Publisert

Bibelen er til for det komplekse liv Hvorfor kommer Bibelen og den kristne tro i så vanskelig forståelig innpakning?


Ca leselengde:
9 min

Spørsmål: Hvis/når Gud vil at alle mennesker skal kjenne Jesus som sin frelser, hvorfor er Guds ord, Bibelen, så vanskelig å forstå umiddelbart?

Mitt spørsmål kommer i sammenheng med at ganske mange, på f.eks. Facebook publiserer tusener av sitater av Buddha, som enhver kan forstå og relatere seg til, som at vi skal være gode mot hverandre, at vi skal passe på jorden, og alt mulig forskjellig. 

Om jeg forsøker å lese min Bibel med ikke-kristne øyne, synes jeg det er ganske logisk. For bibelsitater kan ikke tas direkte hvis man ikke har satt seg inn i Bibelen på forhånd.

Derfor forstår jeg ikke at språket skal være  så komplisert. At salmene som synges i kirkene er så kryptiske, at det bare blir ord uten mening – med mindre du allerede er kristen.

Hvorfor valgte ikke Jesus å undervise slik at alle fikk mulighet til å bli kjent med ham - og ikke "avguder"? 

Svar: Takk for spørsmål ditt. Og du har helt rett; det er definitivt ikke bare du som er frustrert over dette! Når som Gud har valgt å åpenbare seg selv i ”ord”; og både Bibelen og hans egen Sønn kan kalles ”Guds ord” – hvorfor i all verden uttrykker han seg så ikke i forståelige setninger?! 

Som du sannsynligvis har forventet, så er det ikke en helt enkel ting å si om dette. Det har å gjøre med et helt kompleks av omstendigheter. Men la oss prøve å skille dem ut:

 Google-buddhisme

1 Det er ikke så rart at buddhistiske sitater på Facebook umiddelbart virker lettere å forstå. For det du møter på Facebook og i mange populære artikler, har veldig lite med autentisk buddhisme å gjøre. Det er snarere google-buddhisme; løsrevne sitater, vestlige populariseringer og utvanninger. Alt som i ekte, opprinnelig buddhisme er vanskelig tilgjengelig og støtende for oss (og det er mye!), tar en ganske enkelt ikke med i betraktningen.

Det samme gjelder små, sympatiske plukk fra hinduisme, reinkarnasjonslære, østlig spiritualitet osv – som aller er utvannet og vestliggjort til det ukjennelige. 

Vi har opplevd det samme med alle slags livssyn, alle ”store fortellinger”: Marxisme har blitt kokt ned til det enkle, at vi skal dele med hverandre; ateisme presenteres med forenklede setninger om gudstroens latterlighet, liberalisme med fengende overskrifter om den enkeltes frihet osv. 

 Enkle svar hjelper ikke

2 Det er først når man må leve med disse ”store fortellinger”, at det blir vanskelig: Hvis de faktisk skal ta høyde for et ekte menneskeliv med hele dets kompleksitet og uforståelighet, så må disse store fortellinger nødvendigvis selv bli kompliserte. Hvis man også i det lange løp prøver å holde seg til enkle slagord, så blir de alle hule, tomme og ubrukelige – eller til og med tyranniske! Da blir de til psykisk vold, fordi de vil presse et komplisert liv inn i enkle bokser.

 Bibelen er blitt til i møte med livets kompleksitet

3 Så jeg vil foreslå at vi forsøker å se alle de store livssyns – også Bibelens! – kompleksitet som et uttrykk for, at de / det har blitt til midt i et kokende, mangfoldig menneskeliv. 

Bibelen er blitt til over mange hundre år. Den er ikke skrevet av en enkelt mann, men av rundt 40 forskjellige forfattere. De har hatt vidt forskjellige personlige historier, vidt forskjellig språk, forskjellige stilarter, sjangre osv. Og jeg vil tro at man kan se denne forvirrende mangfoldighet nettopp som et uttrykk for at Bibelen er blitt til i skjæringsfeltet mellom Guds åpenbarte sannhet og vårt kaotiske liv. 

Ville vi ikke bare være dypt mistenksomme overfor en profet, teolog eller filosof som ville koke alle menneskers daglige og livslange møte med hans sannhet ned til enkle slagord? 

Igjen og igjen opplever vi jo – på alle livets områder, ikke bare troens! – at da forstår vi enda et aspekt, som ikke er ordentlig behandlet noen steder; og så må vi til å skrive en bok til! Og vi blir heldigvis aldri ferdige. 

Bibelen er et avsluttet og avrundet verk. Men det er vår kamp å forstå den, oversette den og implementere dens ord!

Og ikke minst er dette arbeid livsviktig: Å hele tiden forsøke å lese den med ikke-kristnes øyne! Da forstår en plutselig bedre hvorfor både det ene og det andet virker rart og uforståelig på dem.

Bibelen er blitt til i en kultur fremmed fra vår 

4 Dernest ligger der ganske mye uforståelighet i det faktum at Bibelen er blitt til i en kultur, på et språk og i en tid, som skiller seg milevidt fra vår. Våre bibeloversettelser er alltid noe noe midlertidig, det er oppdagelsesreiser i et landskap hvor vi ikke er hjemme. Og så får vi da disse praktfulle aha-opplevelsene her og der, fordi vi får høre om den historiske bakgrunnen i Midtøsten for tekster som ellers virker rare og uforståelige for oss.

 Mye i Bibelen er poesi

5 Mye av Bibelen er skrevet i poetisk språk som – som i likhet med dikt av Pär Lagerkvist og sanger av Beatles – ikke smeller budskapet på bordet i klare forståeligheter, men gir oss noe å tygge på og grunne over. Vi oppfatter ikke normalt dette som en svakhet, men som et kvalitetsstempel: Vanskelige tekster belønner den som biter tennene sammen og holder ut!

Og på toppen av dette handler mange av temaene om ting som ikke er umiddelbart innenfor horisonten til moderne sekulære nordmenn. Mange av de spørsmålene vi daglig fyller hodet med, er Bibelen helt uinteresserte i – og samtidig prøver den å gjøre oss interessert for ting vi aldri har vært opptatt av før!

 Ønsker vi egentlig å forstå Bibelen?

6 Til slutt er det den beklagelige forklaringen at forestillingen om vårt inderlige ønske om å forstå Guds ord bare er delvis riktig! Det er noe i oss som foretrekker å ikke forstå! Som Mark Twain sa det, har vi ikke først og fremst problemer med Bibelen som vi ikke forstår; vi har langt større problemer med det vi forstår.

Derfor diskuterer både Moses, salmistene, profetene, Jesus selv og ikke minst Paulus hele tiden - diskuterer med tilhørerne og lesere som prøver å misforstå.

Og derfor består så mye av Bibelens ord av forsøk på å fjerne vår evige misforståelse. Akkurat som ganske vanlige samtaler om vanskelige ting mellom oss mennesker for 80% (grovt sett ☺) består i å fjerne misforståelser...

Det er en overfladisk forståelse av oss selv og vår natur at vi naturlig nok helst vil forstå Guds sannhet. Dessverre er det ikke så enkelt. Vi har alle en medfødt motvilje mot Guds sannhet.

Det store problemet er ikke at evangeliet er uforståelig. Det store problemet er at det er utålelig.

 Mange blir uansett aldri ferdig med å problematisere

7 Det viser seg dag også i praksis at mange mennesker som har stilt mange skeptiske og kloke spørsmål om dette og hint i den kristen tro, aldri blir ferdige. Mange kommer aldri til det punktet hvor de sier: “Vel, nå vet jeg nok og har fått nok forklaringer slik at jeg nå kan bestemme for Kristus. Så må jeg ta resten derfra ”- de forestiller seg sannsynligvis at dette er målet de sikter mot; men praksis viser at ofte er det ikke mangel på forklaringer og mangel på forståelse som hindrer dem. Det er mangel på ekte ønske om Kristus.

 Kirken trenger å fornye sitt språk!

8 Så er det den uheldige omstendigheten, at de største uforståeligheter i den kristne troen egentlig ikke er Bibelen, men kirken!

Og faktisk tror jeg ikke det er noen unnskyldning for det faktum! At vi sitter igjen i foreldet språk og fremmedgjorte bilder, det er rett og slett dårlig håndverk. Og det er mangel på respekt for våre medmennesker; det er mangel på iver for kommunikasjon av det viktigste budskapet i verden.

Et konkret eksempel er vår nye salmebok: Den har faktisk blitt fantastisk pent oppdatert med flere nye salmer enn noen annen tidligere utgave. Men de gamle salmene som virkelig trengte en ny oversettelse, de har i stedet blitt ført bakover til et enda eldre og enda mer uforståelig språk. Det er veldig frustrerende. Og vi må gjøre opprør mot det.

Og vi må utfordre og utdanne pastorer, forfattere og forkynnere til å bruke moderne og glitrende klart språk. Det er en veldig stor og utfordrende jobb, fordi et oppdatert og spennende språk ikke kommer av seg selv. Men det er ingen vei utenom det.

Det viktigste er enkelt 

9 Men nå har jeg spart det beste til sist: Det viktigste i Bibelen er enkelt.

Guds åpenbaring er så fantastisk innrettet, at den kan gi hele hærer av akademikere og eksperter tilstrekkelig til å arbeide med livet ut; og som gamle menn og kvinner må de likevel erkjenne at de bare har skrapt i overflaten - og samtidig kan det forstås fullt ut av små barn!

Det er ikke et romantisk uttrykk. Slik fungerer det i praksis: Guds lov er oppsummert i et enkelt (dobbelt!) kjærlighetsbud. Og Guds evangelium er oppsummert med enkle ord som Johannes 3:16. Det er enkelt. Og det er nok. Alt som kommer etter det er ikke betingelser for tro og frelse og glede og kjærlighet i Gud - det er snarere overflod og spennende oppdagelsesreiser.


Teksten er hente fra Jesusnet.dk og oversatt fra dansk av Endre Stene. 


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
9 min
Ressurstype

  Aktuelt

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Leif Andersen.
  Leif er gift med Elonora. Han er teolog og ansatt som reiseprest i Dansk Indremisjon og som lektor på Det danske Menighetsfakultet.
   Ressurser av Leif Andersen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.