Publisert

Kristen opplæring i hjemmetKristen opplæring i hjemmet er tema for denne episoden av Ta vare på troen. Vi har med oss Elisabeth og Øivind Kringstad som har jobbet med disse temaene, og som snart skal sparke i gang en ny podkast om ekteskap og samliv. Vi skal høre litt om den først, og så skal vi snakke om hva foreldre er og hvilken rolle og plikter de har overfor hverandre og sine barn. Det blir nok en relativt uformell og avslappet samtale, og kanskje nettopp derfor ble den litt lenger enn vanlig.TVPT37 Kristen opplæring i hjemmet med Elisabeth og Øivind Kringstad

Henvisninger og sitat

1 Mosebok 1:28

Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.»

Salme 127:3-5

Barn er en gave fra HERREN,
livsfrukt er en lønn.
Som piler i stridsmannens hånd
er sønner en får i sin ungdom.
Salig er den mann
som fyller sitt kogger med dem.
Han blir ikke til skamme
når han taler mot fiender
i porten.

1 Mosebok 2:24

Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.

De ti bud finner vi i 2. Mosebok kapittel 20 og i 5. Mosebok, kapittel 5. Det sjette bud handler om ekteskapet:

Du skal ikke bryte ekteskapet.

Det dobbelte kjærlighesbudet finner vi bl.a. i Matteus 22:34-40

Da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukeerne, kom de sammen. Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve: «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’ Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’ På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

I 1 Mosebolk 6:4-9 står det om hvordan israelittene skulle ta vare på Guds pakt, og i den sammenheng understrekes det hvordan denne kunnskapen skal gis videre til neste generasjon. I programmet nevner vi også ordet "innprente" som brukes i Norsk bibels oversettelse fra 1988.

Hør, Israel! HERREN er vår Gud, HERREN er én. Du skal elske HERREN din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et merke. Du skal skrive dem på dørstolpene i huset ditt og på portene dine.

Efeserne 6:1-4 kaller barna til å lyde sine foreldre, samtidig som også foreldre kalles til å oppdra barna sine på en gudfryktig og god måte:

Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i Herren, for det er rett og riktig. Du skal hedre din far og din mor, dette er det første budet med et løfte: så det kan gå deg godt og du kan leve lenge i landet. Dere foreldre, vekk ikke sinne og trass hos barna deres, men gi dem omsorg, så de får en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje.

Dommerne 2:10 beskriver det som skjedde etter at Josva og hans generasjon døde. Det var de som hadde vandret ut fra Sinaiørkenen og inntatt løftenes land.

Snart var hele dette slektsleddet forent med sine fedre. Etter dem vokste det opp et nytt slektsledd som verken kjente HERREN eller visste hva han hadde gjort for Israel.

Markus 7:9-13

Og han sa til dem: «Ja, dere får det fint til! Dere avskaffer Guds bud for å innføre deres egen overlevering! For Moses sa: ‘Hedre din far og din mor’ og: ‘Den som bruker onde ord mot far eller mor, skal dø’. Men dere godkjenner likevel at noen sier til sin far eller mor: ‘Det du skulle hatt av meg til hjelp, skal være en korban’ – det betyr en gave til tempelet. Da hindrer dere ham i å gjøre noe for far eller mor. Slik setter dere Guds ord ut av kraft av hensyn til den overlevering dere har mottatt og gitt videre. Og mye annet av samme slag gjør dere.»

I Matteus 25:31-46 beskriver Jesus dommen på den siste dag. Da skal han skille alle folk i to grupper, som en gjeter skiller sauene fra geitene. Kun den ene gruppen får gå inn til Guds rike, og Jesus sier dette til dem:

For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. [...] ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’ (v.35-36, 40)


 


Støtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Emner

  Barn

  Ekteskap

  Seksualetikk

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Sakarias Ingolfsson.
  Sakarias er halvt svensk, født og oppvokst på Island, og bor nå med kone og barn i Spydeberg i Indre Østfold. Han har mastergrad i teologi og misjon fra Fjellhaug og videre studier fra Concordia Theological Seminary, Ft. Wayne. Sakarias har arbeidet flere år som områdearbeider i NLM region nordvest, men tjener i dag som prest i LKN.
   Ressurser av Sakarias Ingolfsson
Gjester i programmet

forfatter_foto  Øivind bor på Senja i Troms, er gift med Elisabeth og har tre gutter. Han arbeider som regionleder i NLM region nord og er redaksjonsmedlem i foross.no.
  Ressurser av Øivind Ruud Kringstad


forfatter_foto  Elisabeth er gift med Øivind, har tre gutter og bor på Finnsnes. Hun er utdannet lærer og arbeider som lærer og inspektør på Nordborg Ungdomsskole som eies og drives av NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband).
  Ressurser av Elisabeth Kringstad

Slik bruker du Podkast

Ta vare på troen er en podkast. Det betyr at du kan få hver ny episode automatisk tilsendt din lydenhet, f.eks. iPhone eller Android telefon.

Du kan finne podkasten på iTunes store, eller ved å bruke søkefunksjonen i de fleste andre apper som er laget til formålet.

Les mer om de vanligste alternativene.

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.