Publisert

Det kristne fellesskapetFellesskapet av de troende er noe bibelen snakker mye om, og som alle kristne har noen erfaring med. I vår vestlige del av verden er det kanskje noe som enkelte av oss har tatt for gitt til tider, og da er det mye vi kan gå glipp av. I dagens program av Ta vare på troen, skal vi ta opp noe av dette temaet. Hva er det kristne fellesskapet og hvordan skal det se ut? Vi skal prøve å være litt oversiktlige i begynnelsen og spørre hva det kristne fellesskapet egentlig er, men ellers skal vi ta for oss et bestemt aspekt, og det er fellesskapets karakter. Hvordan skal det kristne fellesskapet egentlig fremstå? Det er ingen tvil om at skriften gir oss stor frihet i mange saker, og likevel er det flere sider som skriften også taler tydelig om. Så noe av dette skal vi få med oss i dag.

Gjest i dagens program er Steffen Stensland, som kommer fra Fogn i Ryfylket, men som nå bor på nordvestlandet, sammen med kone og barn. Han har mastergrad i teologi fra Fjellhaug internasjonale høgskole og jobber i en kombinert stilling hos Norsk luthersk misjonssamband. Han er både områdearbeider på Sunnmøre og fellesskapsutvikler i regionen.TVPT22 - Det kristne fellesskapet med Steffen Stensland

Fra bekjennelsene

I siste del av trosbekjennelsen, bekjenner vi følgende:

Jeg tror på Den hellige ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.

Den augsburgske bekjennelse er et av den lutherske kirkens mest sentrale bekjennelsesskrift. I artikkel 7 står det følgende

Like ens lærer [våre menigheter] at det alltid vil forbli èn hellig kirke. Men kirken er forsamlingen av de hellige, der evangeliet blir lært rent og sakramentene forvaltet rett. Og til sann enhet i kirken er det nok å være enig om evangeliets lære og om forvaltningen av sakramentene. Men det er ikke nødvendig at det alle steder er ensartede menneskelige overleveringer eller skikker eller seremonier som er fastsatt av mennesker. Som Paulus sier: «Èn tro, èn dåp, èn Gud og alles Far osv.»

Skrifthenvisninger

Apostlenes gjerninger 2:42-47

De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse.

Johannes 13:34-35

Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.»

Efeserne 4:32. Stensland oppfordrer for øvrig til å slå opp i ene bibelordbok, eller gjøre et bibelsøk etter ordet "hverandre". Det finnes flere nettsider hvor du kan foreta slike søk, f.eks. bibelen.no

Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.

Romerbrevet 12:4-6

Vi har én kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave, skal bruke den i samsvar med troen


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Serie

  Alle ressurser i serien

  Ta vare på troen

  Hva er kristendom?

  Hvem er Gud Fader?

  Hvem er Guds sønn?

  Hvem er Den Hellige Ånd?

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Sakarias Ingolfsson.
  Sakarias er halvt svensk, født og oppvokst på Island, og bor nå med kone og barn i Spydeberg i Indre Østfold. Han har mastergrad i teologi og misjon fra Fjellhaug og videre studier fra Concordia Theological Seminary, Ft. Wayne. Sakarias har arbeidet flere år som områdearbeider i NLM region nordvest, men tjener i dag som prest i LKN.
   Ressurser av Sakarias Ingolfsson
Gjest i programmet

forfatter_foto  Steffen Stensland kommer fra Fogn i Ryfylke, men bor nå på nordvestlandet sammen med kone og tre barn. Han har mastergrad i teologi fra Fjellhaug internasjonale høgskole og jobber som regionleder i Misjonssambandet region nordvest.
  Ressurser av Steffen Stensland

Slik bruker du Podkast

Ta vare på troen er en podkast. Det betyr at du kan få hver ny episode automatisk tilsendt din lydenhet, f.eks. iPhone eller Android telefon.

Du kan finne podkasten på iTunes store, eller ved å bruke søkefunksjonen i de fleste andre apper som er laget til formålet.

Les mer om de vanligste alternativene.

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.