Publisert

Ord i Bibelen: Nåde1 Hva betyr ordet ‘nåde’?

Fra gammelt av gir det uttrykk for forholdet mellom en overordnet og hans undersåtter. Hvis forholdet var godt, kunne det bli uttrykt med at han så i nåde til sin tjener – at han hadde velvilje eller behag i vedkommende.

2 Hvis vi snakker om ‘Guds nåde’ – hva menes med det uttrykket?

Da er det Gud som ser med velvilje og velbehag på sine tjenere, som vi er kalt til å være som hans skapninger. Vi har et fint eksempel på dette angående Moses:

Da sa Herren til Moses: Også det du nå ber om, vil jeg gjøre. For du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn. 2.Mos 33:17

I NT har vi et lignende eksempel i engelen Gabriels budskap til Maria:

Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. Luk 1:30

Vi kan si at Gud så med velvilje på disse – de var gjenstand for Guds smil.

3 Har Gud på noen måte vist oss sin nåde?

Ja, det har han i aller høyeste grad gjort gjennom sin Sønn, Jesus Kristus! Guds Sønn ble sendt til vår jord for å bli vår stedfortreder.

Vårt store problem var at vi som syndere var kommet i et uoppgjort forhold til Gud – vi var gjenstand for Guds vrede. Den eneste måten Gud kunne ordne dette på, var å tilregne sin egen Sønn vår synd og skyld.

Det førte Jesus til korset på Golgata, hvor han sonet for våre synder og betalte vår ubetalelige skyld med sin egen død. Slik grunnla Gud sin nåde på Golgata. Nåden møter oss altså fremfor alt i Jesus.  Heb 2:9; Joh 1:14.16-17.

4 Betyr det da at Gud uten videre kan være nådig mot alle mennesker?

Det virker som om noen tror det – at Gud uten videre kan åpne himmeldøren for alle. Men det er ikke Bibelens tale. Det er helt avgjørende om vi skal få del i Guds nåde, at vi tar imot Jesus til frelse.

Vi kan bruke et bilde om en som ligger hjelpeløs i sjøen. Det blir kastet ut en redningsflåte. Men den blir ikke til hjelp for noen, uten at en kommer seg opp i den.

Slik er det også med nåden i Jesus. Den er tilgjengelig for alle mennesker – den er klar fra Guds siden.  Tit 2:11. Men det er først når en tar imot det Gud har gjort i Jesus, at det får personlig betydning for oss. Først da kommer vi i et nådeforhold til Gud, hvor han kan være like fornøyd med oss, som han er med sin Sønn, Jesus Kristus. Matt 3:17.

5 Hvilke betingelser må jeg oppfylle for å få del i Guds nåde?

Det er veldig nærliggende for oss å spørre slik. For vi er så vant med at vi får ingen ting for ingen ting. Vi må stadig prestere for å få noe. Men i denne sammenhengen kan vi ikke bidra med noe. Det er faktisk heller til et hinder for at Gud kan gi oss del i nåden.

Nåde betyr blant annet ‘gratis’, noe vi får helt og fullt ufortjent. Det er faktisk bare én måte å få Guds nåde på, og det er å ta imot den for intet. Ef 2:8-9.

Men er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke lenger nåde. Rom 11:6

Dette synes jeg er så flott! Da kan jeg se helt bort fra egne prestasjoner og bare satse på det som blir gitt meg ufortjent i Jesus Kristus.

6 Faller jeg ut av Guds nåde hver gang jeg synder?

Det er alvorlig å synde. Derfor er det viktig at vi lever i et daglig oppgjør angående vår synd, og bekjenner våre synder for Gud. Men heldigvis er nåden større enn som så! Hvis vi falt ut av nåden hver gang vi syndet, ville ingen av oss bli frelst. For tenk om jeg syndet i dødsøyeblikket? Nei, jeg synes det uttrykkes så fint i Rom:

Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåden som vi står i. Rom 5:2a.

Det handler om å stå i nåde hos Gud. Jeg ser for meg at jeg er i et nåderom.

«Jeg bor i syndenes forlatelse som i et hus.» C. O. Rosenius

Det går an å snuble i et hus. Men det er sjelden du snubler ut av et hus. Dessverre faller jeg ofte i synd. Men så lenge jeg kommer til Jesus med mine synder og har tillit til at han renser meg fra all synd, blir jeg stående i nåde hos Gud. Da bevarer han meg hos seg inntil jeg når målet hjemme hos han.  1.Joh 1:7-9

7 Kan du med få ord forklare uttrykket ‘Guds nåde’?

At jeg helt ufortjent blir tilregnet alt det Jesus har gjort, slik at Gud er fornøyd med meg og kan møte meg med sitt smil.


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Emne

  Nåde

Skrifthenvisninger

  2. Mosebok  33: 17

  Lukas´ evangelium  1: 30

  Romerbrevet  11: 6

  Romerbrevet  5: 2

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.