Advent, faste og tradisjoner Noen ting å tenke på før adventstiden begynner

Tekst: Sakarias Ingolfsson

Publisert:


Det nærmer seg advent, og et spørsmål jeg har lyst å utfordre deg på er: Hvordan vil du feire denne tiden før jul? Kanskje har du allerede bestemt deg – og det er kanskje ikke usannsynlig at du har noen tradisjoner som du kommer til å følge.

I dette programmet av Ta vare på troen har vi med oss Harald Kaasa Hammer, pensjonert prest i Den Norske Kirke, som gjest. Vi skal snakke om adventstiden, hvordan den har utviklet seg, om adventstradisjoner og ikke minst, men kanskje litt overraskende – om faste.
Hammer er aktiv forfatter og har skrevet flere bøker, ikke minst om kirkeåret, tekstene, og det kristne livet: f.eks «Lukk meg i dine smerter inn» som er en andaktsbok for fastetiden før påske. Han er også aktiv på nettet. Han driver nettstedet tekstboken.no, og du finner noen artikler av ham på foross.no.

Se f.eks.

 

Vi snakker litt om kirkeårets tekster i advent.

  1. Jesu inntog i Jerusalem og Jesu gjenkomst.
  2. Ser fremover mot Jesu andre komme, til dom og forløsning.
  3. Tekster om Jesus hos profetene, til og med døperen Johannes
  4. I den nye tekstboken har fjerde søndag fått preg av forventning.

 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Emne

  Jul

Serie

  Alle ressurser i serien

  Ta vare på troen

  Hva er kristendom?

  Hvem er Gud Fader?

  Hvem er Guds sønn?

  Hvem er Den Hellige Ånd?

  Den kristne troens kilder

  Hva er synd?

  Luthers lille katekisme

  Hva er bibelsyn?

  Bekjennelsesskriftene

  En samtale om evangeliet

  Gudstjenestens innhold

  Kristne sanger og salmer

  Søndagens tekst – hva er det?

  Det private skriftemål

  Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk

  Guds kall til familien

  Nattverden

  En enkel vei til bønn

  Sjelesorg for den anfektede Johannes

  Vår Far i himmelen…

  Rahab

  Det kristne fellesskapet

  Kjønn og kallet til pastoral tjeneste i menigheten

  Hva lærer Guillermo Maldonado?

  Pinsedag i kontekst

  Ekteskapet

  Seksuell synd og pornografi

  Lovens tre bruk

  Lovens tredje bruk

  Dersom din bror synder

  Herrens velsignelse

  Hva har jeg i min dåp?

  Hva vil det si å være luthersk?

  Lidelse og smerte i Jobs bok

  Salvelse i skriften

  Evangelisten Lukas

  God eller vond samvittighet?

  Det første bud: Du skal ikke ha andre guder enn meg

  Det andre bud: Du skal ikke misbruke Guds navn

  Det tredje bud: Du skal holde hviledagen hellig

  Martin Luther og reformasjonens begynnelse

  Den lutherske kirke blir samlet

  Ingen vei tilbake for reformasjonen

  Reformatoren Philipp Melanchthon

  Bilder på dåpen i Det gamle testamente

  Advent, faste og tradisjoner Noen ting å tenke på før adventstiden begynner (vises nå)

  Hvorfor er det så mange forskjellige tolkninger?

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Sakarias Ingolfsson.
  Sakarias er halvt svensk, men født og oppvokst på Island. Som tyveåring kom han til Norge for å gå på bibelskolen Fjellhaug, hvor han gikk videre til å fullføre mastergrad i teologi og misjon. Nå bor han sammen med familien i Fræna i Romsdal, hvor han arbeider som områdearbeider for NLM og forsamlingsleder i Molde misjonsforsamling. Sakarias liker godt å formidle det kristne budskapet gjennom foto, video og radio. Han er blant annet vert for et ukentlig program på Norrøna Radio Molde som setter fokus på troslæren.
  Flere ressurser av Sakarias Ingolfsson
Gjest i programmet

forfatter_foto  Harald Kaasa Hammer er pensjonert prest i Den norske kirke, og medlem av arbeidsutvalget for tekstbok 2011. Han har skrevet både traktat og flere bøker. Han driver nettstedet www.tekstboken.no med mange ressurser til tekstene i kirkeåret.
  Flere ressurser av Harald Kaasa Hammer

Slik bruker du Podkast

Ta vare på troen er en podkast. Det betyr at du kan få hver ny episode automatisk tilsendt din lydenhet, f.eks. iPhone eller Android telefon.

Du kan finne podkasten på iTunes store, eller ved å bruke søkefunksjonen i de fleste andre apper som er laget til formålet.

Les mer om de vanligste alternativene.

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.