Publisert

Hellige dem i sannheten Joh 15:1-8


Ca leselengde:
2 min

5. søndag i påsketiden
Tekstrekke 1
 
Lesetekster: Hos 14,5-9 eller Apg 4,32-35
 Rom 11,13-20
Prekentekst: Joh 15,1-8
Fortellingstekst: 2 Sam 11,2-5.14-17; 12,1-10
Poetisk tekst: Salme 84,2-6

«Jeg er vintreet, dere er greinene» sier Jesus et stykke ut i søndagens tekst. For mange er dette kanskje velkjente og litt svevende ord. For Jesus handler dette om livsviktig informasjon. Jesus sier noe om seg selv. Han identifiserer seg med et vintre – nei ikke et vintre – men vintreet – det sanne vintre.

«Jeg er det sanne vintre» Slik begynner han. På dette treet er det livsviktig for oss å være innpodet. Det er helt igjennom avgjørende å være koblet til dette treet. Som grein på dette treet er det om å gjøre for meg at tilkoblingspunktet er så godt som mulig. Da vil nemlig sevjen fra treet – sannhetens sevje – flyte i greinen min.

På årets påskeleir i Region Sør var vi sammen om «Ordet om korset» (1 Kor 1:18) Ordet om korset har kraft i seg til å forvandle mennesker. Ordet om korset har, som sevjen i vintreet, kraft i seg til å la greinene få liv og bære frukt. Vi du ha liv, vil du ha frukt i ditt liv – vil du bli helliggjort – så sørg for at tilkoblingen til Jesus er i orden.

Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Joh 15:7

Jesus og hans Ord er to sider av samme sak. Ordet ble kjød. Jesus er Ordet, og Ordet er Jesus. Og Jesus er sannheten og altså det sanne vintre. Så hvordan får vi del i denne sannhetssevjen som flyter fra Jesus og ut i greinene? Hvordan bli helliggjort i sannheten?

Når Jesus ber for sine i sin yppersteprestlige bønn i Getsemane ber han nettopp om dette. At vi må bli helliget i sannheten: «Hellige dem i sannheten!» og så legger han til «Ditt ord er sannhet.» (Joh 17:17)

Så er det altså avgjørende for oss som er kristne at vi er koblet sammen med Jesus og får sannhetssevjen i form av Ordet inn i våre greiner slik at vi kan ha liv og bære frukt.

Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet. Joh 17:17


Denne teksten er tidligere trykket i bladet Utsyn som en kommentar til søndagens tekst. 


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Søndagens tekst

Emne

  Sannhet

Skrifthenvisning

  Johannes´ evangelium  15: 1-8

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Andreas Årikstad.
  Andreas Årikstad er rektor ved Jærtun Lutherske Friskole, gift med Eirin og har 5 barn.
   Ressurser av Andreas Årikstad
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.