heller ingen noen form for gjenytelse. Gud er kjærlighet og elsker simpelthen fordi han må elske. I Rom 5:8 heter det: ”Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.

Som syndere er vi i vårt vesen motstandere av Gud. Allikevel elsket Gud oss så høyt at han ga sin Sønn i døden for oss, for å fri oss fra sin egen vrede over våre synder.

I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. 1.Joh 4:10

Den rene og uselviske kjærligheten begynner alltid hos Gud.

4 Hvordan kan vi få del i denne kjærligheten?

Ved å ta imot Jesus, han som er Guds kjærlighet til oss. Som det står i ”Den lille Bibel”,

For så har Gud elsket verden at han gav (i døden) sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Joh 3:16

Ved å ta imot Jesus i tro, blir hans soning for all verdens synd gyldig for oss.

Da dekker Jesu blod over alle våre synder, slik at vi i ham blir stående overfor Gud som om vi aldri hadde syndet. Da er vi blitt Guds barn og gjenstand for Guds faderlige kjærlighet. For Jesu skyld kan Gud nå øse ut over oss all sin godhet og omsorg, både her i tiden og i evigheten.

Det er det største et menneske kan oppleve!

5 Er det mulig for oss å gi Guds kjærlighet videre til andre?

Når vi tar imot Guds kjærlighet i Jesus Kristus, blir vi født på ny ved at kjærlighetens Ånd flytter inn i vårt hjerte.

Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som er oss gitt. Rom 5:5

Dermed har enhver kristen fått mulighet til å vise den samme kjærlighet som vi har møtt hos Jesus. Han uttrykker det med et fint bilde i Joh 7:37-39

37 Om noen tørster, han komme til meg og drikke! 38 Den som tror på meg, som Skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. 39 Dette sa han om den Ånd de skulle få, de som trodde på ham… Joh 7:37-39

Den som stadig tar imot Guds ufortjente kjærlighet og nåde, blir en kanal for den samme kjærlighet og nåde til andre mennesker. Dette er mulig fordi Den Hellige Ånd har tatt bolig i vårt hjerte. Derfor kan Jesus pålegge oss å elske hverandre, likesom han har elsket oss.

6 Hvordan skal vi konkret gå fram i en situasjon for å vise ekte kjærlighet?

Først og fremst gjelder det å være mye sammen med Jesus gjennom evangeliet, bønnen, nattverden og fellesskapet med andre kristne. Da vil vi preges av hans kjærlighet. Bibelen kaller det ”Åndens frukt”, fordi det er en egenskap som Ånden skaper i en kristen.

Utfordringen er når vi står overfor en situasjon hvor det menneskelig sett ikke er naturlig å vise kjærlighet. Du blir kanskje mint om å hjelpe et menneske som har gjort deg vondt på en eller annen måte. Etter din syndige natur, har du lyst til å si nei, men etter din nye natur og Guds ord, er det klart for deg at det er rett å si ja.

Da skal du fokusere på Jesus. Han er både ditt forbilde og din kraftkilde. Du skal få takke han for at han har frelst deg fra din egoisme og hevngjerrighet og i stedet gitt deg en kjærlighet som uansett må elske. I Jesu navn skal du så gå for å hjelpe. Da vil du erfare at Guds kjærlighet utfolder seg gjennom deg, slik det uttrykkes i Ef 5:

1 Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn, 2 og vandre i kjærlighet, likesom også Kristus elsket oss og gav seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud. Ef 5:1-2

7 Kort til slutt: Hva betyr kjærlighet?

Det er å være glad i noen og vise dem godhet, omsorg og hengivenhet. Menneskelig kjærlighet er dessverre ikke fri for egoisme, men Guds kjærlighet er fullstendig uselvisk. Den har han fremfor alt vist oss ved at Jesus døde for vår synd og selvopptatthet.

Ved å ta imot Jesus i tro, blir vi Guds barn og får hans kjærlighet utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd. Derfor kan en kristen være et redskap i Guds hånd til å vise den samme kjærlighet til sine medmennesker som Kristus har elsket oss med.

Det er både en fantastisk mulighet og et stort ansvar som er gitt oss som Guds barn!


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Skrifthenvisninger

  1. Johannes´ brev  4: 10

  Romerbrevet  5: 5

  Efeserbrevet  5: 1-2

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.