Publisert

Rettferdighet, drap og sinne Matt 5:20-26


Ca leselengde:
9 min

19. søndag i treenighetstiden
Tekstrekke 1
 
Lesetekster: Salme 36,6-11
 Gal 5,16-26
Prekentekst: Matt 5,20-26
Fortellingstekst: 1 Mos 1,1-2,3
Poetisk tekst: Salme 119,101-105

I dag skal vi lese fra Bergprekenen.

Jesus drog omkring i hele Galilea; han lærte folket i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet alle sykdommer og plager hos folket. Store folkemengder fulgte ham. Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. Matt 4:23, 25; 5:1

Det var mange mennesker, og Jesus trengte medarbeidere. Han samlet disiplene om seg og underviste dem om Guds rike.

Disiplene var blitt tiltrukket av Jesu vennlighet og mildhet, og de var slått av hans myndighet og autoritet. Han var en helt annerledes lærer.

Jesus tok kraftige oppgjør med de religiøse lederne i Jødeland. Fariseerne var det sterkeste partiet, og de skriftlærde hadde monopol på å forstå Skriften. Deres utlegninger var lov for folket, og den som ikke fulgte deres forskrifter fikk merke deres sinne. De slepte folk for domstolen, stilte dem frem for Det høye råd, og dømte dem til helvetes ild.

Én ting var at fariseerne kom med så mange regler og detaljer at det var nærmest umulig for alminnelige folk å få tid til alt sammen. Men det verste var at fariseerne ikke løftet en finger for å gjøre alt dette selv. Det var skapt et klasseskille i jødedommen mellom de som fortolket loven og de som måtte leve etter den.

Samtidig hadde fariseerne så stor autoritet, at ingen turte å mukke. Det var fariseerne som var kloke. Alminnelige folk var bare dumme, og hvis de prøvde å si noe, var det bare pinlig. Fariseerne avviste dem som ugudelige narrer.

Jesus var så annerledes. Han talte varmt om Guds rike, om en kjærlig Far i himmelen. Jesu Kristi Gud og Far satt ikke i himmelen med millimetermål for å ta den som gikk en meter for langt på helligdagen.

Samtidig som disiplene var tiltrukket av Jesus, var de nok litt i villrede. Kunne det være sant det Jesus sa? Ble ikke hans måte å tro på litt for lettvint i forhold til autoritetene i tempelet? Når Jesus snakket om kjærlighet, var ikke det å legge lista lavere for Guds folk enn det fariseerne gjorde?

Det lå dypt i alle jøder å ville ferdes rett for Gud, og ha en høy standard i sitt gudsforhold. Å ferdes rett - rett ferd - rettferd - rettferdighet - dette var kjerneord i jødedommen.

Prekenteksten

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det 5. kapittel, fra vers 20:

Jesus sa: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket.

Dere har hørt det er sagt til fedrene: Du skal ikke slå i hjel, og den som gjør det, skal komme for domstolen. Men jeg sier dere: Den som blir sint på en annen, skal for domstolen, og den som sier til en annen: Din dumrian, skal stilles for Det høye råd, og den som sier: Din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild.

Dersom du bærer fram et offer til alteret og der kommer til å tenke på at en annen har noe å anklage deg for, så la offergaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med ham. Kom så og bær fram ditt offer!

Skynd deg å komme overens med din motpart mens du ennå er med ham på veien. Ellers vil han overgi deg til dommeren, og dommeren til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig, jeg sier deg: Du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. Matt 5:20-26

Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.

Jesus kom for å skape oss på nytt. Han kom for å oppfylle profetiene om en ny tid og et fornyet Gudsforhold. (Esek 36:26-27) Jesus vil ta ut steinhjertet av brystet vårt og gi oss et hjerte av kjøtt og blod i stedet. Han kom ikke for å gi oss enda strengere regler, så vi skulle miste motet.

Hvis vi leser Bergprekenen slik, da lukker vi ørene for evangeliet både foran og etter dagens tekst. Jesus kom ikke med enda flere regler for å styre oss utenfra. Han kom for å omskape oss innenfra.

Religionen var blitt forsteinet på Jesu tid. Den var stivnet til et regelverk som lagde gnagsår og hykleri. Regelverket gjorde menneskene redde for Gud og hardhjertede mot hverandre. Det var helt andre toner da Moses kom med utfrielse fra slavekårene i Egypt, og gav folket bud som åpnet veien til Gud og gjorde alle til medmennesker for hverandre:

Disse budene som jeg gir deg i dag, er ikke for vanskelige eller fjerne for deg. Nei, ordet er deg ganske nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det. Se, i dag har jeg lagt fram for deg livet og det gode og døden og det vonde. Gjør du som jeg byr deg i dag, så du elsker Herren din Gud og går på hans veier og holder hans bud, forskrifter og dommer, da skal du leve og bli tallrik. 5 Mos 30:11, 14-16

Her var det ikke snakk om å klatre opp til himmelen, men å leve i åpenhet mot Guds nåde her på jorden og i åpenhet mot de mennesker han har satt oss sammen med som medmennesker. Jesus ville få folket til å flytte fokuset dit det skulle være: Hovedsaken er ikke at jeg skal bli feilfri, men at min ferd ikke skal skade min neste.

Steinhjertet

De som har et steinhjerte sier: Ingen kan si at jeg har drept noen, - da får Gud være fornøyd. Så lukker de øynene for at kan de såre og drepe like mye med ord. Til et slikt steinhjerte sier Jesus:

Men jeg sier dere: Den som blir sint på en annen, skal for domstolen, og den som sier til en annen: Din dumrian, skal stilles for Det høye råd, og den som sier: Din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild. Matt 5:22

De som har et steinhjerte sier: Jeg har brakt frem mitt offer for Gud for det gale jeg har gjort. Så glemmer de at det meste gale vi gjør også sårer vår neste. Steinhjertet sier: Jeg ber Gud om tilgivelse, og det får være nok! Til et slikt steinhjerte sier Jesus:

Dersom du bærer fram et offer til alteret og der kommer til å tenke på at en annen har noe å anklage deg for, så la offergaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med ham. Kom så og bær fram ditt offer! Matt 5:23-24

Så mange forskjellige historier

Vi som er samlet til gudstjeneste, har så mange forskjellige historier med oss. Noen har nok levd opp med autoriteter som har vært like hardhjertede som fariseerne og de skriftlærde på Jesu tid.

I det offentlige rom i Norge er vel de fleste offentlige autoriteter revet ned, - eller de har mistet sin autoritet fordi de bare krangler. Men i det private rom er det mange som har blitt ydmyket av maktmennesker, med de samme midlene som fariseerne brukte. De har så mange ganger fått høre at de er dumme, at de har begynt å tro det. De har så mange ganger fått høre at de ikke har greie på Gud og kristendom, at de har begynt å tro det.

Da gjør det godt å lese Bergprekenen, og få vite at det ikke er slik Jesus vil ha det!

Jesus ryddet opp

Jesus kom ikke med en ny lære og et helt nytt sett med forskrifter. Han kom med et nytt testamente, en ny pakt med Det gamle testamentes Gud. Han renset loven fra hundrevis av pålegg og forskrifter som var kommet til.

Han kokte loven ned til to saker: Åpenhet mot Gud og åpenhet mot våre medmennesker. Kjærlighet til Gud og kjærlighet til våre med mennesker. Og han viste hvordan kjærligheten skulle ytre seg overfor Gud og overfor medmennesker.

Jesus skapte noe nytt

Jesus kom for å skape mennesker på nytt. Kjærlighet er ikke noe vi kan bestemme oss for. Jesus kom for å legge kjærlighetens Ånd inn i våre hjerter. Vi som har Jesus og hans ord i blant oss, vi kan velge kjærlighetens vei. For Jesus har lagt kjærlighetens vei inn i vår tilværelse.

Da Jesus holdt Bergprekenen for sine disipler, var det ikke bare for å befri dem fra fariseernes autoritet. Det var heller ikke bare for å vise at disiplene ikke strakk til. Han gav disiplene en ny retning i livet, og gav dem kraft til å følge ham. Han kalte dem til å formidle evangeliet til mennesker.

En offentlig disippelopplæring

Legg merke til at Jesu undervisning er en offentlig undervisning. Hele folkemengden fikk høre hva Jesus ville med disiplene. Han kom ikke med hemmelige instrukser. Han ville ikke at disiplene skulle spille roller for å skaffe Jesus tilhengere. Han ville gjøre dem til hele mennesker som var hele i sin ferd.

Han ville at de skulle leve slik at mennesker kom nærmere Gud. Han ville at de skulle møte mennesker med respekt og åpne dører. Den som sier «din dumming» kan ikke vente å møte åpne ører for evangeliet. Den som sier at du har ikke greie på kristendom, kan ikke vente tillit og lydhørhet! Den som ikke ber andre om tilgivelse kan ikke vente åpenhet for Guds tilgivelse.

Betyr det at det ikke er lov å bli sint?

Jesus ble sint når han opplevde løgn, hykleri og urettferdighet. Men midt i sinnet hadde han omsorg for motstandernes frelse. (Joh 5:34)

Blir dere sinte, så synd ikke, - og la ikke solen gå ned over deres vrede. Ef 4:26 

Når vi blir sinte, skal vi ta det som signal om at noe må gjøres opp, så vi kan komme til forståelse igjen.

Skynd deg å komme overens med din motstander, sa Jesus. «Salig er den som skaper fred!» (Matt 5:9)

Jesus kom for å lede oss inn i oppgjør med Gud og med hverandre. Han ville sette oss i kontakt med den levende Gud, og gjøre oss til levende medmennesker.

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var er og blir én sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.


Prekenen er hentet fra Harald Kaasa Hammers nettsted tekstboken.no.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
9 min
Ressurstype

  Søndagens tekst

Skrifthenvisning

  Matteus evangelium  5: 20-26

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Harald Kaasa Hammer.
  Harald Kaasa Hammer er pensjonert prest i Den norske kirke. Han var sekretær under arbeidet med Tekstboken 2011. Han har skrevet flere bøker og har gitt ut oversettelser av Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Han driver nettstedet www.tekstboken.no med mange ressurser til tekstene i kirkeåret.
   Ressurser av Harald Kaasa Hammer
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.