Publisert

Herrens velsignelse«Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt på deg og gi deg fred». Slik lyder Herrens velsignelse. (4 Mos 6:24-26). Hva er dette for ord? er det bare noen vakre avslutningsord til gudstjenester og bedehusmøter, eller betyr de noe dypere? Disse og flere spørsmål skal vi søke å svare i dette programmet av Ta vare på troen.

Dagens gjest er Knut Kåre Kirkholm, førsteamanuesis ved Fjellhaug internasjonale høgskole, hvor han underviser i hebraisk, gresk og gammeltestamentlige tema.TVPT31 Herrens velsignelse med Knut Kåre Kirkholm

Ord-for-ord

  • Begrepet velsignelse kommer fra det hebraiske ordet barak. Enkelt sagt sikter det til en helsebringende eller livsbringende kraft. Det innebærer et ønske om alt godt. I Det nye testamentet brukes ordet evlogia om velsignelse, og her er en åndelig betyding mer tydelig.
  • Begrepet å bevare handler helt enkelt om beskyttelse.
  • Begrepet nåde handler om å finne godhet og velvilje hos noe. Det er gjerne en underordnet, som uttrykker syndighet og hjelpesløshet, og som så finner en slik godhet og velvilje hos den overordnede. Begrepet brukes gjerne i forholdet mellom Gud og et syndig menneske
  • Ordet fred er oversettelsen av det hebraiske ordet shalom. Det er et stort teologisk begrep med mye innhold. Det handler om at alt er helt og godt, og slik det skal være. I en relasjon handler det om at det ikke finnes noen hindringer eller skam, og at ikke finnes noe uoppgjort. I Det nye testamente brukes ordet fred enda klarere om forholdet til Gud.
  • Når det står om at Gud skal løfte sitt ansikt og la det lys, handler også dette om Guds velvilje. Gud ser, og ser med velvilje. Fra den motsatte side, når Gud skjuler sitt ansikt, knyttes det til å være forlatt av Gud.

Velsignelsen med kontekst

Herrens velsignelse, eller den Aaronittiske velsignelse, som den også kalles, står i 6. Mosebok. Vi tar med vers 21-27 for å gi mer kontekst:

HERREN sa til Moses: Tal til Aron og sønnene hans og si: Slik skal dere velsigne israelittene. Dere skal si til dem:

HERREN velsigne deg og bevare deg!
HERREN la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig!
HERREN løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred!

De skal sette mitt navn på israelittene, og jeg vil velsigne dem.

Andre bibelhenvisninger

Hebreerbrevet 7:7

Nå kan ingen benekte at den som blir velsignet, står lavere enn den som velsigner.

5 Mosebok 1:30-31

HERREN deres Gud går foran dere, og han vil kjempe for dere, slik dere med egne øyne så at han gjorde i Egypt og siden i ørkenen. Der så du hvordan HERREN din Gud bar deg som en mann bærer sitt barn, hele den veien dere gikk, til dere kom til dette stedet.

Romerbrevet 5:1, 8, 10-11

Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. [...] Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. [...] For mens vi ennå var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans Sønns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv! Ja, ikke bare det, vi har også vår stolthet i Gud, ved vår Herre Jesus Kristus, han som har gitt oss forsoningen.

Salme 88:15

Hvorfor støter du meg bort, HERRE, hvorfor skjuler du ansiktet for meg?

2 Mosebok 34:29

Så gikk Moses ned fra Sinai-fjellet. Han hadde vitnesbyrdet, de to tavlene, i hendene da han gikk ned fra fjellet. Moses visste ikke at det strålte av ansiktet hans fordi Herren hadde talt med ham.

Fra historien om forklaringen på berget. Her sitert ifra Lukas 9:29

 Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite.

Fra Lukas 4:14-30. Her siterer vi vers 17-21

Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet:

Herrens Ånd er over meg,
for han har salvet meg
til å forkynne et godt budskap
for fattige.
Han har sendt meg
for å rope ut
at fanger skal få frihet
og blinde få synet igjen,
for å sette undertrykte fri
og rope ut et nådens år
fra Herren.

Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. Han begynte da med å si: «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.»

Johannes' åpenbaring 22:4

De skal se hans ansikt, og de skal ha hans navn på sin panne

2 Korinterbrev 13:13

Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle!


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Emne

  Fortolkning

Skrifthenvisning

  4. Mosebok  6: 22-27

Serie

  Alle ressurser i serien

  Ta vare på troen

  Hva er kristendom?

  Hvem er Gud Fader?

  Hvem er Guds sønn?

  Hvem er Den Hellige Ånd?

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Sakarias Ingolfsson.
  Sakarias er halvt svensk, født og oppvokst på Island, og bor nå med kone og barn i Spydeberg i Indre Østfold. Han har mastergrad i teologi og misjon fra Fjellhaug og videre studier fra Concordia Theological Seminary, Ft. Wayne. Sakarias har arbeidet flere år som områdearbeider i NLM region nordvest, men tjener i dag som prest i LKN.
   Ressurser av Sakarias Ingolfsson
Gjest i programmet

forfatter_foto  Knut Kåre Kirkholm er gift med Marianne, har tre jenter og bor i Oslo. Han jobber som høgskolelektor på Fjellhaug internasjonale Høgskole, lærer på Bibelskolen Fjellhaug og redaktør av magasinet Fast Grunn.
  Ressurser av Knut Kåre Kirkholm

Slik bruker du Podkast

Ta vare på troen er en podkast. Det betyr at du kan få hver ny episode automatisk tilsendt din lydenhet, f.eks. iPhone eller Android telefon.

Du kan finne podkasten på iTunes store, eller ved å bruke søkefunksjonen i de fleste andre apper som er laget til formålet.

Les mer om de vanligste alternativene.

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.