Publisert

Adventstiden, jule- og nyttårsdagene og åpenbaringstiden


Ca leselengde:
3 min

Adventstiden innleder kirkeåret, som altså tjuvstarter en måned før vi går over i et nytt kalenderår.

Lilla= omvendelse og bot

Adventstiden er nok den kirkeårstiden som de fleste forbinder noe med: lilla lys og servietter og forberedelser til jul. Den lilla fargen symboliserer omvendelse og bot og en indre forberedelse til å ta imot julens evangelium.

De fleste steder er det vel slik at julen blir tatt på forskudd med adventskonserter og med gaverush i butikkene. I kirken har vi prøvd å holde igjen så godt vi kan, men synes etter hvert at det blir rart at kirken er det eneste stedet vi ikke synger julesanger i denne tiden!

Fire søndager i advent

Tekstene i adventstiden markerer Jesu ankomst (adventus) og åpner oss for julens evangelium. Vi starter kirkeåret med inntoget i Jerusalem, og at Jesus står fram i Nasaret. I andre rekke leser vi om ”et nådens år”, og vi ber om at dette kirkeåret virkelig må bli et nådens år i folket og i menigheten. De fire søndagene har temaene:

1 Han som kom.

2 Han som kommer igjen.

3 Profetiene om hans komme.

4 Glede sammen med Maria over fødselen vi skal feire.

På 2. søndag gir tekstene en glad forventning til Jesu gjenkomst og forvandlingen som skal skje. 23. søndag i treenighetstiden hadde mer av advarsler foran endetiden. Vi må ha rom for både forventning og advarsler i forkynnelsen.

På tredje søndag kommer Johannes døperen til orde. Han står i overgangen mellom Det gamle og Det nye testamente. Denne dagen er det naturlig å se etter de lange frelseshistoriske linjene.

Løftene kommer imot oss også på fjerde søndag. Og vi møter tre flotte personer rundt Jesus: Maria, Elisabeth og Josef.

Julen brettes ut for oss

I jule- og nyttårsdagene brettes juleevangeliet ut for menigheten: barndomsfortellingene både med fødselsglede, navngivning, takk for at han endelig kom, og smerten over alle som sto imot ham helt fra fødselen av.

Stefanusdag ble lagt til 26. desember i kirkens første tid, 400 år før julen ble lagt til slutten av desember. Noen synes dagen passer svært godt her, andre synes det blir fremmed. Forkynnere føler nok at det er få tekster å velge mellom i julen. Det er jo blitt den mest folkekjære høytiden. Det er så mye mer å ta av når påsken kommer. En fordypelse i hva det betyr at Jesus er sann Gud og sant menneske åpner mange perspektiver i juletekstene.

Tiden inn i et nytt kalenderår

Åpenbaringstiden er den tiden vi pakker opp og tar i bruk Guds julegave til oss. Søndag for søndag åpenbares mer og mer av Jesus for oss, og mer og mer av hva kan kom for: frelse, befrielse og fornyelse like til jordens ender.

Åpenbaringstiden har ulik lengde etter som påsken kommer tidlig eller sent. De tekstene vi ikke får lest, kommer i stedet på slutten av kirkeåret. Åpenbaringstiden avrundes alltid med Såmannssøndagen, som er en åpenbaring av Jesus som Ordet, og med Kristi forklarelsesdag hvor han viser disiplene hvilken herlighet han egentlig har.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
3 min
Ressurstype

  Aktuelt

Emner

  Bibelbruk

  Høytider

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Harald Kaasa Hammer.
  Harald Kaasa Hammer er pensjonert prest i Den norske kirke. Han var sekretær under arbeidet med Tekstboken 2011. Han har skrevet flere bøker og har gitt ut oversettelser av Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Han driver nettstedet www.tekstboken.no med mange ressurser til tekstene i kirkeåret.
   Ressurser av Harald Kaasa Hammer
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.