Publisert

Lidelse og smerte i Jobs bokJohannes Kleppa, skribent, forkynner og tidligere redaktør i avisen Dagen er gjest på Ta vare på troen for å snakke om lidelse og smerte i Jobs bok. Boken forteller historien om mannen Job, som blir utsatt for grusomme hendelser og store smerter. Finnes det en universell regel som kobler lidelse og smerte til synd? Hvor stor innsikt har vi i årsak og virkning når det kommer til ondskapens problem? Hva er den egentlige grunnen til Jobs lidelser, og har han selv skyld i dem?TVPT34 Lidelse og smerte i Jobs bok med Johannes Kleppa

Henvisninger og sitat

Anklageren retter sin anklage mot Job. Han hevder at Jobs store gudsfrykt og rettskaffenhet alene avhenger av det faktum at Gud har velsignet ham med familie, eiendom og god helse. Med andre ord anklager han Job for å være mer opptatt av skapelsen enn av skaperen. Job 1:9-11:

Det er vel ikke uten grunn at Job frykter Gud? Har du ikke på alle vis vernet om ham, hans hus og alt han eier? Hans henders arbeid velsigner du, og buskapen hans brer seg i landet. Men rekk bare hånden ut og rør ved alt som er hans, så får vi se om han ikke spotter deg like opp i ansiktet.

På mange måter er dette samme anklage som rettes mot ugudelighet og urett hos mennesker i Romerbrevets første kapittel, vers 25 og utover:

De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for Skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper...

I Jobs taler finner vi at hans anklage mot Gud punkteres flere steder med glimt av et konkret og tydelig håp. Det antakeligvis best kjente eksempelet finner vi kapittel 19, v. 25-27.

Jeg vet at min gjenløser lever. Som den siste skal han stå fram i støvet. Når huden er revet av meg og kjøttet er borte, skal jeg se Gud. Mine øyne ser, det er jeg som får se ham, ikke en fremmed. Mitt indre fortæres av lengsel!

Et annet eksempel finner vi kapittel 16, v.19-21. Her snakker Job om sitt vitne i himmelen.

Fremdeles har jeg et vitne i himmelen, én i det høye som taler min sak. Mine venner spotter meg, i gråt vender jeg blikket til Gud. Måtte han gi en mann rett hos Gud og gi et menneske rett mot sin neste!

Til slutt blir Jobs venner irettesatt for å ha talt feil om Gud, mens Job får oppreisning. Job 42:7

Etter at HERREN hadde sagt disse ordene til Job, sa han til Elifas fra Teman: «Jeg er brennende harm på deg og de to vennene dine; for dere har ikke talt rett om meg, som min tjener Job.

Gud bekrefter at det ikke er direkte sammenheng mellom Jobs synder og den ulykke som har rammet ham. Noe lignende finner vi igjen i det nye testamente. Historien om når Jesus helbreder den blindfødte finner vi i Johannes 9. Merk at Apostlene tenker på samme måte som Jobs venner, men Jesus irettesetter dem:

Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind. Disiplene spurte da: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Jesus svarte: «Verken han eller hans foreldre har syndet. Men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham.

1. Korinterbrev, kapittel 10 v. 13 lover at ingen av dem som er i Kristus skal bli fristet over evne. Når en møter stor motgang, for ikke å snakke om slike lidelser som Job møtte, kan dette være vanskelig å forstå.

Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Skrifthenvisning

  Jobs bok  

Serie

  Alle ressurser i serien

  Ta vare på troen

  Hva er kristendom?

  Hvem er Gud Fader?

  Hvem er Guds sønn?

  Hvem er Den Hellige Ånd?

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Sakarias Ingolfsson.
  Sakarias er halvt svensk, født og oppvokst på Island, og bor nå med kone og barn i Spydeberg i Indre Østfold. Han har mastergrad i teologi og misjon fra Fjellhaug og videre studier fra Concordia Theological Seminary, Ft. Wayne. Sakarias har arbeidet flere år som områdearbeider i NLM region nordvest, men tjener i dag som prest i LKN.
   Ressurser av Sakarias Ingolfsson
Gjest i programmet

forfatter_foto  Johannes er gift med Oddlaug og har en datter. Han er skribent, bibelskolelærer og forkynner. Tidligere har han vært redaktør i den kristne dagsavisen Dagen.
  Ressurser av Johannes Kleppa

Slik bruker du Podkast

Ta vare på troen er en podkast. Det betyr at du kan få hver ny episode automatisk tilsendt din lydenhet, f.eks. iPhone eller Android telefon.

Du kan finne podkasten på iTunes store, eller ved å bruke søkefunksjonen i de fleste andre apper som er laget til formålet.

Les mer om de vanligste alternativene.

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.