Publisert

Bursdagsbarnet Jesus Luk 2:1-20


Ca leselengde:
6 min

Julaften
Tekstrekke 1
 
Lesetekster: Jes 9,1a.2.6-7 (A)
 1 Joh 1,1-4 (A)
Prekentekst: Luk 2,1-20 (A)
Poetisk tekst: Salme 98,1-2.4

Når en bursdagsfeiring er over, og gjestene er gått, da spør vi ofte bursdagsbarnet: "Har du hatt en fin bursdag?"

Og kanskje svarer bursdagsbarnet: "Joo, det har vært en fin bursdag…" Når vi får et sånt svar, da venter vi på et "men". Og så kommer det: "men hvorfor må dere alltid snakke om hvordan det var da jeg ble født og så søt jeg var da jeg var liten? Jeg er da ikke en baby lenger! Det er akkurat som dere likte meg bedre da jeg var baby enn sånn jeg er nå!"

Jeg lurer på hva Jesus sier når vi er ferdige med å feire bursdagen hans her i Teie kirke om en halv time. "Jo, det var en fin bursdagsgudstjeneste… men det var litt mye om hvordan det var da jeg ble født. Jeg er da ikke en baby lenger! Det er akkurat som dere likte meg bedre som baby enn sånn jeg er nå! Her sitter jeg ved Guds den allmektige Faders høyre hånd - jeg har fått all makt i himmel og på jord - og så snakker dere bare om hvordan det var da jeg var baby!"

Nei, jeg tror ikke han ville sagt det. For vi har ikke bare lest og sunget om barnet i krybben. Vi har lest en 2700 år gammel profeti om han som skulle komme fra Betlehem: "Han skal ha makt og myndighet fra Herren sin Gud. … Hans velde når til jordens ender. Han skal bringe fred."

Vi er ikke her bare for å feire Jesus som baby. Vi feirer at profetordene om ham er blitt virkelighet. I vår tid er evangeliet om Jesus nådd ut til jorden ender. Nå er det kristne kirker i alle verdensdeler og i de fleste land i verden, og de fleste mennesker på jorden har fått Bibelen på sitt eget språk. Kristendommen er verdens største religion, med to milliarder medlemmer, en tredjedel av verdens befolkning. Det er et stykke igjen, men vi er kommet ganske langt.

"Han skal bringe fred!" leste vi. Jesus kom for å bringe fred. Vi har dessverre noen triste eksempler i historien hvor politikere har brukt kristendommen til å styrke sin egen makt, og hvor krigerske herskere har brukt religionen som påskudd til å okkupere andre land, og det finnes eksempler på kirkeledere som har tatt politisk makt. Men alle som er blitt kjent med Jesus, vet at han kom med fredens og forsoningens og tilgivelsens budskap.

Ekspertene sier at det aldri har vært så få kriger i verden som i vår tid. Det er vondt for dem som lever der det ennå er krig. Men mange konflikter er løst i vår tid, og mange av konfliktene i verden er løst gjennom kristendommens fredsbudskap og gjennom gode fredsmeglere. Det er ikke for ingenting at ti av utdelingene av Nobels fredspris har gått til biskoper og kirkeledere og kirkesamfunn som har fremmet fred og forsoning og fordragelighet i verden, og mange av de andre fredsprisvinnerne har også fortalt om inspirasjon og hjelp fra Jesus og hans forsonergjerning. Jeg vet ikke noe flottere enn når de som før har vært fiender, gjør opp med hverandre og bygger vennskap med hverandre.

Nå står verden overfor nye utfordringer: Vi må fylle freden med rettferdighet! "Han skal bringe retten ut til folkene," står det om Jesus. "Han skal ikke bli utmattet før han har utbredt retten på jorden." (Jes 42:1, 4) Jesus var lidenskapelig opptatt av rettferdighet, og lot ikke hyklerne få fred. Hyklere er de som har enkle regler for seg selv og strenge regler for andre. Hyklerne mener at de har rett til mer enn andre har rett til.

Nå utfordres vi til å slutte med hykleriet. Vi utfordres til å fylle freden med rettferdighet, ellers vil freden bryte sammen. Vi nordmenn kan ikke tillate oss selv å bruke mer og mer, mens andre får mindre og mindre å leve av. Det er nok mat på jorden til alle seks milliarder, men det er ikke nok til at alle kan ha norsk levestandard. Vi kan ikke fortsette å slippe ut ødeleggende stoffer som gjør at pol-isen smelter og oversvømmer de som lever i flate land.

Hvis vi ikke gjør noe drastisk med utslippene våre, kan vi plutselig få fem millioner klimaflyktninger til Norge. Vi kan ikke stenge grensene for klimaflyktningene, for det er norsk oljes skyld at landene deres er oversvømt av smeltevann eller uttørket av den brennende solen.

På julaften leser vi om hvordan det var da Jesus ble født. Jeg tror Jesus liker at vi leser denne flotte fortellingen. Det lyser av den. Mange synes det er lettere å ta imot Jesus når det er jul. Det skjer noe med oss når vi kan løfte opp et lite barn. Julesangene er varme og kan finne vei inn til frosne menneskehjerter. Julesangene er flotte bursdagssanger!

Men når vi er ferdige med å se bakover til Jesu fødsel, da ser vi opp mot ham som sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd. Og så synger vi en annen bursdagssang:

"For riket er ditt, og makten og æren i evighet!"

Når vi har lært oss den sangen, da kan vi be: "La viljen din skje på jorden som i himmelen!"

"La riket ditt komme," både her hos oss og like til jordens ender!

Jesus er stor nok til å bøye seg helt ned til deg i dag, og si: "Jeg vil være din venn, jeg vil være din bror, og jeg vil være din frelser!" Men han har mer å si deg. han vil også være din Herre. Du kan få følge ham på fredens og rettferdighetens vei.

Jesus vil gå sammen med deg gjennom alle rommene hjemme hos deg, inn i hverdagen din, i familien din, i nabolaget og på arbeidsplassen din. "Deilig er jorden," synger vi. Jesus vil at jorden skal være like deilig for alle. Hans vei går "gjennom de fagre riker på jorden", og kanskje tar Jesus deg med seg helt til jordens ender. Det er mange som venter på frelse, fred og rettferdighet.

Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og blir, én sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.


Prekenen er hentet fra Harald Kaasa Hammers nettsted tekstboken.no.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
6 min
Ressurstype

  Søndagens tekst

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  2: 1-20

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Harald Kaasa Hammer.
  Harald Kaasa Hammer er pensjonert prest i Den norske kirke. Han var sekretær under arbeidet med Tekstboken 2011. Han har skrevet flere bøker og har gitt ut oversettelser av Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Han driver nettstedet www.tekstboken.no med mange ressurser til tekstene i kirkeåret.
   Ressurser av Harald Kaasa Hammer
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.