Publisert

Lignelsen om talentene (3) Matt 25:14-30


Ca leselengde:
11 min

13. søndag i treenighetstiden
Tekstrekke 1
 
Lesetekster: Salme 92,2-6.13-16
 1 Kor 12,4-11
Prekentekst: Matt 25,14-30
Fortellingstekst: Luk 18,18-30
Poetisk tekst: Salme 92,2.5.13-14

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Mattesus i det 25. kapittel fra vers 14:

Det er som med en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg sine tjenere og overlot dem alt han eide: En gav han fem talenter, en annen to og en tredje én talent - etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han. Han som hadde fått fem talenter, gikk bort og drev handel med dem og tjente fem til. Han som hadde fått to talenter, gjorde det samme og tjente to til. Men han som hadde fått én talent, gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger. Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Han som hadde fått fem talenter, kom med fem til og sa: "Herre, du gav meg fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til." Hans herre svarte: "Det er bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!" Så kom han fram som hadde fått to talenter, og sa: "Herre, du gav meg to talenter; se, jeg har tjent to til." Og hans herre svarte: "Det er bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!" Til slutt kom han fram som hadde fått én talent, og sa: "Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt." Men herren svarte ham: "Du dårlige og late tjener! Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd. Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne få dem igjen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham og gi den til ham som har de ti! For den som har, han skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast så denne unyttige tjener ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner." Matt 25:14-30

Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.

“SE!”

En bibeltekst er som en have. Når du skal gå inn i den, bestemmes opplevelsen av hvor du først setter ned foten, og hvor du først fester blikket. Kanskje er du allerede langt inne i teksten, - men kan jeg be deg flytte blikket til ett lite ord? “Se!” To av tjenerne brukte dette lille ordet til å peke på en glede. Den tredje snakket mest om seg selv.

“Se!” sa den ene, glad. “Du gav meg fem mennesker som viste meg troens vei. Du plantet evangeliet inn i meg, og du smittet meg med din fortellerglede. Se, jeg har med meg mannen min, og datteren min og en tante og to naboer.”

“Se!” sa den andre, stolt. “Du ga meg to mennesker som viste meg troens vei. Du plantet evangeliet inn i meg, og du smittet meg med din evne til medynk. Se, jeg har med meg den jeg lå på sykehuset sammen med, og en av legene.”

“Det er bra,” sa Herren. “Og her skal dere møte mange flere. Dere har hatt med mange flere enn dere er klar over! Kom inn til gleden, så skal dere få møte slektninger og naboer som vil overraske dere.”

Så kommer tredjemann. Selv skylder han på at han var redd, men herren sa at han var en dårlig og lat tjener.

Ingen rørende historie

Det er ikke noen rørende historie dette. Jesus kunne ha fortalt den så den ble rørende. For eksempel kunne han sagt at den som fikk fem talenter brukte dem til å leve i sus og dus, mens Askeladden brukte sin ene talent til det som gledet Kongen. Jesus kunne fortelle slike historier også, - om den flotte fariseeren som står i tempelet og skryter, mens den stakkars tolleren bøyer sitt hjerte for Gud.

Lignelsen om talentene er ikke rørende. Den handler om hvor farlig det er å tenke smått om det en har. Og den handler om faren for å miste perspektivet: Nemlig at vi lever vårt liv i Guds gode skaperverk og vi har fått Guds gode gaver for å bruke dem med alle våre evner, og dele våre gaver med alle dem som Gud elsker.

I dag er den lille i faresonen!

I dag taler Guds ord spesielt til deg som synes alt er så smått med deg: Du er ingenting verdt. Du kan ingenting. Ingen legger merke til deg. Og det er like greit. Hvis du huser slike tanker, så lyder dagens ord spesielt til deg: Du er i faresonen!

Det betyr ikke at du fra nå av må være som dem som har fått så mye mer enn deg. Det betyr ikke at du skal sette i gang med alt du ikke kan. Men det betyr at du skal bruke det lille du har.

En rettferdig dommer

Husets herre i lignelsen Jesus fortalte, hadde flere trekk som ikke stemmer med Gud. Jesus brukte en sammenligninger som tilhørerne ville kjenne seg godt igjen i. De forstod nok godt hva som skulle sammenlignes med Gud, og hva som bare var en del av fortellingen.

Herren i fortellingen virker kanskje unødig hard på oss. På dommens dag skal ikke Gud oppleves urettferdig. Da skal alle kne bøye seg, enten de går fortapt eller blir frelst.

Et kjerneord fra Det gamle testamente understreker den rettferdige dommen:

Du skal elske Herren din Gud av heleditthjerte og av hele din sjel og av all din makt. 5 Mos 6:5

Gud trekker oss til regnskap etter hva han har gitt hver enkelt av oss. Han spør etter alt vi har, men ikke mer.

To slags gaver

Jeg håper at denne dagen kan være en fornyelse for deg, som synes du har så lite. Jeg ønsker å sette foran deg en åpen dør inn til Guds visdom, inn til Guds hemmelighet om akkurat ditt liv. Og jeg håper du kjenner at det som er innenfor denne åpne døren lokker deg, så du

tar imot,
tar vare på,
lytter til,
prøver å forstå med hele ditt sinn,
kaller på forstanden,
roper etter innsikt,
leter etter den,
grundig. (Ordspr 2:1-6)

La du merke til hvordan herren i lignelsen fordelte talentene?

En gav han fem talenter, en annen to og en tredje én talent - etter det hver enkelt hadde evne til. Matt 25:15

En evne er en vuggegave som er øvet opp slik at vi er dugelige med akkurat den evnen vi har, enten det er omsorgsevne eller musikalitet, innlevelsesevne eller praktisk sans, muskler eller besluttsomhet. En talent er ikke en vuggegave, men en utrustning som Vår Herre deler ut i menigheten, en nådegave.

Gud som er vår skaper har gitt oss våre evner som vuggegaver. Han har fulgt med oss gjennom livet med våkent øye, og vet mer enn oss selv hva vi er dugelige til. (Salme 33:13-15) Da han lukket oss inn i sin menighet, begynte han på utrustning nummer to. Like omhyggelig som han har satt oss sammen med hver våre evner og egenskaper, - like omhyggelig har han delt ut menighetsoppgaver med tilhørende utrustning.

En gav han fem talenter, en annen to og en tredje én talent - etter det hver enkelt hadde evne til. Matt 25:15

Dette er Guds visdom. Dette er Guds hemmelige mønster i tilværelsen, som han vi åpenbare gjennom Kirken.

Tro ikke du kan fortelle Gud noe nytt om deg selv!

Vi har eksempler i Bibelen på mennesker som prøvde å fortelle Gud noe han ikke visste.

Så sa Herren: "Jeg har sett hvor vondt mitt folk har det i Egypt, og hørt hvordan de klager over fogdene. Jeg vet hva de må lide. Jeg har steget ned for å fri dem fra egypterne. Gå av sted! Jeg sender deg til farao. Du skal føre mitt folk, israelittene, ut av Egypt." Men Moses sa til Herren: "Hør meg, Herre! Jeg har aldri vært noen ordets mann, verken før eller nå etter at du begynte å tale til din tjener; jeg har vanskelig for å tale og uttrykke meg." Da sa Herren: "Hvem er det som har gitt mennesket munn? Hvem er det som gjør stum eller døv, seende eller blind? Er det ikke jeg, Herren? Gå nå, så skal jeg være med deg når du taler, og lære deg hva du skal si!" 2 Mos 3;7-8, 10; 4:10-12

“Hvem er det som har gitt mennesket munn? Hvem er det som gjør stum eller døv, seende eller blind? Er det ikke jeg, Herren?” Vi kan ikke fortelle Herren noe han ikke vet!

“Hver enkelt”

Til slutt skal vi se hvordan Guds skjulte mønster åpenbares i Det nye testamente. Det er noe vi har hatt fremme i mange sammenhenger i menigheten vår, og vi trenger nok å blankpusse det om igjen og om igjen.

Når det gjelder Åndens gaver, brødre, vil jeg ikke la være å gi dere kunnskap om dem. Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det blir til gagn. Alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt, slik han vil. Likesom legemet er ett, selv om det har mange lemmer, og alle lemmene danner ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus. Dere er Kristi legeme, og hver enkelt er dere hans lemmer. Gud satte i kirken først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, nådegaver til å helbrede, hjelpetjenester, styringsoppgaver, ulike slag av tungetale. Er vel alle apostler? Er vel alle profeter eller lærere? Gjør vel alle mektige gjerninger, har alle nådegaven å helbrede? Taler vel alle i tunger, eller tyder alle tungetale? Streb etter de største nådegavene! 1 Kor 12:1, 7, 11-12, 27-31

I kraft av den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere: Gjør deg ikke større tanker enn du bør, men bruk din forstand og vær sindig! Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham. Rom 12:3

Nåden er gitt hver enkelt av oss alt etter som Kristi gave blir tilmålt. Ef 4:7

Fra Kristus kommer hele legemets vekst; det sammenføyes og holdes sammen av hvert støttende bånd, alt etterden oppgave som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser legemet og blir bygd opp i kjærlighet. Ef 4:16

Tjen hverandre, hver med den nådegave han har fått, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. 1 Pet 4:10

Hvordan ser Jesus ut på Teie?

Når en prøver å danne seg et bilde av menigheten utfra hva Gud har gitt hver enkelt, er det klart at menighetene ikke behøver å være så like som når de skal dannes etter en idealmodell vedtatt av Kirkerådet.

Kanskje ser Jesus ekstra behov for å gi sine omsorgsgaver i Domkirken menighet, at han legger misjonen ekstra sterkt inn over Søndre Slagen, at hans mektige gjerninger trengs spesielt i Stokke, og at hans evne til stille samtale særlig kommer til uttrykk i Modum.

Hva er ditt talent?

Hva er din nådegave? Kanskje er det lettere for andre å se den enn du selv. Prøv å lete etter nådegaver hos de andre i menigheten, og gi dem et tips: “Jeg lurer på om ikke Gud har gitt deg nådegave til å vise Jesu omsorg, eller nådegave til å lede og ordne opp.” Du er hjertelig velkommen til å snakke med presten din, - så kan vi lete etter Guds skjulte mønster i ditt liv, slik at du kommer på din rette plass!

Jeg håper og ber for hver enkelt av oss at vi får oss en overraskelse på oppgjørets dag. Jeg unner hver enkelt å få høre:

"Det er bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!" Matt 25:23

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.


Prekenen er hentet fra Harald Kaasa Hammers nettsted tekstboken.no.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
11 min
Ressurstype

  Søndagens tekst

Emne

  Nådegave

Skrifthenvisning

  Matteus evangelium  25: 14-30

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Harald Kaasa Hammer.
  Harald Kaasa Hammer er pensjonert prest i Den norske kirke. Han var sekretær under arbeidet med Tekstboken 2011. Han har skrevet flere bøker og har gitt ut oversettelser av Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Han driver nettstedet www.tekstboken.no med mange ressurser til tekstene i kirkeåret.
   Ressurser av Harald Kaasa Hammer
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.