Ta vare på troen

Hva har jeg i min dåp?

Hva har jeg i min dåp? Hva er dåpen? Hva gjør den? Hvem kan døpes? Det finnes mange spørsmål knyttet til dåpen som kan være vanskelig å svare på. I dette programmet av Ta vare på troen skal vi ...

Herrens velsignelse

«Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt på deg og gi deg fred». Slik lyder Herrens velsignelse. (4 Mos 6:24-26). Hva er ...

Lovens tredje bruk

Hvordan skal det kristne livet se ut, og hvordan skal en kristen person forholde seg til alle lover og regler i bibelen? I dette programmet tar vi opp tråden fra forrige program, og dagens tema ...

Lovens tre bruk

En kan kanskje si at ordparet lov og evangelium, er en favoritt blant lutheranere. Det er ikke uten grunn, for når vi leser gjennom bibelen ser vi at den har to grunnleggende måter å snakke på. ...