Publisert

Lovens tre brukEn kan kanskje si at ordparet lov og evangelium, er en favoritt blant lutheranere. Det er ikke uten grunn, for når vi leser gjennom bibelen ser vi at den har to grunnleggende måter å snakke på. Den ene måten er det vi kaller lov eller bud: Det vil si: «Du skal», eller «du skal ikke». Den andre er evangeliet, som er fortellingen om det Gud har gjort for oss. I dag skal vi se nærmere på loven, hva den er og hva den betyr, og hva vi mener når vi snakker om lovens tre bruk.

Bokforside Arne Helge TeigenDagens gjest er Arne Helge Teigen, doktor i Systematisk teologi, og førsteamanuensis ved Fjellhaug internasjonale høgskole. Arne Helge har nylig lansert boken «kors og frelse» hvor han tar et oppgjør med postmodernistisk kritikk av forsoningslæren. Du kan lese om denne boken her på foross.noTVPT28 Lovens tre bruk med Arne Helge Teigen

Ord og begrep

 • Med Loven sikter et apsekt ved Guds ord. Når Gud taler til oss med krav, så kaller vi det for loven. Loven er derfor alt Gud ord som sier "du skal" eller "du skal ikke". Mer spesifikt bruker en gjerne ordet loven om de ti bud.
 • Med Moseloven sikter vi til de fem mosebøkene i sin helhet

Lovens tre bruk

Av pedagogiske grunner snakker vi ofte om tre bruksområder eller funksjoner for loven. Disse er:

 • I sin første bruk har loven en funksjon for samfunnet. Den begrenser det onde og verner om livet.
 • I sin andre bruk, eller hovedbruken, viser loven at vi er syndige mennesker og står skyldige overfor Gud. I denne forstand er lovens hensikt å drive et menneske til det eneste alternativet som det har: Jesus Kristus
 • I sin tredje bruk, viser loven hvordan et kristent menneske skal leve etter Guds vilje. Slik er loven en åpenbaring av Guds gode vilje for oss.

De ti bud

De ti bud kan du finne i 2 Mosebok 20 og i 5 mosebok 6. Av pedagogiske grunner, slik at de er lettere å lære seg utenat er de blitt nummerert og forkortet i katekismen.

 1. Du skal ikke ha andre guder enn meg.
 2. Du skal ikke misbruke Guds navn.
 3. Du skal holde hviledagen hellig.
 4. Du skal hedre far og mor, så det går deg godt og du får leve lenge i landet.
 5. Du skal ikke slå ihjel.
 6. Du skal ikke bryte ekteskapet.
 7. Du skal ikke stjele.
 8. Du skal ikke lyve.
 9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom.
 10. Du skal ikke begjære din nestes ektemake eller hans arbeidsfolk eller noe som hører din neste til.

Andre skrifthenvisninger

I Gal 3:23-25 snakker Paulus om varetekt under loven, og at loven var en vokter til Kristus kom. Noen oversettelser bruker begrepet "tuktemester" i denne sammenheng. Se f.eks. 1930-oversettelsen og Norsk Bibel 88. Her fra Bibel 2011.

Før troen kom, var vi i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart. Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren.

2 Kor 3:6

...han som også gjorde oss til tjenere for en ny pakt som ikke bygger på bokstav, men på Ånd. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Serie

  Alle ressurser i serien

  Ta vare på troen

  Hva er kristendom?

  Hvem er Gud Fader?

  Hvem er Guds sønn?

  Hvem er Den Hellige Ånd?

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Sakarias Ingolfsson.
  Sakarias er halvt svensk, født og oppvokst på Island, og bor nå med kone og barn i Spydeberg i Indre Østfold. Han har mastergrad i teologi og misjon fra Fjellhaug og videre studier fra Concordia Theological Seminary, Ft. Wayne. Sakarias har arbeidet flere år som områdearbeider i NLM region nordvest, men tjener i dag som prest i LKN.
   Ressurser av Sakarias Ingolfsson
Gjest i programmet

forfatter_foto  Arne Helge Teigen er førsteamanuensis ved Fjellhaug Internasjonale Høyskole. Han er gift med Ellen, har tre barn og bor i Oslo.
  Ressurser av Arne Helge Teigen

Slik bruker du Podkast

Ta vare på troen er en podkast. Det betyr at du kan få hver ny episode automatisk tilsendt din lydenhet, f.eks. iPhone eller Android telefon.

Du kan finne podkasten på iTunes store, eller ved å bruke søkefunksjonen i de fleste andre apper som er laget til formålet.

Les mer om de vanligste alternativene.

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.