Publisert

En hyrde har gått bortOnsdag 27. januar flyttet Hans Erik Nissen hjem til sin frelser. En av de mest toneangivende og markante skikkelser i skandinavisk luthersk kristenliv har med det gått bort.

Nissen var utdannet teolog. Fra 1965 til 1970 var han prest i den danske kirke. I perioden 1970 - 2003 var han rektor på Luthersk Missionsforenings bibelskole på Hillerød (www.lmh.dk). De siste seks årene fungerte Nissen som som præst i Nordsjællands Valgmenighed.

Gjennom sin tid på Hillerød preget han et stort antall unge mennesker i Danmark. Men han har også betydd mye i Norge gjennom uttallige prekenturer på bedehus, leirsteder og større arrangement. Vel så viktig har kanskje også andaktsboken “Ett er nødvendig” vært, som så langt i Norge er utgitt i 10 opplag, tilsammen 23 000 utgaver.

Husk veilederne deres, de som har talt Guds ord til dere! Legg merke til den utgangen deres livsferd fikk, og følg etter dem i deres tro.Hebr. 13:7
Nissens forkynnelse var framfor alt sterkt Kristussentrert. Han ledet sine tilhørere inn til sentrum, til friheten som Jesus Kristus har kjøpt oss til ved sin død og oppstandelse i vårt sted. De som hørte Nissen opplevde at dette var en mann som selv trengte det han forkynte. Her var erfart og levende kristendom.

17 dager før sin bortgang hadde den 77 år gamle bibellæreren sin siste tale til sin menighet. I takknemlighet over det Herren gav gjennom sin tjener, og for å gjøre Nissen kjent for nye, vil vi med dette gjøre denne spesielle talen tilgjengelig på foross.no. Under følger også en andakt fra hans andaktsbok (for 30. januar).

Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. Gal 3,13

 ”Den største forbannelse i livet ditt er lovens forbannelse. Ingenting kan sammenlignes med det å være under Guds vrede. Tenk, ikke å holde mål med hans vilje på ett eneste område. Alt ligger nakent og bart for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for. Han ser inn i det innerste dyp, der jeg aldri kan se meg selv. Han kjenner de mest skjulte gangene i hjertet.
Når du ser deg selv i Guds lys, må du gi ham rett. Det er ingen annen utvei enn å gå fortapt. Du kan ikke bebreide Gud at han må forkaste deg. I dommen må du bøye kne for ham og anerkjenne ham som Gud. Han har hele sannheten, mens mørke og usannhet er i deg.
Med det er imidlertid ikke alt sagt. Et helt overraskende og vidunderlig ord står tilbake. Det er evangeliet. Det er én som har kjøpt deg fri fra lovens forbannelse. Det er Jesus. Hva kostet det ikke ham å gjøre det? Han måtte først bringe seg selv i en stilling, hvor Gud kunne forbanne ham. Det kunne han ikke gjøre mens han var rettferdig. Gud dømmer ikke den rene og syndfrie.

Først måtte Jesus gjøres til synd. Han måtte bli den som hadde overtrådt alle Guds bud. Han måtte kjenne et urent og syndig hjerte. Hele hans tankeliv måtte besmittes. Ja, hans forhold til Faderen måtte brytes. Han måtte føres helt dit ut, hvor han ropte: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?

Svaret på dette fortvilelsens rop er at Jesus ble en Guds forbannelse for din skyld. Hele din byrde av synd la Gud på offerlammet. Han så på Jesus, og da så han all verdens synd samlet på et eneste sted.

Kan du forstå at Jesus segnet under byrden? Kan du forstå at du skal slippe å segne, når han har gjort det for deg? Du som tror på Jesus, regner med en Frelser som gikk i ditt sted. Det gjorde han for at du skal få lov til å være i hans sted. Så høyt er du elsket av ham.”


Nissens andaktsbok kan kjøpes på lunde forlag. Den er også tilgjengelig på nett.

På nett er det et utall av hans taler tilgjengelig, se blant annet:


 


Støtt foross.no
Ressurstype

  Video

Skrifthenvisninger

  Galaterbrevet  3: 13

  Markus evangelium  10: 13-17

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Endre Stene.
  Endre Stene er fra Trondheim, er gift med Edel, og bor i dag i Namsos. Sammen har de fem barn. Endre er utdannet teolog, har vært feltprest, og siden 2010 ansatt i Norsk Luthersk Misjonssamband. I dag er han lærer på Fjellheim Bibelskole og skoleprest på Val Videregående Skole.
   Ressurser av Endre Stene
Medforfattere

forfatter_foto  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
  Ressurser av Hans Erik Nissen


Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.