Publisert

Ambassadør for Kristus! – III Dele evangeliet gjennom liv og ord.


Ca leselengde:
2 min

Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv fomaner ved oss. Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud! 2. Kor 5:20

Franz av Assisi skal ha sagt, "Forkynn Kristus, om nødvendig ved ord." Han understreket betydningen av livet, som det grunnleggende fundament i forkynnelsen av Kristus.

Apostelen Peter gir veiledning til kvinner som har blitt kristne, men som fortsatt har en mann som ikke tror. Hvordan skal de forkynne for sine ektemenn? Livet blir plassert først,

- for at også de som er vantro mot Ordet, kan bli vunnet uten ord ved hustruenes livsførsel, når de ser deres rene liv i gudsfrykt. 1. Pet 3:1-2 

Ordene er likevel helt nødvendige. Som ambassadører i Kristi sted, går oppdraget ut på å tale ord - Guds Ord.

Den samme Peter som veiledet om en vitnetjeneste uten ord, talte sterkt om ordets tjeneste i huste til den romerske offiseren Kornelius. Der får de høre:

Det ord som han sendte til Israels barn, da han i evangeliet forkynte fred ved Jesus Kristus,  - han er alles Herre - ... Vi er vitner om alt det han gjorde ... Han bød oss å forkynne for folket og vitne at han er den som Gud har satt til å være dommer over levende og døde. Apg 10:34-48

I forfølgelsestidens Rom formaner Paulus fra dødscellen en ung Timoteus.

Forkynn Ordet! 2. Tim 4,2

Og fra Galilea-fjellet lød Jesu siste befaling ...

- i det dere døper ... og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Matt 28:19-20

Forkynnelsen er helt nødvendig. Både det å forkynne, og det å høre forkynnelsen. Det er ved dette vi blir frelst og får evig liv. Det er ikke vårt eget påfunn, men Guds. Han "fant det for godt å frelse den som tror ved forkynnelsenes dårskap", og gjennom å "forkynne Kristus korsfestet". 1. Kor 1:21-23

Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører... Les Rom 10:8-17

Når Gud har gjort det slik, ... når Gud bygger sitt rike på jorden på denne måten... da blir dette spørsmålet lagt i hjertet, tanken og munnen din;

Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Rom 10,14

Husk - Du er ambassadør for Kristus - forkynn Ordet!


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisninger

  2. Korinterbrev  5: 20

  1. Peters brev  3: 1-2

  2. Timoteusbrev  4: 2

  Romerbrevet  10: 14-17

Serie

  Ambassadør for Kristus! – I

  Ambassadør for Kristus! – II

  Ambassadør for Kristus! – III Dele evangeliet gjennom liv og ord. (vises nå)

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Jan Helge Aarseth.
  Jan Helge Aarseth er gift med Elisa, har fire barn og bor på Vigrestad. Han har vært misjonær i Tanzania og lærer på Fjelltun Bibelskole. Nå arbeider han som pastor i IKF Stavanger (Internasjonalt Kristent Fellsskap).
   Ressurser av Jan Helge Aarseth
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.