Publisert

Det private skriftemålHva tenker du når du leser overskriften for dette programmet av Ta vare på troen? Det kan tenkes at det innebærer en katolsk prest, en skriftestol og kanskje en gangster fra en amerikansk film. Slik var det ihvertfall i mange år for meg, trass denne karikaturen så kjente jeg en dragning mot skriftemålet. Hvorfor hadde vi ikke noe slikt i den lutherske kirken hvor jeg vokste opp. Som voksen overrasket det meg å lese Martin Luthers ord:

Om tusener og atter tusener av verdener var mine, så ville jeg dog heller miste alt dette enn å la et eneste, selv det ringeste stykke av dette skriftemål komme ut av kirken. Ja, jeg skulle heller finne meg i pavens tyranniske bud om faste, helligdager, klær, hellige steder, plater, kapper og hva jeg ellers kunne tåle, uten skade for troen, enn at skriftemålet skulle bli tatt bort fra de kristne.

Det var som talt fra mitt eget hjerte. Og likedan taler de lutherske bekjennelsesskriftene. I de schmalkaldiske artikler, artikkel 8, står det: «Kirken må endelig for alle ting ikke la skriftemålet eller avløsningen gå av bruk.»

Gjest i dagens program er Konrad Fjell. Han er ordinert prest i Det Evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), og tjener nå som sekretær for Norsk luthersk lekmannsmisjon og lærer på Fossnes bibelskole. Vi skal snakke om hva skriftemålet er for noe, forskjellene i luthersk og katolsk forståelse av det, og hva det innebærer rent praktisk.TVPT14 Det private skriftemål

Lenker og notater

  • Her kan du laste ned en brosjyre om skriftemålet. Brosjyren inneholder en liten forklaring av hva skriftemålet er, sammen med et enkelt ritual. Dette dokumentet er noe programvert har jobbet med i det siste.
  • På vimeo kan du se en undervisningstime som Konrad Fjell holdt over dagens tema. Du kan også laste ned og lese manus som han skrev til denne bibeltimen.
  • Martin luthers forklaring av skritemålet i den lille katiksme finner du her på foross.no. Velg fanen "Dåpens sakrament".I luthers store katekisme nevnes skriftemålet, eller rettere sagt boten med ordet sakrament. Luther ser imidlertid større på saken, og underlegger det dåpens sakrament:

    Her kan du se at dåpen med sin kraft og betydning omfatter også det tredje sakrament, som man har kalt boten. Dette er egentlig ikke noe annet enn dåpen. For hva annet er boten enn med alvor å angripe det gamle menneske og begynne et nytt liv? Dersom du da lever i boten, så vandrer du i dåpen. For dåpen ikke bare forkynner et nytt liv, den virker, begynner og fortsetter dette nye liv.

    En mer utfyllende utgave av katekismen finnes også på hjemmesiden til DELK.

Skrifthenvisninger

Begrepet nøklemakten kommer fra Matt 16:19. Historien begynner i vers 13 og går helt til vers 20. Helt konkret er disse ordene rettet mot apostelen Peter, og dette har det gjennom tidene vært noen diskusjon om. Ut fra parallelle utsagn kan en imidlertid konkludere at de ikke utelukkende var rettet mot ham, men til hele kirken. (Se nedenfor)

Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.

Avsnittet i Matt 18:15-20 tar for seg oppgjør mellom to medlem av kirken. I denne sammenheng uttales ordene i vers 18, som så understrekes i vers 19. Også vers 20 understreker at her gjelder det syndenes forlatelse

Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror.
Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller! Sannelig sier jeg dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen. Igjen sier jeg dere: Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.

Rom 5:1-2

Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåden som vi står i.

Heb 4:16

La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.

I Joh 20:19-29 leser vi om når Jesus viser seg for sine disipler etter oppstandelsen. Det er den gang apostelen Thomas ikke var tilstede. Jesus lyser fred over apostlene. Deretter kommer vers 22-23, som ser slik ut:

Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem: Ta imot Den Hellige Ånd! Dersom dere forlater noen deres synder, da er de forlatt. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt.

Matt 18:1-3

I samme stund kom disiplene til Jesus og sa: Hvem er den største i himlenes rike? Han kalte da et lite barn til seg og stilte det midt iblant dem, og sa: Sannelig sier jeg dere: Uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himlenes rike.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Serie

  Alle ressurser i serien

  Ta vare på troen

  Hva er kristendom?

  Hvem er Gud Fader?

  Hvem er Guds sønn?

  Hvem er Den Hellige Ånd?

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Sakarias Ingolfsson.
  Sakarias er halvt svensk, født og oppvokst på Island, og bor nå med kone og barn i Spydeberg i Indre Østfold. Han har mastergrad i teologi og misjon fra Fjellhaug og videre studier fra Concordia Theological Seminary, Ft. Wayne. Sakarias har arbeidet flere år som områdearbeider i NLM region nordvest, men tjener i dag som prest i LKN.
   Ressurser av Sakarias Ingolfsson
Gjest i programmet

forfatter_foto  Konrad Fjell er ordinert prest i Det Evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), og tjener nå som sekretær for Norsk luthersk lekmannsmisjon og lærer på Fossnes bibelskole.
  Ressurser av Konrad Fjell

Slik bruker du Podkast

Ta vare på troen er en podkast. Det betyr at du kan få hver ny episode automatisk tilsendt din lydenhet, f.eks. iPhone eller Android telefon.

Du kan finne podkasten på iTunes store, eller ved å bruke søkefunksjonen i de fleste andre apper som er laget til formålet.

Les mer om de vanligste alternativene.

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.