Publisert

Ord i Bibelen: Profet1 Hva betyr profet?

Betegnelsen profet kommer av et gresk ord, "profetes", som betyr forkynner, taler, talsmann, forutsier, profet. Det tilsvarende hebr. ordet er "nabi", som brukes om en mann som taler Guds ord, en profet, forkynner. I eldre tider ble profetene kalt seere, fordi Gud åpenbarte seg for dem.

I gammel tid sa folk i Israel når de gikk av sted for å få vite Guds vilje: Kom, la oss gå til seeren! For den som nå kalles profet, kaltes i gammel tid seer. 1.Sam 9:9

2 Hva var profetens oppgave?

Profeten var Guds mann og tjener. 1.Sam 9:6. Han talte det som Herren sa til ham gjennom syner eller ord. 2.Mos 4:14-15; Am 3:7-8. Han var altså bærer av guddommelig åpenbaring. Budskapet gjaldt først og fremst profetens samtid, men det pekte også framover mot noe Gud ville gjøre i framtiden.

Profetene hadde en sentral plass i Israel helt fra starten av. Abraham er den første som kalles profet, og Moses framstilles som den største av profetene. 1.Mos 20:7; 5.Mos 34:10. I den første tiden av Israels historie, var det grupper av profeter. 1.Sam 10:5; 19:20; 1.Kong 18:4. Senere ble det mer vanlig med framtredende enkeltskikkelser, slik som Joel, Amos, Hosea, Jesaja, Jeremia og Esekiel.

3 Var det noe som skilte profeten ut fra andre han levde sammen med?

Det som kjennetegnet profeten var:

  1. Han var seg bevisst et spesielt kall fra Gud. Herren sa til meg: Gå og vær profet for mitt folk Israel! Am 7:15.
  2. Han levde et oppofrende liv i et inderlig fellesskap med Gud. Derfor måtte han forkynne det som Herren talte til ham. Jeg tenkte: Jeg vil ikke mer komme ham i hu og ikke tale mer i hans navn! Men da ble det i mitt hjerte som en brennende ild, innestengt i mine ben. Jeg trettet meg ut med å tåle det, men jeg maktet det ikke. Jer 20:9
  3. Han var et nøkternt menneske som visste at han var utrustet med Guds Ånd. 1.Sam 10:6; Esek 11:5. Derfor var han seg bevisst at han talte med en enestående myndighet. “Så sier Herren!” er en vanlig innledning til det profetiske budskapet. Ved Ånden kunne profeten også gjøre under. Som Guds talsmann sto han over alle andre i Israel. Han henvendte seg derfor gjerne til folkets ledere, - fyrster, konger og prester. Jes 7; Am 7:11.
4 Men det kunne vel komme noen falske profeter også?

Ja, til tider var det dessverre mange falske profeter som ikke mottok budskap fra Gud.

De bærer fram sitt eget hjertes syner, ikke ord fra Herrens munn. Jer 23:16

Siden profettjenesten deres var et selvvalgt levebrød, var de opptatt av å forkynne det folk likte å høre. Derfor kaller vi dem gjerne “lykkeprofeter”. Men deres profetier gikk ikke i oppfyllelse, i motsetning til de sanne profetenes forutsigelser.

Når det ord profeten taler i Herrens navn, ikke skjer og ikke går i oppfyllelse, da er det et ord som Herren ikke har talt. Det er et ord som profeten i overmot har dristet seg til å tale, og du skal ikke være redd ham. 5.Mos 18,21
Men når en profet profeterer om fred, og hans ord går i oppfyllelse, da kan alle se at han er en profet som Herren i sannhet har sendtJer 28:9

5 Hva var profetenes budskap?

Budskapet var svært ofte dom over synden og frelse til dem som vender om. Dette er særlig tydelig hos dem vi kaller skriftprofetene. Årsaken til at budskapet ble skrevet ned, ligger i den historiske situasjonen. De store verdensrikene vokste etter tur fram og ble brukt som Guds straff mot sitt syndige folk. Dette forkynte profetene på forhånd. Derfor ble de kalt domsprofeter. Men de forkynte også om Guds frelse og forløsning for sitt folk.

For at det skulle være tindrende klart at dette var i samsvar med Guds plan, måtte budskapet skrives ned. Iverksettelse av dommen skulle da vekke de vantro, samtidig som Guds store trofasthet og kjærlighet ble understreket ved at de som vendte om, ble frelst. Ofte forteller profetene sjøl at Gud ba dem skrive budskapet ned. Jes 8:1; Hab 2:2. Slik skulle profetiens sannhet dokumenteres for ettertiden. Jes 30:8; Jer 30:2f.

Særlig trosstyrkende er det å se hvordan de mange profetiene om en kommende Messias er gått i oppfyllelse inntil minste detalj i Jesu liv og gjerning. Og ennå er det profetier om fullendelsen som venter på å bli oppfylt - like presist!

6 Var Jesus en profet?

Han var selve Profeten!

1 Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene,2 har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom Sønnen. Heb 1:1-2a

Jesus hadde en helt spesiell myndighet som profet, for han kom fra himmelen til jorden og hadde som Guds Sønn det beste kjennskap til alt han talte om. Ja, han var sjøl ett med Guds ord. Johannes kaller ham rett og slett ”Ordet”.  Derfor trengte han ikke å si: ”Så sier Herren.” Han sa bare rett ut: ”Sannelig, sannelig, jeg sier dere…”

Men når Guds Sønn har vært her på jord og talt Guds ord, må vi desto mer innrette oss etter det han har sagt, ikke minst om at han er eneste veien til frelse for oss mennesker:

Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Joh 14:6

Jesu profetiske ord finner vi i Bibelen, både det han sjøl sa og det hans apostler forkynte under veiledning av Den Hellige Ånd.

7 Er det profeter i dag?

Det er heldigvis mange som Gud har kalt til å forkynne Guds ord inn i menneskenes livssituasjon i dag. Men det bygger ikke på nye syner. Vår oppgave er å gi videre den avsluttende åpenbaringen som vi har i Bibelen – veiledet av Guds Ånd. Da kan det underet skje som Jesus sa:

Den som hører dere, hører meg… Luk 10:16a

8 Kort til slutt: Hva betyr profet?

Det betyr en som taler Guds ord til mennesker om dom over synden og frelse til den som vender om.

Jesus er den største av alle profetene. Derfor må vi legge ekstra vekt på å lytte til han og de som forkynner hans ord i dag, veiledet av Guds Ånd.

 


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.