Publisert

Kjønn og kallet til pastoral tjeneste i menighetenI dagens episode av Ta vare på troen skal vi ta et tilbakeblikk på en strid i kirken, som handler om kjønn og kallet til en pastoral tjeneste i menigheten. Før i tiden var det bare menn som hadde et slikt kall. Nå formidler både den norske kirke, og flere andre kirkesamfunn, dette kallet både til menn og kvinner. For noen er det kanskje ukjent at det nonen gang har vært annerledes, og samtidig har vi fortsatt noen kirkesamfunn og kristne organisasjoner som kaller menn og kvinner til ulike tjenester. Det store og viktige spørsmålet i en slik sak er dette: Sier bibelen noe om det, i tilfelle hva, og hvordan kan vi tilnærme oss en slik sak?

Som gjest i dagens program har jeg med meg Anne Margrethe Lund, lærer på Kvitsund vgs. Anne Margrethe har studert kristendom hovedfag på Menighetsfakultetet i Oslo, filosofi på Universitetet i Oslo, og videre utdannelse i USA, hvor hun og familien har bodd i mange år. Hun er en aktiv blogger, og tidligere i vår ble en av bloggene hennes publisert som et leserinnlegg i Dagen. Artikkelen har navnet «Skikkelige mannfolk er prester» og den danner utgangspunktet for dagens program. Den kan lastes ned her (pdf).TVPT23 - Kjønn og kallet til en pastoral tjeneste i menigheten. Med Anne Margrethe Lund

Presterollen i det gamle testamente

Levis stamme er en av tolv slekter i det gamle Israel. Denne slekten fikk ikke utdelt landområde sammen med de andre, men skulle i stedet reise rundt i landet og undervise Israelittene i Guds lover. Noen av dem fikk en spesifikk rolle i tempelet som prester. De tok hånd om den daglige tilbedelsen og offertjenesten i tempelet. Ingen andre skulle ta på seg denne rollen.
I Det nye testamente brukes det greske ordet hierevs om prester i denne forstand. Videre brukes det om Jesus som yppersteprest. (Heb 10:21) og om det allmenne prestedømme (Se nedenfor)

Det allmenne prestedømme

I det gamle testamente blir ikke bare Levis stamme omtalt som prester, men hele Irsaels folk blir omtalt som et kongerike av prester.

Hvis dere adlyder min røst og holder min pakt, skal dere være min dyrebare eiendom framfor alle andre folk; for hele jorden er min. Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg. Dette er de ordene du skal si til israelittene.
2 Mos 10:5-6

I sitt første allmenne brev skriver apostlene Peter med de samme ordene om alle kristne, i andre kapittel vers 5-9.

Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys.
1 Pet 2:9

De samme ordene gjentas ytterligere i innledningen til Johannes åpenbaring:

[han] har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin Far – ham tilhører æren og makten i all evighet. Amen.
Åp 1:6

Det allmenne prestedømme blir ytterligere bekreftet i oppstandelsen. Åp 5:9-11 og 20:6

Ulike begrep for den pastorale rollen

    • Det greske ordet presbyteros betyr gammel. Det oversettes også ofte med ordet eldste. og nevnes flere ganger i apostlenes gjerninger og i brevene. Ordet er utgangspunktet for det norske ordet prest.
    • Det greske ordet episkopos sikter både til tilsyn og beskyttelse. I Bibel 2011 oversettes det med tilsynsmann. Det er også utgangspunkt for ordet biskop.
    • Det greske ordet poimen betyr gjeter eller hyrde. Det er ordet som brukes om hyrdene på marken i juleevangeliet (Lukas 2:8). Jesus bruker det om seg selv (Se Joh 10:11-16) og det brukes også om den pastorale tjenesten i menigheten. (Se f.eks Ef 5:1-4 nedenfor). Via latin har vi så ordet pastor.
    • Det tyder på at det nye testamente bruker alle begrepene ovenfor om hverandre, og at de referer til en og samme tjeneste eller embete.

Andre skrifthenvisninger

Brevene til Timoteus og Titus kalles samlet for Pastoralbrevene, fordi de handler om menighetens organisering.

1 Tim 3:1-7

Dette er et troverdig ord. Om noen gjerne vil ha en tilsynstjeneste, er det en verdifull oppgave han ønsker seg. En tilsynsmann må ikke kunne anklages for noe. Han må være én kvinnes mann, nøktern, forstandig, høflig, gjestfri, dyktig til å undervise, ikke drikkfeldig eller voldelig, men mild, uten stridslyst og pengebegjær. Han må lede sitt eget hus på en god og hederlig måte og ha lydige barn. Dersom han ikke klarer å lede sitt eget hus, hvordan kan han da ha omsorg for Guds menighet? Han må ikke være nyomvendt, for da kan han bli hovmodig og komme under samme dom som djevelen. Han må også ha godt ord på seg blant dem som står utenfor, så han ikke blir til spott og går i djevelens snare.

Titus 1:6-7

En eldste må det ikke være noe å utsette på: Han skal være én kvinnes mann, barna hans må være troende, ikke trassige og ikke kunne beskyldes for å leve vilt og utsvevende. For en tilsynsmann er Guds forvalter, og det må ikke være noe å utsette på ham. Han må ikke være egenrådig, bråsint, drikkfeldig, voldelig eller ute etter skammelig vinning.

Apg 6:2-4

De tolv kalte da sammen alle disiplene og sa: «Det ville være galt om vi forsømte Guds ord for å gjøre tjeneste ved bordene. Velg nå ut blant dere, brødre, sju menn som har godt ord på seg og er fylt av Ånd og visdom; dem vil vi sette til denne oppgaven. Så skal vi vie oss til bønnen og tjenesten med Ordet.»

1 Tim 2:12-15

Jeg tillater ikke en kvinne å undervise eller bestemme over mannen, hun skal være stille. For Adam ble skapt først og så Eva. Og det var ikke Adam som lot seg lokke, men kvinnen lot seg lokke og brøt budet. Men hun skal bli frelst gjennom barnefødselen – bare de viser forstand og lever i tro, kjærlighet og hellighet.

Efeserne 5:1-4

De eldste blant dere ber jeg inntrengende, jeg som selv er en eldste og et vitne om Kristi lidelser og har del i herligheten som skal åpenbares: Vær hyrder for den Guds flokk som dere har hos dere! Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil, og ikke for vinnings skyld, men av hjertet. Gjør dere ikke til herrer over dem som Gud har gitt dere ansvar for, men vær et forbilde for flokken. Når den øverste hyrden åpenbarer seg, skal dere få herlighetens seierskrans som aldri visner.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Skrifthenvisning

  1. Timoteusbrev  2: 12 - 3: 7

Serie

  Alle ressurser i serien

  Ta vare på troen

  Hva er kristendom?

  Hvem er Gud Fader?

  Hvem er Guds sønn?

  Hvem er Den Hellige Ånd?

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Sakarias Ingolfsson.
  Sakarias er halvt svensk, født og oppvokst på Island, og bor nå med kone og barn i Spydeberg i Indre Østfold. Han har mastergrad i teologi og misjon fra Fjellhaug og videre studier fra Concordia Theological Seminary, Ft. Wayne. Sakarias har arbeidet flere år som områdearbeider i NLM region nordvest, men tjener i dag som prest i LKN.
   Ressurser av Sakarias Ingolfsson
Gjest i programmet

forfatter_foto  Anne Margrethe Lund er lærer på Kvitsund vgs. Hun har studert kristendom hovedfag på Menighetsfakultetet i Oslo, filosofi på Universitetet i Oslo, og videre utdannelse i USA, hvor hun og familien har bodd i mange år. Hun holder en aktiv blogg på annemlund.blogspot.com
  Ressurser av Anne Margrethe Lund

Slik bruker du Podkast

Ta vare på troen er en podkast. Det betyr at du kan få hver ny episode automatisk tilsendt din lydenhet, f.eks. iPhone eller Android telefon.

Du kan finne podkasten på iTunes store, eller ved å bruke søkefunksjonen i de fleste andre apper som er laget til formålet.

Les mer om de vanligste alternativene.

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.