Reformatoren Philipp Melanchthon En nær medarbeider og venn av Martin Luther

Tekst: Sakarias Ingolfsson

Publisert:


I reformasjonsåret 2017 har det vært mye oppmerksomhet rundt reformatoren Martin Luther, noe som selvfølgelig er godt på sin plass da en stor begivenhet i hans liv feires – en begivenhet som kom til å påvirke resten av historien. Men reformasjonen var ikke et enkeltmannsforetak. Luther hadde mange mennesker rundt seg, og blant dem som sto ham nærmest var Philip Melanchthon - som vi skal bruke dagens program på å bli litt bedre kjent med.

Vi kjenner ham nok best for å ha skrevet ned den Augsburgske bekjennelse eller Confessio Augustana, som den også kalles. Vi skal høre litt mer om det skriftet i programmet, sammen med et par andre skrift som Melanchthon førte i pennen.

Som gjest har vi med oss Ragnar Andersen, tidligere prest i Den Norske Kirke og nå i DELK. Andersen har skrevet en doktorgrad under tittelen Concordia Ecclesiae: En undersøkelse av spenning og sammenheng i Philipp Melanchthons teologi og innsats for kirkelig enhet, særlig i 1527-1530. Gjennom sine studier må Andersen kunne betegnes som ekspert i temaet som vi nå skal se på.TVPT45 Melanchthon med Ragnar Andersen
 


 


Støtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Serie

  Alle ressurser i serien

  Ta vare på troen

  Hva er kristendom?

  Hvem er Gud Fader?

  Hvem er Guds sønn?

  Hvem er Den Hellige Ånd?

  Den kristne troens kilder

  Hva er synd?

  Luthers lille katekisme

  Hva er bibelsyn?

  Bekjennelsesskriftene

  En samtale om evangeliet

  Gudstjenestens innhold

  Kristne sanger og salmer

  Søndagens tekst – hva er det?

  Det private skriftemål

  Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk

  Guds kall til familien

  Nattverden

  En enkel vei til bønn

  Sjelesorg for den anfektede Johannes

  Vår Far i himmelen…

  Rahab

  Det kristne fellesskapet

  Kjønn og kallet til pastoral tjeneste i menigheten

  Hva lærer Guillermo Maldonado?

  Pinsedag i kontekst

  Ekteskapet

  Seksuell synd og pornografi

  Lovens tre bruk

  Lovens tredje bruk

  Dersom din bror synder

  Herrens velsignelse

  Hva har jeg i min dåp?

  Hva vil det si å være luthersk?

  Lidelse og smerte i Jobs bok

  Salvelse i skriften

  Evangelisten Lukas

  God eller vond samvittighet?

  Det første bud: Du skal ikke ha andre guder enn meg

  Det andre bud: Du skal ikke misbruke Guds navn

  Det tredje bud: Du skal holde hviledagen hellig

  Martin Luther og reformasjonens begynnelse

  Den lutherske kirke blir samlet

  Ingen vei tilbake for reformasjonen

  Reformatoren Philipp Melanchthon En nær medarbeider og venn av Martin Luther (vises nå)

  Bilder på dåpen i Det gamle testamente

  Advent, faste og tradisjoner

  Hvorfor er det så mange forskjellige tolkninger?

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Sakarias Ingolfsson.
  Sakarias er halvt svensk, men født og oppvokst på Island. Som tyveåring kom han til Norge for å gå på bibelskolen Fjellhaug, hvor han gikk videre til å fullføre mastergrad i teologi og misjon. Nå bor han sammen med familien i Fræna i Romsdal, hvor han arbeider som områdearbeider for NLM og forsamlingsleder i Molde misjonsforsamling. Sakarias liker godt å formidle det kristne budskapet gjennom foto, video og radio. Han er blant annet vert for et ukentlig program på Norrøna Radio Molde som setter fokus på troslæren.
  Flere ressurser av Sakarias Ingolfsson
Gjest i programmet

forfatter_foto  Ragnar er utdannet prest og har senere fullført et doktorgradsstudie om reformasjonen. Han har vært bibelskolelærer og prest og var sterkt knyttet til abortmotstandsbevegelsen sammen med Børre Knutsen.
  Flere ressurser av Ragnar Andersen

Slik bruker du Podkast

Ta vare på troen er en podkast. Det betyr at du kan få hver ny episode automatisk tilsendt din lydenhet, f.eks. iPhone eller Android telefon.

Du kan finne podkasten på iTunes store, eller ved å bruke søkefunksjonen i de fleste andre apper som er laget til formålet.

Les mer om de vanligste alternativene.

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.