Publisert

Bilder på dåpen i Det gamle testamente Hvordan det gamle testamente peker fremover mot nådenI Matteus 28 finner vi det som vi gjerne kaller misjonsbefalingen, eller dåpsbefalingen. «gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.»
Men hvor kommer dette ifra? Tar Jesus dåpen rett ut fra den løse luften, eller har vi noen hint om at det skulle komme. Det er noe av det som vi skal snakke om i dagens program av Ta vare på troen.

Det er ikke noen egen gjest i dagens program, men bare Sakarias og mikrofonen. Nedenfor finner du en oversikt over sitat fra bibelen og andre kilder.

Matt 28:16-20

Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Hebbreerbrevet 11:7

«I tro fikk Noah varsel om det som ennå ikke var synlig. I gudsfrykt bygde han en ark og berget sin familie. Hans tro ble en dom over verden, og selv ble han arving til den rettferdighet som troen gir.»

1 Pet 3:18-21

For Kristus selv led for synder,
én gang for alle,
den rettferdige for urettferdige,
for å føre dere fram til Gud.
Med kroppen døde han,
men ved Ånden ble han
gjort levende,
og slik gikk han bort og forkynte
for åndene som var i fangenskap.
De hadde vært ulydige i Noahs dager, den gang Gud ventet tålmodig mens arken ble bygd. I den ble noen få mennesker, åtte i alt, frelst gjennom vann. Dette er et bilde på dåpen, som nå frelser også dere. Dåpen er ikke å vaske kroppen ren for skitt, men en bønn til Gud om en god samvittighet, i kraft av Jesu Kristi oppstandelse

Fra boken: Om kirkens babyloniske fangenskap, her sitert fra
Martin Luther Verker i utvalg bind 2. (Oslo: Gyldendal, 1979), side 131.
Sml. LW 36:61

Samtidig er du nå hvor farlig – ja, hvor galt – det er å mene at boten er et brett nummer to etter skipbruddet, og hvilken skjebnesvanger feil det er å mene at dåpens kraft er utslettet gjennom synden, slik at skipet her er slått i stykker. Dette ene, solide og uovervinnelige skipet holder stand, og blir ikke revet i stykker. Dette skipet er Guds sannhet som viser seg i sakramentenes løfte, og i det skipet er det de blir ført, alle de som seiler til frelsens havn. Sant nok er det en hel del som uten grunn hopper i sjøen og drukner. Dette er de som har forlatt troen på løftet og kaster seg ut i synd. Men skipet selv fortsetter og holder stø kurs, slik at dersom man får hjelp så man blir i stand til å vende tilbake til det, så er det ikke på noe brett, men på selve det solide skipet man blir ført til livet. Dette skjer med den som gjennom troen vender tilbake til Guds trygge og varige løfte.

1 Mos 17:6-8

Jeg vil gjøre deg svært fruktbar, ja, gjøre deg til mange folkeslag. Konger skal gå ut fra deg. Jeg vil opprette min pakt mellom meg og deg og etterkommerne dine fra slekt til slekt, en evig pakt: Jeg vil være Gud for deg og etterkommerne dine. Landet du bor i som innflytter, hele Kanaan, vil jeg gi deg og etterkommerne dine til evig eiendom. Og jeg vil være deres Gud.

1 Mos 17:11-12

Dere skal la forhuden bli omskåret, og det skal være tegnet på pakten mellom meg og dere. Hvert guttebarn hos dere skal omskjæres når det er åtte dager gammelt, i slekt etter slekt, både de som er født i huset, og de som er kjøpt for penger hos fremmede, slike som ikke er av din ætt

Kolosserne 2:11-13

I ham ble også dere omskåret, men ikke av menneskehender. Dere ble omskåret med Kristi omskjærelse da dere kledde av dere den kroppen som kjøttet har makten over. For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Dere var døde på grunn av misgjerningene og deres uomskårne kjøtt og blod. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus da han tilga oss alle våre misgjerninger.

1 Korinterbrev 10:1-5

Jeg vil at dere skal vite dette, søsken: Våre fedre i ørkenen var alle under skyen, og alle gikk de gjennom havet. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet, og alle spiste de den samme åndelige mat og drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og denne klippen var Kristus. Likevel forkastet Gud de fleste av dem, for de ble slått ned der i ørkenen.

2 Kong 5:10-15

Elisja sendte et bud ut til ham og sa: «Gå og vask deg sju ganger i Jordan! Så skal kroppen din bli frisk og du bli ren.» Da ble Naaman sint og dro bort. Han sa: «Jeg trodde han selv ville komme ut til meg, stå fram og påkalle HERREN sin Guds navn, føre hånden fram og tilbake over det syke stedet og fri meg fra sykdommen. Er ikke Abana og Parpar, elvene ved Damaskus, like gode som alle vassdragene i Israel? Kunne jeg ikke vaske meg i dem og bli ren?» Så snudde han og dro bort i fullt sinne.
Men Naamans tjenere kom til ham, snakket med ham og sa: «Far, hadde profeten pålagt deg noe vanskelig, ville du ikke da ha gjort det? Hvor mye mer nå når han bare sier til deg at du skal vaske deg og bli ren!» Så dro Naaman ned til Jordan og dukket seg sju ganger i elven, slik gudsmannen hadde sagt. Da ble kroppen hans frisk igjen som kroppen til en liten gutt, og han ble ren.
Så vendte han tilbake til gudsmannen med hele sitt følge. Da han kom dit, gikk han fram for profeten og sa: «Nå vet jeg at det ikke finnes noen Gud på hele jorden uten i Israel...»

Efeserne 5:25f

«Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, for å gjøre den hellig og rense den med badet i vann, i kraft av et ord.»

Luthers lille katekisme om dåpen

Dåpen er ikke bare vann. Den er vann som er helliget ved Guds befaling og forent med Guds ord.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Emne

  Dåpen

Serie

  Alle ressurser i serien

  Ta vare på troen

  Hva er kristendom?

  Hvem er Gud Fader?

  Hvem er Guds sønn?

  Hvem er Den Hellige Ånd?

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Sakarias Ingolfsson.
  Sakarias er halvt svensk, men født og oppvokst på Island. Som tyveåring kom han til Norge for å gå på bibelskolen Fjellhaug, hvor han gikk videre til å fullføre mastergrad i teologi og misjon. Nå bor han sammen med familien i Fræna i Romsdal, hvor han arbeider som områdearbeider for NLM og forsamlingsleder i Molde misjonsforsamling. Sakarias liker godt å formidle det kristne budskapet gjennom foto, video og radio. Han er blant annet vert for et ukentlig program på Norrøna Radio Molde som setter fokus på troslæren.
   Ressurser av Sakarias Ingolfsson
Slik bruker du Podkast

Ta vare på troen er en podkast. Det betyr at du kan få hver ny episode automatisk tilsendt din lydenhet, f.eks. iPhone eller Android telefon.

Du kan finne podkasten på iTunes store, eller ved å bruke søkefunksjonen i de fleste andre apper som er laget til formålet.

Les mer om de vanligste alternativene.

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.