Publisert

Jesus metter 5000 (3) Mark 6:30-44


Ca leselengde:
9 min

3. søndag i påsketiden
Tekstrekke 3
 
Lesetekster: Salme 23,1-6 eller Apg 5,27-42
 1 Pet 5,1-4
Prekentekst: Mark 6,30-44
Fortellingstekst: 1 Sam 15,34-16,13
Poetisk tekst: Salme 23

Denne prekenen er skrevet med utgangspunkt i Johannesevangeliets fortelling av historien fra søndagens prekentekst i Mark 6:30-44.


Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det sjette kapittel, fra vers 1:

Jesus drog over til den andre siden av Galilea-sjøen, som også kalles Tiberias-sjøen. En stor folkemengde fulgte etter ham, fordi de så de tegn han gjorde ved å helbrede de syke. Jesus gikk opp i fjellet, og der satte han seg ned sammen med sine disipler. Påsken, jødenes høytid, var nær.

Da Jesus så opp og la merke til at en stor folkemengde kom til ham, sa han til Filip: «Hvor skal vi kjøpe brød, så alle disse kan få noe å spise?» Dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre. Filip svarte: «Brød for to hundre denarer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke.» En annen av disiplene, Andreas, bror til Simon Peter, sa da til ham: «Det er en liten gutt her, som har fem byggbrød og to fisker, men hva er det til så mange?» Da sa Jesus: «La folket sette seg ned.» Det var mye gress på stedet, og de satte seg ned. Tallet på mennene var omkring fem tusen.

Da tok Jesus brødene, bad takkebønnen og delte ut til dem mens de satt der, likeså av fiskene, så mye de ville ha. Da de var blitt mette, sa han til disiplene: «Sank sammen de stykkene som er blitt til overs, slik at ingen ting går til spille.» De gjorde det, og de fylte tolv kurver med stykker som var blitt igjen av de fem byggbrødene, etter at alle hadde spist.

Da folk så det tegnet som Jesus hadde gjort, sa de: «Dette er profeten som skal komme til verden!» Jesus forstod at de ville komme og føre ham bort med makt for å gjøre ham til konge. Derfor gikk han fra dem opp i fjellet, han alene. Joh 6:1-15

Slik lyder Herrens ord.

På tirsdag, da vi forberedte denne gudstjenesten, fikk konfirmantene et ark med prekenteksten i dag, og noen spørsmål. Det første spørsmålet var:

Hva ville du spurt Jesus om etter å ha lest denne teksten?

«Jeg ville spurt Jesus om han kunne trylle,» skrev flere av konfirmantene.

Å trylle er å innbille folk at noe skjer. Derfor kalles en tryllekunstner for en illusjonist, altså en som gir mennesker innbilninger. Hvis Jesus fikk 5000 familier til å tro at de var mette, da hadde det vært en tryllekunst. Men Jesus gjorde et under. Alle spiste seg mette, og det ble 12 kurver brød til overs. Jesus fikk de som skulle fortelle oss om dette til å samle inn det som var til overs, så de ikke skulle tro at Jesus bare gjorde en tryllekunst.

Makt

Hvorfor gikk Jesus opp i fjellet, alene?

Det skjedde noe som han ikke ville være med på. Folket ville ta ham med makt og gjøre ham til konge.

Det var krig i Midt-Østen den gangen også. Landet var okkupert av romerne. Folket ventet på en ny Moses, «Profeten» - han som reddet folket ut av Egypt, av trellehuset, og som ga folket manna å spise i ørkenen. Dessuten var det nær påske, og frelserkongen de ventet på skulle visst komme ved påsketider.

Nå merket de at Jesus hadde samme evner som Moses. Han gav dem brød fra himmelen, akkurat som Moses gav dem manna å spise i ørkenen. Da tenkte de at Jesus var den som skulle befri dem fra romerne, slik Moses befridde dem fra egypterne. Jo, Jesus måtte være frelserkongen de ventet på. Men det virket ikke som han visste det selv. Derfor ville de bruke makt for å sette ham inn som konge. Men det ville ikke Jesus være med på. Derfor gikk han opp i fjellet, alene.

Jesus har en annen måte å styre på enn ved makt:

Salig er den som skaper fred.

Å skape fred er noe annet enn å vinne en krig.

Jesus vil ha oss med på sitt lag

Både George W. Bush og Saddam Hussein: Gud er med oss! Vi kjenner kvalmen stige i oss når vi hører det. Og samtidig må vi vel innrømme at vi møter oss selv i døra. Vi har vel alle et ønske om å ha Gud med oss i livet. Men det er noe som er viktigere enn å ha Jesus med på sitt lag. Det er å være med på hans lag!

Vil du ha Jesus på ditt lag, eller vil du være med Jesus på hans lag?

En praktisk utfordring

Den 8. april skal konfirmantene være med på en storaksjon for Kirkens Nødhjelp. Over hele landet samles det inn penger i årets fasteaksjon. I år gjelder det innsatsen for HIV-aids-rammete barn og voksne, særlig med tanke på Thailand. HIV er et dødelig virus som smitter først og fremst gjennom seksuell kontakt og ved blodoverføring.

  • 40 millioner mennesker er i dag HIV-positive, og kan utvikle aids.
  • I 2001 døde 3 millioner av aids-sykdommer.
  • Hvert år blir 5 millioner smittet
  • Hver dag smittes 14 000
  • Hver dag blir 2000 barn under 15 år smittet.
  • 14 millioner barn er foreldreløse på grunn av aids
  • 95 % av dem som smittes bor i utviklingsland

Vi kan vel gripes av samme fortvilelse som Filip i dagens tekst. «Hva er så lite til så mange?»

To små fisker og fem små brød er ikke mer enn til en
og intet til hjelp mot den store nød du ser hvor du vender deg hen.
Intet hvis ikke du gir det til ham, som ennå lar mennesker se
at små, små gaver velsignes kan, slik at store under kan skje.
(Liv Nordhaug)

Kan vi gjøre noe med dette?

Det var en liten gutt som kom med matpakken sin til Jesus. Og det var noen voksne som var med å samle sammen det som ble til overs.

«Hva tror du den lille gutten husket best fra denne dagen?» spurte vi konfirmantene på tirsdag.

«At han var med på lag med Jesus!» svarte de. «Han følte seg bra fordi han hadde vært med å hjelpe. At den lille nistepakken ble mat til så mange.»

Rundt om i hjemmene på Nøtterøy står det fastebøsser, hvor familiene legger på penger som skal samles inn. På disse bøssene står det: «100 kroner er nok til mat og skolegang for et foreldreløst barn i Thailand i en måned.»

Tenk hvis du fikk møte det barnet en gang!

I Lukasevangeliet står det noe helt spesielt:

Jeg sier dere: Bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. Luk 16:9 

Tenk om du får oppleve akkurat det Jesus sa! At det er noen som tar imot deg i «de evige boliger». Hvis Jesus får det som han vil, står han og tar imot deg i de evige boliger.

Og tenk om det står to thai-jenter på sju og åtte år bak ham. De står og tripper og venter utålmodig etter å treffe deg. De løper mot deg og sier: «Hadde det ikke vært for deg, så hadde ikke vi vært her!»

Vi kan lese om de to i magasinet for Fasteaksjonen 2003. Tre enkle setninger om to menneskeskjebner:

To søstre på sju og åtte år er også smittet av HIV.
En full nabo voldtok dem.
Med foreldrenes tillatelse.

Tenk om disse søstrene kom og takket deg fordi du hadde samlet inn penger til fasteaksjonen 8. april 2003:

For 200 kroner fikk vi mat og skolegang i en måned på et senter for foreldreløse barn i Thailand.
Vi fikk ordentlig mat.
Vi fikk gå på skole.
Vi fikk høre om Jesus. Han er vår venn!

Kanskje tar det en stund før du begriper at det er på grunn av deg de to er der!

Og så blir du nyssgjerrig. Og du må spørre dem om noe:

«Hva var det ved Jesus som fikk dere til å skjønne at han var en venn?»

Jo, svarer de, det var noe de leste for oss på barnehjemmet:

Da kalte Jesus til seg et lite barn, stilte det midt iblant disiplene. Matt 18:2 

Tenk, Jesus stilte et barn opp mellom de voksne
Da skjønte vi at han var en venn.
Andre menn vil at vi skal ligge når de snakker med oss.

Og så sa Jesus:

Men den som fører på avveier en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om han var senket i havets dyp med en kvernstein om halsen. Matt 18:6 

Da Jesus sa det, følte vi at vi var noe verdt! Jesus sa at det naboen gjorde var synd! Andre sa bare at han var full. Da Jesus sa at det var synd, følte vi at vi var noe verdt!

Og så Jesus sa at hvis det skulle være håp for denne mannen etter det han hadde gjort mot oss, da måtte Jesu dø for ham. Og tenk, det gjorde han! Da følte vi oss enda mer verdt!

På lag med Jesus

Den lille gutten med matpakken fikk være med på laget til Jesus. De voksne disiplene fikk også være med. I dag har vi alle muligheten for å velge. Vil du bare ha Jesus med deg i det du finner på? Eller vil du være på lag med Jesus?

La oss be:

Kjære Jesus! Takk for at du kom! Amen.


Prekenen er hentet fra Harald Kaasa Hammers nettsted tekstboken.no.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
9 min
Ressurstype

  Søndagens tekst

Skrifthenvisning

  Johannes´ evangelium  6: 1-15

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Harald Kaasa Hammer.
  Harald Kaasa Hammer er pensjonert prest i Den norske kirke. Han var sekretær under arbeidet med Tekstboken 2011. Han har skrevet flere bøker og har gitt ut oversettelser av Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Han driver nettstedet www.tekstboken.no med mange ressurser til tekstene i kirkeåret.
   Ressurser av Harald Kaasa Hammer
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.