Publisert

Ord i Bibelen: Nådemiddel1 Hva er et nådemiddel?

Selve ordet finner vi ikke i Bibelen, men saken er der. Nådemidlenes vesen er at de formidler Guds nåde til den som tror, slik at en får livsforbindelse med Jesus.

  • Ordet (evangeliet). Joh 15:3-4; 17,20; Apg 11:14; 1.Pet 1:23
  • Dåpen. Gal 3:27
  • Nattverden. 1.Kor 10:16

Om Jesu ord heter det for eksempel:

3 Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. 4 Bli i meg, så blir jeg i dere. Joh 15:3-4a

2 Er det noe som er felles mellom nådemidlene?

Det som er felles for alle tre er evangeliet – ordet om Jesus. Så kommer vannet i tillegg i dåpen og brødet og vinen i tillegg i nattverden.

Fordi dåpen og nattverden er hellige handlinger som Jesus har innstiftet, kalles disse nådemidlene også sakramenter.

Nåden kan formidles gjennom fysiske elementer fordi ”Ordet ble kjød”. Joh 1:14. ”De er synlige ord”, sier Augustin.

Gud har vært så god med oss at han henvender seg til ulike sanser for å gi oss del i den samme nåden – frelsen i Jesus Kristus, syndenes forlatelse.

  • Skriften – øyets nådemiddel
  • Forkynnelsen – ørets nådemiddel
  • Dåpen – nådemiddel knyttet til legemlig berøring og renselse.
  • Nattverden – nådemiddel knyttet til spising og drikking
3 Skal alle nådemidlene gjentas like ofte?

Nei, dåpen er en engangshandling i begynnelsen av kristenlivet. Da inngår Gud en pakt med den som blir døpt, hvor han lover at vi skal få være hans barn så lenge vi lever i troen på han. Den som kommer tilbake til Jesus etter et eventuelt frafall, trenger ikke å bli døpt en gang til. For Gud står ved det han har lovet.

Nattverden er et styrkemåltid som vi tar del i sammen med andre kristne gjentatte ganger, uten at det er satt opp noen fast frekvens på det i Bibelen.

Når det gjelder Ordet, er det heller ikke noe påbud om hvor ofte vi skal lese eller høre det. Men det står: ”La Kristi ord bo rikelig blant dere/i dere”. Kol 3:16. Derfor bør vi lese Guds ord daglig og høre det forkynt så ofte det lar seg gjøre. Det er jo vår åndelige mat!

4 Hvordan er det med troen i forhold til nådemidlene?
  • Katolske kirke: Sakramentene virker ”ved gjort gjerning”.
  • Luthersk lære: Virker bare frelse ved tro.

For at vi skal komme til denne tro, er det innstiftet en tjeneste med å lære evangeliet og meddele sakramentene. For ved Ordet og sakramentene som midler blir Den Hellige Ånd gitt, han som frembringer troen, hvor og når Gud vil, i dem som hører evangeliet.Den Augsburgske bekjennelse Art. V. (CA V)

Det er altså evangeliet som skaper og fornyer troen, slik det står i Rom 10:17

Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord. Rom 10:17

Derfor er det viktig at vi stadig kommer i kontakt med nådemidlene, enten det er Ordet, dåpen eller nattverden.

5 Kort til slutt: Hva er et nådemiddel?

Det er noe som formidler Guds nåde til oss, slik at troen på Jesus blir skapt eller fornyet til frelse. De tre nådemidlene vi har – ordet, dåpen og nattverden, bør derfor ha en sentral plass i en kristens liv.

 


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Skrifthenvisning

  Johannes´ evangelium  15: 3-4

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.