Publisert

God eller vond samvittighet?Samvittigheten er en gave som Gud har gitt til oss mennesker. Den skal fungere som en dommer, som enten unnskylder oss eller anklager oss for våre gjerninger. Derfor har samvittigheten også ofte høy status i vårt samfunn, og man snakker gjerne om retten til å følge egen samvittighet.

Men hva sier skriften om samvittigheten. Hvor kommer den fra, hva gjør den og hvilken rolle skal den ha hos oss? Hva skal en gjøre med, på den ene siden en plaget samvittighet og på den andre siden en sløv samvittighet? Noe av dette skal være tema i dagens program om Samvittigheten.

Dagens gjest er Thor Fremmegård, avtroppende rektor på Fjellheim bibelskole i Tromsø etter mange års tjeneste. Han har undervist i flere nytestamentlige fag, blant annet Romerbrevet, Jesu liv og gjerning og etikk. Han er også medlem av eldsterådet i Tromsø misjonsforsamling.TVPT38 Samvittigheten med Thor Fremmegård

Noen pukt fra samtalen

  • Samvittigheten er Guds gave, gitt til mennesket. Samvittigheten fungerer som en dommer, som enten unnskylder eller ankalger oss for våre gjernigner.
  • Som med hele mennesket er samvittigheten også underlagt syndefallet. Det kan ha utslag på mange måter, og Fremmegård gir innblikk i flere muligheter.
  • Samvittigheten kan bli formet av ulike impulser, både bevisste og ubevisste. Derfor er det viktig at skriften får aktivt påvirke og forme samvittigheten.

Henvisninger og sitat

Jeremia 31:33

Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier HERREN:
Jeg legger min lov i deres sinn
og skriver den i deres hjerte.
Jeg skal være deres Gud,
og de skal være mitt folk.

Rom 2:12-16

Alle som syndet uten loven, skal gå fortapt uten loven. Og alle som syndet under loven, skal dømmes etter loven. For det er ikke de som hører lovens ord, som blir rettferdige for Gud. Nei, de som gjør det loven sier, de skal kjennes rettferdige. For når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det den sier, er de sin egen lov, enda de ikke har loven. De viser med dette at lovens krav står skrevet i hjertet deres. Om det vitner også samvittigheten deres, når tankene deres anklager eller forsvarer dem. Dette skal bli klart den dagen Gud ved Jesus Kristus dømmer det skjulte i menneskene, slik jeg har forkynt i mitt evangelium.

Det finnes flere eksempler som viser at samvittigheten kan formes. Dette kjenner vi jo også fra vår egen erfaring. Det betyr videre at det finnes et ideal for samvittigheten. Den bør være formet etter Guds ord:

Men ikke alle har denne kunnskapen. Noen spiser fortsatt dette kjøttet som avgudsoffer fordi de pleide å dyrke avguder. Så blir deres samvittighet skitnet til fordi den er svak. (1 kor 8:7, se også: 1 Kor 10:23-33)

Hvor mye mer skal ikke da Kristi blod rense samvittigheten vår fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. For Kristus har i kraft av en evig Ånd båret seg selv fram som et feilfritt offer for Gud. (Heb 9:14)

Men målet for ditt [Timoteus] oppdrag er kjærlighet av et rent hjerte, av en god samvittighet og av en oppriktig tro. (1 Tim 1:5)

[Diakonene] skal eie troens mysterium i en ren samvittighet (1 Tim 3:9)

1 Tim 1:19

Noen har feid samvittigheten til side, og troen deres har forlist.

1 Tim 4:1-2

Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære fra løgnaktige hyklere med avsvidd samvittighet


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Emne

  Samvittighet

Serie

  Alle ressurser i serien

  Ta vare på troen

  Hva er kristendom?

  Hvem er Gud Fader?

  Hvem er Guds sønn?

  Hvem er Den Hellige Ånd?

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Sakarias Ingolfsson.
  Sakarias er halvt svensk, født og oppvokst på Island, og bor nå med kone og barn i Spydeberg i Indre Østfold. Han har mastergrad i teologi og misjon fra Fjellhaug og videre studier fra Concordia Theological Seminary, Ft. Wayne. Sakarias har arbeidet flere år som områdearbeider i NLM region nordvest, men tjener i dag som prest i LKN.
   Ressurser av Sakarias Ingolfsson
Gjest i programmet

forfatter_foto  Thor Fremmegård bor i Tromsø, men kommer opprinnelig fra Østfold. Han er gift med Sigrun og de har to voksne barn. Thor er lærer ved Fjellheim bibelskole i Tromsø.
  Ressurser av Thor Fremmegård

Slik bruker du Podkast

Ta vare på troen er en podkast. Det betyr at du kan få hver ny episode automatisk tilsendt din lydenhet, f.eks. iPhone eller Android telefon.

Du kan finne podkasten på iTunes store, eller ved å bruke søkefunksjonen i de fleste andre apper som er laget til formålet.

Les mer om de vanligste alternativene.

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.