Publisert

Alt makter jeg i ham som gjør meg sterkHva betyr disse ordene: Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk? Betyr det at det ikke finnes noen grenser for hva en kristen person kan få til? Betyr det at ingen drømmer er for store, og at vi skal strekke oss mot stjernene, slik også det moderne samfunn forteller oss? Betyr det at vi skal sette oss urealistiske mål, for kun slike er dristige nok? Eller betyr denne teksten noe helt annet? I dette avsnittet av programmet Ta vare på troen, skal vi se på Filipperne 4:13 i sin kontekst.

Denne gangen har programmet ikke noen gjest, men programvert Sakarias Ingolfsson sitter alene med mikrofonen.

Illustrasjonsbildet viser Mamertinerfengselet i Roma, som nå er omgjort til en kirke. Etter tradisjonen skal både apostelen Paulus og apostelen Peter ha vært lenket fast i denne hulen. Alteret viser et opp-ned kors, som tegn på tradisjonen om at apostelen Peter ble korsfestet opp ned.TVPT15 Filipperne 4,13 - Bibelen i kontekst

Konkluderende råd/forslag

  • Sett av tid i bland til å lese et helt skrift i bibelen i et rykk. Slik får du med deg mer av det store bildet. Har du en god studiebibel eller bibelkommentar kan det også anbefales å lese innledningen til dette skriftet.
  • Trekk nytte av overskriftene som bibeloversetterne har lagt inn i bibelen din. Er du usikker på hvordan et vers skal tolkes, gå tilbake til forrige overskrift og lese hele avsnittet. Det vil ofte være en hjelp
  • Lær deg å si ordene «Vis meg!». Når noen tar skriften til inntekt for sitt syn, uten å være konkret på bibelbruken, be vedkommende å vise deg hvordan han eller hun har kommet til sin konklusjon. Å si «jeg vet ikke helt hvor det står, men jeg vet at det står» er ikke bra nok.

Kanskje møter du deg selv i døren hvis du bruker disse rådene. Det har jeg selv gjort, men det er ikke en god grunn for å la være. Har jeg feil, er det best for alle at jeg blir rettet på.

Bibelhenvisninger

Filipperne 4:13

Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk

Matt 27:5 er midt inne i Jesu lidelseshistorie i Matteus evangelium. I kapittel 27, vers 3-10 fortelles det om Judas' anger og fortvilelse over å ha forrådt Jesus. Den driver ham til å ta sitt eget liv. Sitatet er fra vers 5:

Da kastet han pengene inn i tempelet, og forlot stedet. Og han gikk bort og hengte seg.

I Lukas 10, vers 25-37 finner vi historien om den barmhjertige samaritaner. Ligenlsen blir fotalt som svar på et spørsmål en fariseer stiller til Jesus. Etter å ha fortalt lignelsen er det et lite ordskift mellom Jesus og fariseeren om lignelsen. Jesus konkluderer med å si:

Gå du og gjør som han.

Historien om Jesu fristelse finnes i Matteus evangelium, kapittel 4, vers 1-11. Etter som den leses i sin helhet i programmet, tar vi den også med her. Sitat fra det gamle testamente står i kursiv. Etter sitatet er det lagt inn en henvisning til tilsvarende plass.:

Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!» Jesus svarte: : «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» (5 Mos 8:3) Da tok djevelen ham med til den hellige byen, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra! For det står skrevet: Han skal gi englene sine befaling om deg. Og: De skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein.» (Salme 91:11a,12) Men Jesus sa til ham: «Det står også skrevet: Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.» (5 Mos 6:16) Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa: «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.» Da sa Jesus til ham: «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» (5 Mos 6:13) Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham.

Salme 91 er ikke lang og kan gjerne leses i sin helhet. Vi tar imidlertid med vers 11 og 12 her. Legg merke til forskjellen mellom den egentlige teksten og fristerens bruk av den. Delen som mangler i fristerens sitat står med kursiv skrift:

For han skal gi sine engler befaling, om å bevare deg på alle dine veier. De skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein.

Filipperne 1:1

Paulus og Timoteus, Kristi Jesu tjenere, hilser alle de hellige i Kristus Jesus som bor i Filippi, og deres tilsynsmenn og menighetstjenere

Filipperne 1:12-13

Jeg vil at dere skal vite, søsken, at det som har hendt meg, har tjent til fremgang for evangeliet. Det er blitt kjent i hele borgen og for alle de andre at det er for Kristi skyld jeg bærer lenker

Filipperne 1:20-21

Min lengsel og mitt håp er at jeg ikke i noe skal bli til skamme, men at Kristus, nå som alltid, skal bli opphøyd for alles øyne gjennom det som hender med kroppen min, enten jeg skal leve eller dø. Å leve er for meg Kristus, og å dø er en vinning

2. Korinterbrev 11:21b-23

Men det de andre våger, våger vel også jeg – nå taler jeg i vanvidd. Er de hebreere? Også jeg. Er de israelitter? Også jeg. Er de Abrahams etterkommere? Det er også jeg. Er de Kristi tjenere? Jeg taler i vanvidd – jeg er det enda mer. Jeg har arbeidet mer enn de, vært oftere i fengsel, fått flere slag og mange ganger vært i dødsfare

Filipperne 1:19

For jeg vet at dette skal bli til frelse for meg, ved at dere ber for meg og Jesu Kristi Ånd hjelper meg.

Filipperne 4:19

Så skal min Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger

Her kommer teksten i en større sammenheng. Filipperne 4:10-13

Det gleder meg stort i Herren at deres omsorg for meg nå skyter nye skudd. Dere har nok hatt omtanke for meg før også, men hadde ikke mulighet til å gjøre noe med det. Jeg sier ikke dette fordi jeg led nød, for jeg har lært å klare meg med det jeg har. Jeg vet hva det er å ha det trangt, og hva det er å ha overflod. Jeg er innviet i alt, å være mett og å være sulten, å ha overflod og å lide nød. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk

Sier bibelen noe om å kaste første steinen? Ja, det forekommer et par plasser. Mest kjent er historien om kvinnen som ble grepet ved ekteskapsbrudd. Noen jøder tar henne med seg og ber ham om å godkjenne en dødsdom ved steining. Jesus sier da til dem, at den av dem som var uten synd kunne få kaste den første steinen. Her, som så mange andre plasser, er konteksten avgjørende. Det er viktig å se på den gammeltestamentlige bakgrunnen, samt den politiske situasjonen som gjorde at jødene ikke hadde myndighet til å utføre dødsstraff. Kanskje dette kan være tema for et senere program.
Historien er fra Joh 8:1-11. Det er også verdt å få med seg noen prinsipp som legges frem i 5. mosebok, kapittel 17:4b-7. Her nevnes blant annet prinsippet om å kaste den første steinen, men også krav til tilstrekkelig «dokumentasjon» for å felle en dødsdom.

Salmesitat

Mot slutten siters et vers fra salmen Da Jesus satte sjelen fri, nr 378 i Salmebok 2011. Salmen er skrevet av C.F. Butler i 1989, og oversatt til norsk i 1909 av T.B. Barratt. Tredje vers lyder slik:

Hva gjør det så om her på jord,
i hytte eller slott jeg bor?
Er dagen skyfull eller klar,
hvor Jesus er, jeg himmelen har.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Emne

  Bibelen

Skrifthenvisning

  Filipperbrevet  4: 4-13

Serie

  Alle ressurser i serien

  Ta vare på troen

  Hva er kristendom?

  Hvem er Gud Fader?

  Hvem er Guds sønn?

  Hvem er Den Hellige Ånd?

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Sakarias Ingolfsson.
  Sakarias er halvt svensk, født og oppvokst på Island, og bor nå med kone og barn i Spydeberg i Indre Østfold. Han har mastergrad i teologi og misjon fra Fjellhaug og videre studier fra Concordia Theological Seminary, Ft. Wayne. Sakarias har arbeidet flere år som områdearbeider i NLM region nordvest, men tjener i dag som prest i LKN.
   Ressurser av Sakarias Ingolfsson
Slik bruker du Podkast

Ta vare på troen er en podkast. Det betyr at du kan få hver ny episode automatisk tilsendt din lydenhet, f.eks. iPhone eller Android telefon.

Du kan finne podkasten på iTunes store, eller ved å bruke søkefunksjonen i de fleste andre apper som er laget til formålet.

Les mer om de vanligste alternativene.

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.