Publisert

Ord i Bibelen: Seier1 Hva er seier?

Det er å vinne en kamp eller konkurranse. Slik er det også i Bibelen. Der er Guds kamp og seier et sentralt motiv, både i GT og NT. Det dreier seg om hans oppgjør med ondskapens krefter, representert ved djevelen og hans medhjelpere.

2 Hvordan startet denne kampen?

Det begynte med et fall i engleverdenen. Vi hører om et opprør mot Gud, ledet an av en av Guds mest betrodde engler, gjerne kalt Lucifer. Han tok med seg 1/3 av de andre englene og ble satan, som betyr "motstander" eller "djevelen", eller også "anklager", "baktaler". De andre falne englene blir kalt demoner.

Da Gud hadde skapt menneskene, lokket djevelen i en slanges skikkelse dem over på sin side ved å friste dem til å gjøre opprør mot Guds gode vilje i Edens hage. Slik kom synden inn i verden, og Gud og menneskene ble fiender, de som før hadde levd i full harmoni.

Dette kom imidlertid ikke overraskende på Gud. Han hadde allerede frelsesplanen klar og presenterte den like etter syndefallet: En i kvinnens ætt skulle knuse slangens hode, dvs. vinne en avgjørende seier over satan og all hans makt.

3 Hvem tenkes det på her?

Forventningen om en frelser, en Messias,  (betyr en salvet/utvalgt av Gud), går som en rød tråd gjennom hele GT inntil oppfyllelsen i Jesus fra Nasaret. Han er Guds Sønn som er født inn i menneskeslekten. Fordi han er en enhet mellom Gud og menneske, er han uten synd, samtidig som han kunne ta opp kampen mot satan og synden i vårt sted.

Han ble fristet av djevelen mange ganger, slik som i ødemarken i begynnelsen av hans tjeneste. Men han seiret ved å holde seg til Guds ord: ”Det står skrevet…

Den avgjørende seieren vant han på korset. For ved at en uskyldig døde i synderes sted, banet han veien til det evige livet for syndere som har trusselen om en evig død hengende over seg. Dermed ble satan og hans makt knust.

Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Kol 2:15

- for at han ved døden skulle gjøre til intet han som hadde dødens velde, det er djevelen. Heb 2:14

Jesu død så ut som et tap, et nederlag. Men det var i realiteten en gigantisk og universell seier over satan og synden og allslags ondskap!

4 Hvilken betydning har dette for oss i dag?

Siden Jesus var alle menneskers stedfortreder, innebærer det at vi i ham eier en fullkommen seier. Vi synder dessverre altfor ofte, også etter at vi er blitt kristne. Da er det godt å vite at jeg i Jesus har seiret over alle fristelser. Jesus er min seier!

Men Gud være takk som alltid lar oss vinne seier i Kristus… 2.Kor 2:14

Men Jesus er ikke bare min seier som gjelder for meg på dommens dag! Hans seier blir også virkeliggjort i mitt liv i den grad jeg regner med den i min daglige kamp mot synden. Den kampen vil enhver ærlig kristen kjenne til. Djevelen har så visst ikke tenkt å la oss være i fred!

Vi har kamp ”mot ondskapens åndehær i himmelrommet”, slik den møter oss gjennom den syndige verden omkring oss og vår onde natur i oss.

Da gjelder det å ”bli sterke i Herren og i hans veldige kraft”, ved å ta på oss ”Guds fulle rustning”, slik at vi kan holde stand mot djevelens listige angrep. Ef 6. Rustningen består i evangeliet – budskapet om Jesu seier i vårt sted. Når vi blir fristet til konkrete synder, kan vi møte det med ”troens skjold” og ”Åndens sverd, som er Guds ord”. Som Jesus gjorde i ødemarken, kan vi også henvise til det som står skrevet.

Når du for eksempel blir fristet til å hevde deg sjøl på bekostning av andre, kan du møte det med: ”Dette har Jesus kjøpt meg fri fra. Det står skrevet at ”ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye”. Fil 2:4 Takk Jesus, for at din seier er min seier!”

Ved å bruke Guds ord konkret på denne måten, vil Jesu seierskraft virkeliggjøres i vårt liv mer og mer. Det betyr ikke at vi alltid kommer til å seire. Synden henger dessverre for fast i oss til det. Men vi må samtidig våge å ta Guds ord på alvor, slik det heter i 1.Kor 15:57:

Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. 1.Kor 15:57

5 Blir det noen gang full seier?

Ja, Jesus skal en gang demonstrere sin endelige seier over djevelen og hans medhjelpere ved å kaste dem i fortapelsen. Og de som har holdt ut i tro vil få del i den evige seier.

De har seiret over ham (djevelen) i kraft av Lammets blod og det ord de vitnet… Åp 12:11a.

Da er veien tilbake til Livets tre åpnet igjen, det som de første menneskene fikk stengt adgangen til.

Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livets tre, som er i Guds Paradis! Åp 2:7

Måtte vi alle nå fram dit!

6 Kort til slutt: Hva er seier?

Det er at Jesus har vunnet kampen mot djevelen og alt det onde i vårt sted, slik at vi i ham eier en fullkommen seier. Denne seieren kan realiseres skrittvis i troens kamp her i livet, men står først fram i sin fulle glans når vi når fram til det evige målet i himmelen.

 


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Skrifthenvisninger

  Kolosserbrevet  2: 15

  Johannes´ Åpenbaring  12: 11

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.