Publisert

Hva er kristendom?Ta vare på troen Velkommen til podkasten Ta vare på troen (TVPT), som er et samtaleprogram om troslæren. Du kan abonnere gratis på iTunes, eller lytte til episoden her på nettsiden.

I denne første episoden skal vi se på hva kristendom dypest sett er. Som gjest har vi med oss Asbjørn Kvalbein for å snakke om saken. Vi kommer inn på temaer som himmel og fortapelse, Jesus Kristus, Bibelen og troen. Vi forsøker å finne ut om kristendom egentlig kan kalles for en religion, og til slutt om kristne virkelig er bedre enn alle andre.

Asbjørn Kvalbein er webpastor hos Norea Mediemisjon og en kjent stemme, både på Norea sine radiosendinger og de ulike podkastene de publiserer. Du kan bli kjent med begge deler på norea.no.TVPT01 Hva er kristendom?

Henvisninger og sitat

Gjennom episoden både henviser vi og siterer skriften direkte. Det som følger er en oversikt over dette.
Opphavet til begrepet "kristne" finner vi i Apostlenes gjerninger 11:26b

Det var i Antiokia disiplene først ble kalt kristne.

Romerne 6:3-4

Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at liksom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv.

Teksten fra Romerbrevet 10:9-15 siteres i bruddstykker flere ganger gjennom episoden:

For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. For Skriften sier: Hver den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Her er ikke forskjell på jøde og greker. Alle har de samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham. For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne, uten at de blir utsendt? Som skrevet står: Hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap!

Johannes 14:6

Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Jesus og Faderen er ett

Apostlenes gjerninger 24:14

Men det vedgår jeg for deg, at etter den Veien som de kaller en sekt, tjener jeg våre fedres Gud slik at jeg tror alt det som er skrevet i loven og i profetene.

Galaterbrevet 1:11-12

Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som er blitt forkynt av meg, ikke er menneskeverk. Heller ikke har jeg mottatt det eller lært det av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring.

Paulus kaller seg for den minste av apostlene: 1 Korinterbrev 15:8-10

Men sist av alle ble han òg sett av meg som det ufullbårne foster. For jeg er den ringeste av apostlene, jeg er ikke engang verd å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet. Men av Guds nåde er jeg det jeg er...

og for den største blant syndere: 1 Timeoteusbrev 1:15

Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største.

Lignelsen om fariseeren og tolleren: Lukas 18:9-14

Han fortalte også denne lignelsen til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige, og foraktet de andre: To menn gikk opp til templet for å be. Den ene var en fariseer og den andre en toller. Fariseeren sto for seg selv og ba slik: Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker: røvere, urettferdige, horkarer - eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig! Jeg sier dere: Denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphøyer seg selv, skal fornedres. Men den som fornedrer seg selv, skal opphøyes.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Skrifthenvisning

  Romerbrevet  10: 9-15

Serie

  Alle ressurser i serien

  Ta vare på troen

  Hva er kristendom? (vises nå)

  Hvem er Gud Fader?

  Hvem er Guds sønn?

  Hvem er Den Hellige Ånd?

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Sakarias Ingolfsson.
  Sakarias er halvt svensk, født og oppvokst på Island, og bor nå med kone og barn i Spydeberg i Indre Østfold. Han har mastergrad i teologi og misjon fra Fjellhaug og videre studier fra Concordia Theological Seminary, Ft. Wayne. Sakarias har arbeidet flere år som områdearbeider i NLM region nordvest, men tjener i dag som prest i LKN.
   Ressurser av Sakarias Ingolfsson
Gjest i programmet

forfatter_foto  Asbjørn er gift med Aud. Han er teolog og har en mastergrad i kommunikasjon. Han har blant annet arbeidet som forlagssjef i Lunde, rektor på Mediehøgskolen Gimlekollen og som underviser på Fjellhaug. Han har også skrevet i overkant av 20 bøker.
  Ressurser av Asbjørn Kvalbein

Slik bruker du Podkast

Ta vare på troen er en podkast. Det betyr at du kan få hver ny episode automatisk tilsendt din lydenhet, f.eks. iPhone eller Android telefon.

Du kan finne podkasten på iTunes store, eller ved å bruke søkefunksjonen i de fleste andre apper som er laget til formålet.

Les mer om de vanligste alternativene.

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.