Ta vare på troen

Sorter etter Date
  • Date
  • Title

Hva har jeg i min dåp?

Hva har jeg i min dåp? Hva er dåpen? Hva gjør den? Hvem kan døpes? Det finnes mange spørsmål knyttet til dåpen som kan være vanskelig å svare på. I dette programmet av Ta vare på troen skal vi ...

Herrens velsignelse

«Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt på deg og gi deg fred». Slik lyder Herrens velsignelse. (4 Mos 6:24-26). Hva er ...

Lovens tredje bruk

Hvordan skal det kristne livet se ut, og hvordan skal en kristen person forholde seg til alle lover og regler i bibelen? I dette programmet tar vi opp tråden fra forrige program, og dagens tema ...

Lovens tre bruk

En kan kanskje si at ordparet lov og evangelium, er en favoritt blant lutheranere. Det er ikke uten grunn, for når vi leser gjennom bibelen ser vi at den har to grunnleggende måter å snakke på. ...

Rahab


 

Matteus evangelium begynner med å gi oss en slektstavle til Jesus Kristus. For mange kan slike slektstavler være et mysterium, og kanskje oppleves de ...

Vår Far i himmelen…

I dag skal vi snakke om Herrens bønn, hva den er, i hvilken kontekst Jesus gir den til sine disipler, hvordan den er brukt gjennom historien, og hvordan vi kan bruke den i dag. Skal Herrens bønn ...

Nattverden


 

Hva er nattverden? Hva gjør den for oss? Hvem skal gå til nattverd? Dette er de tre hovedspørsmålene som Martin Luther stiller om nattverden i sin ...

Ta vare på troen

Ta vare på troen er en podkast som publiseres av foross.no og Norrøna Radio Molde. Programvert Sakarias Ingolfsson og gjester samtaler hver uke om et tema tilknyttet den kristne troslæren....