Publisert

EkteskapetBibelen taler med mange ord om ekteskapet mellom mann og kvinne, og vår kultur har lenge rettet seg etter bibelens forståelse. I de senere tiårene har fokuset dreid i flere ulike retninger, og samfunnets definisjon av ekteskap er ikke lenger den samme som bibelens. I dette programmet av Ta vare på troen skal vi se nærmere på bibelens definisjon av ekteskap og svare på noen praktiske utfordringer som vi gjerne møter i dag. Deretter skal vi også ta for oss noen ideologiske utfordringer.

Som gjest har vi med oss Øivind Benestad, daglig leder i stiftelsen MorFarBarn.no. Benestad er tidligere prest i Den norske kirke og velkjent fra media for sitt engasjement for en tradisjonell og bibelsk forståelse av ekteskapet. Blant annet har han deltatt i arbeidet med Ekteskapserklæringen 2016, som per dags dato er signert av 36 kristne organisasjoner og kirkesamfunn.
Han har også lagt ned en del arbeid med bibelressurser, som f.eks. Bibelmix og Bibelportal.

Programmet er tilgjengelig i spilleren nedenfor, på iTunes og i de fleste podcast-apper for Android og Windows phone.TVPT26 Ekteskapet, med Øivind Benestad

Skrifthenvisninger og andre referanser

1 Mosebok 1:27-28

Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.»

1 Mosebok 2:24

Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.

Tidlig i programmet henviser jeg til en nyhetssak om at Den norske kirke sliter med å finne bibelvers til sin nye kjønnsnøytrale liturgi. Saken sto i avisen Dagen 4.juni 2016. Paul Erik Wirgenes, avdelingsdirektør for menighetsutvikling i kirkerådet siteres slik: «Ekteskapet er ikke et sakrament som hviler på innstiftelsesord, slik dåpen og nattverden gjør. Ekteskapet har ikke en slik status i luthersk teologi. Det er en borgerlig ordning, som har sin kilde og inspirasjon i bibelske fortellinger om Guds kjærlighet. De bibelreferansene vi har tatt med ivaretar dette.»
Ta man Wirgenes på ordet, kan man ikke hevde at bibelen har noe normativt å si om noe annet enn dåp og nattverd. Dette er åpenbart ikke tilfelle.

Benestad henviser til Matt 19:3-12 ved et par anledninger. Vi tar med hele teksten her, da det er flere perspektiv som er verd å merke seg. Jesus både legger ut teksten i 1 Mos 2:24, og forklarer videre at ekteskapet er en livsvarig «sammenføying» av en mann og en kvinne. Til slutt i teksten gir Jesus anerkjennelse til at ekteskap ikke er for alle. De som av en eller annen grunn lever i enslig, omtales som «evnukker», det vil si at de lever i søllibat.

 Noen fariseere kom for å sette ham på prøve, og de spurte: «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone av en hvilken som helst grunn?» Han svarte: «Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne og sa: ‘Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.’ Så er de ikke lenger to; de er én kropp. Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.» De spurte ham: «Hvorfor har da Moses bestemt at mannen skal gi kvinnen skilsmissebrev før han kan sende henne fra seg?» Han svarte: «Fordi dere har så harde hjerter, har Moses tillatt dere å skilles fra konene deres. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd.»
Disiplene sa da til ham: «Er det slik mellom mann og kvinne, er det bedre ikke å gifte seg.» Men han svarte: «Dette er noe ikke alle kan ta til seg, men bare de som det er gitt. For noen er evnukker fordi de er kommet slik fra mors liv, andre fordi mennesker har gjort dem til evnukker, men det er også noen som har gjort seg selv lik en evnukk for himmelrikets skyld. La den som kan, ta dette til seg.»

Benestad viser til FNs barnekonvensjon, som skildrer barns grunnleggende rettigheter, og foreldrenes ansvar. Artikkel 7, pt 1 lyder slik:

Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett
til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få
omsorg fra dem.

Barnekonvensjonen kan lastes ned i sin helhet på FNs hjemmeside.

Flere tekster

Det er verd å ta med ihvertfall et par tekster som ikke er kommet med i programmet.
Det syvende kapittel i 1. Korinterbrev drøfter flere ulike utfordringer for både gifte og ugifte. Ekteskapet blir i denne sammenheng presentert som alternativet til hor. «Men dersom de ikke kan være avholdende, må de gifte seg. For det er bedre å gifte seg enn å brenne av begjær» (1 Kor 7:9)

Efeserbrevet 5:25ff beskriver ekteskapet som en modell av forholdet mellom Kristus og Kirken. Hvis ekteskapet krenkes, så krenkes også dette billedet.

Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, for å gjøre den hellig og rense den med badet i vann, i kraft av et ord. Slik ville han selv føre kirken fram for seg i herlighet, uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være. På samme måte skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp. Nei, man gir kroppen næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. For vi er lemmer på hans kropp. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. Dette er et stort mysterium; jeg tenker på Kristus og kirken. Men det gjelder også hver enkelt av dere: Hver mann skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann.

Hebreerbrevet 13:4

La ekteskapet holdes i ære av alle, og la ektesengen bevares ren. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet.


 


Støtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Serie

  Alle ressurser i serien

  Ta vare på troen

  Hva er kristendom?

  Hvem er Gud Fader?

  Hvem er Guds sønn?

  Hvem er Den Hellige Ånd?

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Sakarias Ingolfsson.
  Sakarias er halvt svensk, født og oppvokst på Island, og bor nå med kone og barn i Spydeberg i Indre Østfold. Han har mastergrad i teologi og misjon fra Fjellhaug og videre studier fra Concordia Theological Seminary, Ft. Wayne. Sakarias har arbeidet flere år som områdearbeider i NLM region nordvest, men tjener i dag som prest i LKN.
   Ressurser av Sakarias Ingolfsson
Gjest i programmet

forfatter_foto  Øivind er utdannet prest og har arbeidet en årrekke i Laget og Åpne dører. Han har de siste årene vært svært engasjert for en bibelsk forståelse av ekteskapet og familie gjennom stiftelsen MorFarBarn.
  Ressurser av Øivind Benestad

Slik bruker du Podkast

Ta vare på troen er en podkast. Det betyr at du kan få hver ny episode automatisk tilsendt din lydenhet, f.eks. iPhone eller Android telefon.

Du kan finne podkasten på iTunes store, eller ved å bruke søkefunksjonen i de fleste andre apper som er laget til formålet.

Les mer om de vanligste alternativene.

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.