Publisert

Den trange dør (2) Luk 13:23-30


Ca leselengde:
8 min

Bots- og bønnedag (siste søndag i oktober)
Tekstrekke 1
 
Lesetekster: Jer 18,1-10
 Rom 2,1-11
Prekentekst: Luk 13,22-30
Fortellingstekst: Luk 15,11-32
Poetisk tekst: Salme 32,1-5

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 13. kapittel, fra vers 23:

Da var det en som spurte: "Herre, er det få som blir frelst?" Han sa til dem: Kjemp for å komme inn gjennom den trange dør! For jeg sier dere: Mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. Når husbonden først har reist seg og lukket døren, og dere står utenfor og banker på og sier: "Herre, lukk opp for oss!" da skal han svare: "Jeg vet ikke hvor dere er fra." Da vil dere si: "Vi har jo spist og drukket sammen med deg, og du har undervist på gatene våre." Men han skal svare: "Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra meg, alle dere som gjør urett." Da skal dere gråte og skjære tenner, for dere skal se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene samlet i Guds rike, mens dere selv er kastet utenfor. Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike. Noen av de siste skal da bli de første, og noen av de første skal bli de siste. Luk 13:23-30

Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.

"Er det får som blir frelst?"

Er det ditt spørsmål?

Jesu svar er tydelig nok: Kjemp for å komme inn gjennom den trange dør!

Her er det ikke spørsmål om interessant statistikk, om det er mange eller få som blir frelst. Her gjelder det din frelse, og min frelse. Du må kjempe for å komme inn gjennom den trange dør! Og jeg må kjempe for å komme inn gjennom den trange dør.

Jesus fikk flere ganger slike spørsmål. En gang spurte Peter om hvordan det skulle gå med Johannes. Og Jesus svarte: "Hva angår det deg? Følg du meg!" (Joh 21:19-23)

Kallet til frelse er så avgjørende viktig for hver enkelt av oss, at vi ikke må snakke det bort med å spørre om mange eller få, eller om den og den!

Kjemp for å komme inn gjennom den trange dør!

Hvorfor må vi kjempe for å komme inn? - Er ikke det ganske lettvint da? Hva betyr det at døren er trang? Kanskje kan vi si det så enkelt:

For det første: Døren er så trang at vi må gå inn en og en.

For det andre: Døren er så trang at vi ikke får med oss syndene våre.

Døren er så trang at vi må gå inn en og en

I dag ber vi for folket vårt. Vi har evangeliet i landet vårt, og vi har en kirke som omfatter 80% av befolkningen. Men vi døper en og en.

Legg merke til den samme dobbeltheten i "Den lille Bibel":

For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Joh 3:16 

Døren er så trang at vi ikke får med oss syndene våre.

Når vi døper et barn, lukker vi det inn i Guds menighet. Men før vi døper det, tegner vi korsets tegn på barnet. Dette er en markering også for oss voksne. Våre synder skal festes på korset før vi kan komme inn gjennom døren. Vår urettferdighet må nagles fast der den hører hjemme, på korset.

Det er denne sannheten Jesus løfter opp og skyver fram i menneskemengden som hørte på ham. Ingen kan ta med seg urettferdigheten inn i Guds rike. Det nytter ikke å henvise til at vi har hatt kristendommen i 1000 år. Det nytter ikke å si at vi har lært om Jesus på skolen og søndagsskolen. Han kjenner jo oss!

I dag spilles det cup-finale. Det nytter ikke å si at "Jeg spiller jo på Odd-Grenland!" eller "Jeg er jo tatt ut til å spille cup-finale!" hvis du bryter reglene. Hele stadion og hele fotball-Norge gransker hver takling med ørneblikk. Det tåles ikke den minste urett. Det er alle enige om!

For jeg sier dere: Mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. Når husbonden først har reist seg og lukket døren, og dere står utenfor og banker på og sier: "Herre, lukk opp for oss!" da skal han svare: "Jeg vet ikke hvor dere er fra." Da vil dere si: "Vi har jo spist og drukket sammen med deg, og du har undervist på gatene våre." Men han skal svare: "Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra meg, alle dere som gjør urett." Luk 13:24-27

I dag utfordres hver enkelt av oss til oppgjør med vår Gud. Gud er lidenskapelig opptatt av at det skal går rett for seg i denne verden! Det er hans oppgave å holde denne verden sammen, og hans mål er å reise alle mennesker opp på beina. Både de som har krøpet under dyna med all sin urettferdighet, og de som ligger nede på grunn av andres urettferdighet, begge vil han reise opp på beina så de han møte ham ansikt til ansikt.

I dag er det om å gjøre å få klarhet i dette spørsmålet: Hvor befinner mine synder seg? Har jeg dem på samvittigheten, eller henger de på Jesu kors? Står jeg og stanger for å komme inn i Guds rike med mine synder, eller lar jeg Jesus ta uretten opp på korset, og så følger jeg Jesus på rettferdighetens vei?

Frelse er ikke bare å be om tilgivelse under dyna om kvelden. Frelse er ikke bare frelse fra noe, det er en frelse til noe. Det er en frelse ut av selvopptattheten og ut i friheten, ut til å bli med Jesus i hans arbeid for rettferdigheten. Hvis vi slutter fred med uretten, da kjenner vi ikke Jesus! - Og da kan ikke han være bekjent av oss!

Offentlig

Det var én som spurte. Men Jesus svarte høyt og tydelig og offentlig til alle sammen.

Da var det en som spurte: "Herre, er det få som blir frelst?" Han sa til dem: Kjemp for å komme inn gjennom den trange dør! Luk 13:23-24

Da Jesus kom for å frelse oss, skjedde det offentlig. Han talte offentlig om folkets synder og om enkeltmenneskers synder, han tok straffen for verdens synder i full offentlighet på korset. En dag skal han komme igjen til det endelige oppgjøret i full offentlighet, så alle kan se ham, de døde skal oppstå så de kan se ham, de som har fornektet ham, skal se ham, de som tror og de som forbanner, og alle som ikke har hørt om ham. Dommens dag skal skje i full offentlighet, og alle skal skjønne at dommen er rettferdig. Det er ikke til å begripe, men det går an å tro det.

  1. Det er vel ofte slik at vår syndsbekjennelse skjer helt privat, under dyna, når ingen ser oss. Der hvisker vi frem vår syndsbekjennelse, - og godt er jo det.
  2. Men er mitt oppgjør med Gud slik at mine medmennesker kunne høre på min bønn og respektere oppgjøret? – Da må jeg ta et oppgjør med dem som syndene mine er gått ut over. Ellers er det ikke troverdig.
  3. Hvis jeg skulle be Gud om tilgivelse med en journalist til stede, da måtte jeg sørge for at oppgjøret med dem som syndene mine var gått ut over, kunne tåle dagens lys, - at min bønn kunne tåle å bli offentlig.
  4. Men kan min syndsbekjennelse tåle internasjonal belysning? Kan en kaffeplantasje-arbeider i Sør-Amerika høre min syndsbekjennelse, og ha respekt for den? Hva måtte til for det?

I dagens tekst er det som Jesus står og roper til alle som gjemmer kristendommen sin under dyna: ”Kom ut i virkeligheten!” Jesus var glødende opptatt av urettferdigheten i verden. Da må det vel være klart at han ikke kan glatte over uretten med tilgivelse. Han vil ha alle med i kampen mot uretten.

Hvordan skal vi klare dette?

Det er vel klart for alle at hvis v i skulle rydde opp i alt dette før vi kunne møte Jesus ansikt til ansikt, så ville ingen nå fram til ham!

Initiativet til frelse kommer fra Gud. Jesus er kommet til oss for å frelse oss og for å lukke oss inn på sin vei til alle folkeslag med evangeliet og rettferdigheten. "Følg meg!" sa Jesus. Det er den eneste veien vi har for å kunne møte vår Gud ansikt til ansikt, og for å kunne møte min neste ansikt til ansikt!

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.


Prekenen er hentet fra Harald Kaasa Hammers nettsted tekstboken.no.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
8 min
Ressurstype

  Søndagens tekst

Emne

  Frelse

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  13: 23-30

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Harald Kaasa Hammer.
  Harald Kaasa Hammer er pensjonert prest i Den norske kirke. Han var sekretær under arbeidet med Tekstboken 2011. Han har skrevet flere bøker og har gitt ut oversettelser av Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Han driver nettstedet www.tekstboken.no med mange ressurser til tekstene i kirkeåret.
   Ressurser av Harald Kaasa Hammer
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.