Publisert

Det tredje bud: Du skal holde hviledagen helligVi avslutter vår gjennomgang av lovens første tavle med denne episoden om det tredje bud: Du skal holde hviledagen Hellig. Vi se på innholdet i budet og hva det har å si for oss kristne i dag. Bør vi holde oss i absolutt stillhet på Sabbaten? Bør vi egentlig holde gudstjenste på lørdag, men ikke søndag? Hvordan holder vi egentlig hviledagen hellig? Disse og flere spørsmål tar vi opp i denne episoden.

Denne gangen har vi med oss Jan Bygstad, prest i Bergen menighet i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK). Bygstad er kanskje best kjent for sin grundige bibelundervisning, som til dels ligger åpent tilgjengelig på nettet. På nettsiden www.bibeltimer.com finner du en tematisk oversikt over bibeltimer spilt inn i menigheten i Bergen.TVPT41 Sabbatsbudet med Jan Bygstad

Henvisninger og sitat

Hviledagen, eller Sabbaten, har sin bakgrunn i selve skapelsen. 1 Mosebok 2:1-3

Så var himmelen og jorden fullført, med hele sin hær. Den sjuende dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort, og den sjuende dagen hvilte han fra hele det arbeidet han hadde gjort. Gud velsignet den sjuende dagen og helliget den. For den dagen hvilte han fra hele sitt arbeid, det som Gud hadde gjort da han skapte.

Det tredje bud finner vi først i 2 Mosebok 20:8-11

Husk sabbatsdagen og hold den hellig. 9 Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for HERREN din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du eller din sønn eller din datter, verken slaven eller slavekvinnen din, verken buskapen din eller innflytteren som bor i byene dine. For på seks dager laget HERREN himmelen og jorden, havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet HERREN sabbatsdagen og helliget den.

Igjen finner vi budet i 5 Mosebok 5:12-15. Legg merke til at begrunnelsen for budet er anerledes i denne gjengivelsen.

Du skal gi akt på sabbatsdagen og holde den hellig, slik HERREN din Gud har befalt deg! Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for HERREN din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du eller din sønn eller din datter, verken din slave eller din slavekvinne, verken oksen eller eselet eller noe annet av dyrene dine, eller innflytteren som bor i byene dine, slik at slaven og slavekvinnen skal få hvile, de som du. Husk at du selv var slave i Egypt da HERREN din Gud førte deg ut derfra med sterk hånd og utstrakt arm. Derfor har HERREN din Gud befalt deg å holde sabbatsdagen.

1. Tim 4:4-5

Alt det Gud har skapt, er godt, og ikke noe skal forkastes når det mottas med takk. For det helliges ved Guds ord og bønn.

Martin Luthers forklaring til det tredje bud i den lille katekisme

Det er: Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke forsømmer samlingen om Guds ord, men holder Ordet hellig, gjerne hører og lærer det.

I den store katekisme skriver Luther om valget av søndag som gudstjenestedag. Se side 312-313 i Konkordieboken

... Vi holder helligdagen for det første av hensyn til vårt legemlige behov. Naturen lærer og krever av vanlige mennesker, arbeidsmann og arbeidskvinne, som må passe sitt arbeid hele uken, at de også skal holde seg i ro en dag og komme til krefter. Men dernest - og framfor alt - at en på en slik hviledag kan få tid og anledning til å være med i gudstjenesten. Ellers er det jo vanskelig å finne tid. Så kan en komme sammen for å høre og betrakte Guds Ord og prise Gud, synge og be.
Men som sagt, dette er ikke bundet til noen bestemt tid slik som hos jødene, sånn at det absolutt må skje på denne eller hin dag. For ingen dager i seg selv bedre enn den andre. Slik gudstjeneste burde en saktens ha hver dag. Men da de fleste ikke kan være til stede hver dag, må en skille ut i det minste én dag i uken til dette. Og da søndagen fra gammel tid er bestemt til dette, så skal en la det bli med det, så det kan gå for seg i enighet og orden og ingen lage uorden ved unødvendige forandringer.

I Lukas 10:38-42 finner vi historien om når Jesus besøker søstrene Marta og Maria. Marta setter straks igang med å ordne til for sin gjest, mens Maria setter seg hos ham. Marta klager da til Jesus over at hun ikke får hjelp:

Men Herren svarte henne: «Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.»

Kolosserne 2:16-17

La da ingen dømme dere når det gjelder mat og drikke, høytider, nymånedag eller sabbat. Dette er bare skyggen av det som skulle komme, men kroppen tilhører Kristus.

Sabbaten var kjent blant Israels folk allerede før sabbatsbudet kom. I 2 Mosebok 16 kan en lese om mannaunderet i ørkenen. Fem dager skulle de samle alt de trengte for dagen, men den sjette dagen kunne de samle dobbelt, og lage i stand for den sjuende dagen.

Da sa han til dem: «Dette er det HERREN har sagt. I morgen er det sabbatshvile, en hellig sabbat for HERREN. Bak nå det som skal bakes, og kok det som skal kokes! Men alt det som blir til overs, skal dere legge bort til i morgen.» Så la de det bort til om morgenen, slik Moses hadde pålagt dem. Da stinket det ikke, og det var ikke mark i det. Moses sa: «Spis det i dag, for i dag er det sabbat for HERREN. I dag finner dere ikke noe på marken. Seks dager skal dere sanke det. Men den sjuende dagen er det sabbat. Da er det ikke noe der.»

I Markus 2:23-3:6 får vi en oversikt over kollisjoner mellom Jesus og fariseerne over tolkningen av sabbatsbudet. Parallelle tekster finner du i Matt 12:1-14, Luk 6:1-11, Luk 13:10-17, Luk 14:1-6, Joh 5

En gang Jesus gikk langsmed kornåkrene på sabbaten, begynte disiplene å plukke aks der de gikk. Da sa fariseerne til ham: «Se der! Hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten?» Han svarte: «Har dere aldri lest hva David gjorde den gang han var i nød og både han og mennene hans sultet? Han gikk inn i Guds hus, den gang Abjatar var øversteprest, og spiste skuebrødene, som ingen andre enn prestene har lov til å spise. Han ga også til dem som var med ham.» Og Jesus sa til dem: «Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten. Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbaten.»
Han gikk igjen inn i synagogen. Der var det en mann med en hånd som var visnet. Og de holdt øye med Jesus for å se om han ville helbrede mannen på sabbaten, så de kunne reise anklage mot ham. Men han sa til mannen med den visne hånden: «Reis deg og kom fram!» Så spurte han dem: «Hva er tillatt på sabbaten? Å gjøre godt eller å gjøre ondt, å berge liv eller å ta liv?» Men de tidde. Da så han på dem som sto omkring, harm og bedrøvet over at de hadde så harde hjerter, og sa til mannen: «Rekk fram hånden!» Mannen gjorde det, og hånden ble frisk igjen. Men fariseerne gikk ut, og sammen med herodianerne begynte de straks å legge planer mot Jesus for å få tatt livet av ham.

2 Mosebok 31:12-17

HERREN sa til Moses: Du skal si til israelittene: Mine sabbater skal dere holde; for sabbaten er et tegn mellom meg og dere i slekt etter slekt, for at dere skal kjenne at det er jeg, HERREN, som helliger dere. Dere skal holde sabbaten; den skal være hellig for dere. Den som vanhelliger sabbaten, skal dø. Enhver som gjør noe arbeid på den, skal støtes ut fra folket sitt. I seks dager kan det gjøres arbeid, men den sjuende dagen skal være sabbat, en hellig hviledag for HERREN. Hver den som gjør noe arbeid på sabbatsdagen, skal dø. Israelittene skal ta vare på sabbaten, så de holder den i slekt etter slekt som en evig pakt. Den skal være et tegn mellom meg og israelittene til evig tid. For på seks dager skapte HERREN himmelen og jorden, men den sjuende dagen hvilte han og pustet rolig ut.

Hebreerne 4:9-10

Altså er det fremdeles en sabbatshvile i vente for Guds folk. Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra sine. La oss derfor ivre etter å komme inn til denne hvilen, så ingen faller fra på grunn av samme slags ulydighet.

Når Jesus ble korsfestet, ble også to røverer henrettet på hver sin side av ham. I Lukas 23:39-43 finner vi skildringen av en kort samtale dem tre imellom:

En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa: «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!» Men den andre irettesatte ham og sa: «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!» Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.»

Johannes' åpenbaring 19:9

Og engelen sier til meg: «Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid.» Og han la til: «Dette er Guds sanne ord.»

I Joh 5:1-15 kan vi lese om når Jesus helbreder en syk mann på Sabbaten. Deretter kan vi lese:

Fordi Jesus hadde gjort dette på sabbaten, begynte jødene å forfølge ham. Men han sa til dem: «Min Far arbeider helt til nå. Også jeg arbeider.» Etter dette var jødene enda mer oppsatt på å få ham drept. For ikke bare brøt han sabbaten, men han kalte også Gud sin egen far og gjorde seg selv lik Gud.


 


Støtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Skrifthenvisning

  2. Mosebok  20: 8-11

Serie

  Alle ressurser i serien

  Ta vare på troen

  Hva er kristendom?

  Hvem er Gud Fader?

  Hvem er Guds sønn?

  Hvem er Den Hellige Ånd?

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Sakarias Ingolfsson.
  Sakarias er halvt svensk, født og oppvokst på Island, og bor nå med kone og barn i Spydeberg i Indre Østfold. Han har mastergrad i teologi og misjon fra Fjellhaug og videre studier fra Concordia Theological Seminary, Ft. Wayne. Sakarias har arbeidet flere år som områdearbeider i NLM region nordvest, men tjener i dag som prest i LKN.
   Ressurser av Sakarias Ingolfsson
Gjest i programmet

forfatter_foto  
  Ressurser av Jan Bygstad

Slik bruker du Podkast

Ta vare på troen er en podkast. Det betyr at du kan få hver ny episode automatisk tilsendt din lydenhet, f.eks. iPhone eller Android telefon.

Du kan finne podkasten på iTunes store, eller ved å bruke søkefunksjonen i de fleste andre apper som er laget til formålet.

Les mer om de vanligste alternativene.

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.