Publisert

Oppstandelsen og tilgivelsens tjeneste Joh 20:19-23


Ca leselengde:
11 min

Pinsedag
Tekstrekke 1
 
Lesetekster: 1 Mos 2,4-9
 Apg 2,1-11 eller Rom 8,9-11
Prekentekst: Joh 20,19-23
Fortellingstekst: Apg 2,1-18
Poetisk tekst: Salme 104,27-28.30.33

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 20. kapittel, fra vers 19:

Det var om kvelden samme dag, den første dag i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han stod midt iblant dem og sa: "Fred være med dere." Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa han til dem: "Fred være med dere. Likesom Faderen har sendt meg, sender jeg dere." Så åndet han på dem og sa: "Ta imot Den Hellige Ånd. Dersom dere tilgir noen deres synder, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt." Joh 20:19-23

Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.

Kan du prøve å se det for deg? Plutselig stod Jesus inne i det avstengte og innestengte rommet, - med låste dører og redde disipler. Og så stråler det av ham. Jesus stråler av Guds herlighet. Klærne hans dufter av vår og frisk luft og tusen glade blomster: “Fred være med dere!” Fred med Gud er den store påskegaven til verden.

Det er mange setninger som det lyser av i teksten: “Disiplene ble glade da de så Herren!” Det kan vi forstå! En annen setning det lyser av har vi hørt flere ganger. Jesus sa: “Fred være med dere!” Og den tredje setningen handler om tilgivelsen:  “Dersom dere tilgir noen deres synder, da er de tilgitt.”

Disiplene ble glade da de så Herren

Det var ikke rart at disiplene var blitt glad i Jesus. Og det er ikke rart at de ble lei seg og usikre da han ble revet fra dem i påsken. De ble sinte fordi Jesus ble så urettferdig behandlet, og de var redde for at folket skulle være like harde mot dem som med Jesus.

Disiplene kan ikke ha hatt det godt etterpå. Da Jesus trengte dem aller mest, hadde de stukket av. De hadde sviktet sin nærmeste venn. Det var takken for alt det fine de hadde opplevd de tre årene som Jesus hadde vært vennen deres og læreren deres. Disiplene må ha hatt det veldig vondt. Av frykt for jødene hadde de stengt dørene der de var samlet.

Da kom Jesus; han stod midt iblant dem og sa: "Fred være med dere." Det var ikke rart at de ble glade. Både var Jesus der, og så skulle ikke sviket deres være slutten! Disiplene ble glade da de så Herren. Ja, Lukas skrev at enda kunne de ikke tro for bare glede. (Lukas 24:41)

Og så er det ikke sviket som skal være det siste. Tilgivelsen skal være det siste!

"Fred være med dere,” sa Jesus. Og så sendte han disiplene ut med tilgivelsen. “Likesom Faderen har sendt meg, sender jeg dere. ... Dersom dere tilgir noen deres synder, da er de tilgitt.”

Er det behov for tilgivelse i ditt liv?

Kjenner du at det trengs tilgivelse mellom deg og en du er mye sammen med?

 • Er det en som har sviktet deg?
 • Er det en som du trodde du kunne stole på, som fikk andre til å le av deg?
 • Er det en som løy for deg, og narret deg, så du føler at du aldri kan stole på ham mer?
 • Er det en som har ødelagt noe for deg?
 • Er det en som har tatt fra deg en god venn?
 • Er det en som har stjålet noe fra deg?

Eller er det du som er problemet?

 • Har du sveket en som stolte på deg og var glad i deg?
 • Har du brukt noen til å bli populær selv, ved å få andre til å le av henne?
 • Har du noe som du vet tilhører en annen, og som du ikke vil gi slipp på?
 • Vet du at det er en som går rundt og har det vondt på grunn av deg?
Gud tar oss på alvor

Tilgivelse betyr ikke at Gud ikke bryr seg om det vonde vi har gjort. Hvis Gud ikke bryr seg om det vonde jeg gjør mot deg, så betyr det at han ikke bryr seg om deg. Gud bryr seg om dere, og han bryr seg om det vonde jeg gjør mot dere. Hvor mye han bryr seg om det, det har vi sett i påsken. Da så både du og jeg hvor mye som skulle til for å betale for det vonde jeg har gjort mot deg.

Gud sa ikke bare: Jeg glemmer det vonde menneskene gjør mot hverandre. Nei, han lot straffen for våre synder ramme Jesus.

 • Så alvorlig tar Gud det når jeg er slem mot deg! Så mye er du verdt!
 • Så alvorlig tar Gud det når noen er slem mot meg! Så mye er jeg verdt!

Tilgivelse er ikke så lettvint at jeg bare sier “Tilgi meg!”, - og så lever jeg videre som om det jeg gjorde ikke betyr noe. Å be Gud om tilgivelse er å be ham nagle det jeg har gjort fast på korset, sammen med Jesus. Hvis jeg ber deg om tilgivelse, så spør jeg deg om vi sammen kan be Jesus ta seg av det vonde som jeg gjorde, og ta seg av det vonde som du følte da jeg gjorde det.

Tilgivelse er ikke noe lettvint. Det måtte en korsfestelse til for å få i stand tilgivelse. Jeg kan ikke ødelegge for deg, og så bare be Gud om tilgivelse, og så kan du ha det så godt! Sånn er ikke Gud. Han er like glad i deg som i meg. Når han tilgir meg, betyr det ikke at han ikke bryr seg om deg!

Derfor forklarte Jesus disiplene hvordan de skulle bruke tilgivelsen:

Dersom dere tilgir noen deres synder, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt. Joh 20:23

Disiplene skal ikke bare dele ut tilgivelse, som om det er det samme om folk angrer eller ikke angrer. De skal ikke dele ut tilgivelse uansett om folk vil fortsette med å ødelegge for andre, eller om de vil slutte med det. Da ville Guds tilgivelse bety at han ikke var like glad i alle!

Kanskje har du ikke tenkt på den måten? Prøv å tenke litt på det. Guds tilgivelse kostet Jesus livet. Når jeg ber deg om tilgivelse for noe jeg har ødelagt for deg, så spør jeg deg om det er OK at Jesus tar det vonde med seg opp på korset. Og når det vonde er på korset, da kan ikke jeg fortsette med det. Ja, det står i Bibelen at når Jesus tar syndene mine opp på korset, så ta han den som synder med opp på korset. Min synde-personlighet er korsfestet, og skal ikke få lov til å synde mer.

Jesus gjør ikke bare opp med min fortid. Han gir meg en ny fremtid. Han vil fylle tomrommet etter min fortid, med sitt evangelium og et nytt innhold i mitt liv, - i forsoningens tjeneste.

En slik tilgivelse er sentrum i evangeliet:

 • Jesus gjør opp med min fortid, han nagler mine synder fast der de hører hjemme: på korset.
 • Han frigjør meg fra min fortid, og gir meg et nytt håp, en ny kjærlighet og en ny livsretning.
 • Han lukker meg inn i det fortrolige forhold til min skaper og himmelske Far som var Guds mening helt fra skapelsen av.
Dette er hva hvert enkelt menneske trenger

Dette tilgivelsesevangeliet trenger jeg i mine innerste private tanker. Jeg trenger dette tilgivelsesevangeliet i min familie, i nabolaget mitt, og på arbeidsplassen.

Dette tilgivelsesevangeliet har menigheten fått å gå med til nye mennesker som trenger det i sine innerste private tanker, i sin familie, i nabolaget sitt, og på arbeidsplassen.

Ja, det ligger forsoningskrefter i dette evangeliet til å gå enda lenger. Forsoningen er ikke bare et evangelium for mine innerste tanker, og for menigheten. Det ligger forsoningskrefter i evangeliet som vi har sett i funksjon i Mellom-Amerika, i Sør-Afrika, i Irland og i Korea. Det er påfallende mange biskoper blant Nobels fredspristagere, og andre drivende enkeltmennesker med et urokkelig Kristusvitnesbyrd, slik verden har møtt det hos Moder Theresa og flere andre fredspristagere.

Slik har verden fått bekreftet dimensjonene i Apostelgjerningene 17:

Gud, skapte verden og alt som er i den, han er herre over himmel og jord, han gir alle liv og ånde og alle ting. Nå befaler han alle mennesker hvor de enn er, at de må vende om. Apg 17:24-25, 30

Denne tjenesten, med å kalle til omvendelse og formidle tilgivelse og forsoning, den er sentrum i kirken, og kirkens oppgave i verden. Den trenger vi å blankpusse!

Denne tjenesten, med å kalle til omvendelse og formidle tilgivelse og forsoning, den er sentrum i Teie menighet, og vår menighets oppgave i vårt nærmiljø. Den trenger vi å blankpusse!

Menighetsanalyse

Vi har lest fra sendebrevet til menigheten i Laodikea. Kanskje er det også et brev til engelen for menigheten på Teie:

Skriv til engelen for menigheten i Laodikea:  Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk: Jeg vet om dine gjerninger; du er verken kald eller varm. Hadde du bare vært kald eller varm! Men du er lunken, ikke kald og ikke varm. Derfor vil jeg spytte deg ut av min munn. "Jeg er rik," sier du, "jeg har overflod og mangler ingen ting." Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, blind, fattig og naken. Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, lutret i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å ha på øynene dine, så du kan se. Åp 3:14-18

 • Vi lever i et av verdens rikeste land, og mangler stort sett ingenting, - men har vi vår rikdom i Gud? Har vi fått øye på hans tilgivelse og evangelium, at den er vår største rikdom?
 • Hvite klær, - vi ble kledd i hvite klær i dåpen, i kongens klær, i Jesu rene rettferdsdrakt.
 • Øyensalve så vi kan se, - vi trenger å få lys i øynene så vi kan se både de medmennesker Gud har satt oss sammen med, og Guds gode vilje for dem.

Dette er Jesu handlingsplan. Det er derfor han gjør sin analyse, og sender sitt personlige brev til hver menighet.

Alle som jeg har kjær, dem refser og tukter jeg. La det bli alvor og vend om! Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. Åp 3:19-20

La dette bli et helt konkret kall til akkurat deg i dag. Si det til Jesus: "Det skal ikke stå på meg! Vil du komme inn til akkurat meg, så skal du få komme med en gang! Og kan du bruke meg i tilgivelsens tjeneste i familien min, i nabolaget, på arbeidsplassen og i menigheten, så skal det ikke stå på meg. Velkommen inn i mitt liv, og gjør det du ser er best!"

“Salige er de som skaper fred,” sa Jesus, “for de skal kalles Guds barn.” (Matteus 5:9)

La oss be: Kjære Jesus, du som er nær nok til å tale til meg, og stor nok til å tale til verdens herskere, - kom med livets ord til meg, og til vår menighet, og la oss få dele din tilgivelse og nytt håp og din fred med hverandre og med alle som bor på Teie, og videre ut til andre folkeslag!

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og blir én sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.


Prekenen er hentet fra Harald Kaasa Hammers nettsted tekstboken.no.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
11 min
Ressurstype

  Søndagens tekst

Emne

  Tilgivelse

Skrifthenvisning

  Johannes´ evangelium  20: 19-23

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Harald Kaasa Hammer.
  Harald Kaasa Hammer er pensjonert prest i Den norske kirke. Han var sekretær under arbeidet med Tekstboken 2011. Han har skrevet flere bøker og har gitt ut oversettelser av Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Han driver nettstedet www.tekstboken.no med mange ressurser til tekstene i kirkeåret.
   Ressurser av Harald Kaasa Hammer
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.