Publisert

Ambassadør for Kristus! – I Utsendt til et liv i tjeneste.


Ca leselengde:
1 min

Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv fomaner ved oss. Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud! 2. Kor 5:20

Mange har reiset utenlands på ferie. De fleste gangene går det greitt, men det hender at problemer dukker opp. Noen ganger opplever du å miste passet. Som regel er det stjålet. Hva gjør du da? Du prøver å finne den norske ambassaden. Et kontor med det norske riksvåpen på veggen, for å få nye papirer på at du er den du er.

Dette kontoret representerer Norge i utlandet. Det er den norske stats stemme og forlengede arm, og skal ivareta norske innbyggere og interesser. Det har ingen myndighet og bestemmelsesrett utover det som vår regjering bestemmer.

Stemme og forlengede arm!

Det ordet som bibelen oversetter med "sendebud", blir i noen engelske bibler oversatt med ordet "ambassador".

At vi er ambassadører, ikke for en jordisk nasjon og myndighet, men for en som står over dem alle. "Christ´s ambassadors." - "Sendebud i Kristi sted."

Målet for denne tjenesten er kun ett. Å be alle mennsker om å la seg "forlike med Gud".

Det er å være utsending og representant for Ham som vil at alle mennesker skal "bli frelst og komme til sannhets erkjennelse." 1 Tim 2:4

Kristentroen er ikke teori og kunnskap på lik linje med matte og historielekse. Det er levd liv.

Jesus er verdens lys, og hver den som lever i troen på Jesus, blir en ambassadør for ham. Vi representerer ham så helt at han sier: "- dere er verdens lys" Matt 5:14 Dette lyset er knyttet til det livet vi lever, ordene vi sier, og til gjerningene som vi gjør i Ham. Hans stemme og forlengede arm!

"Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres Far i himmelen." Matt 5:16

Husk - du er Kristi ambassadør!


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisninger

  2. Korinterbrev  5: 20

  Matteus evangelium  5: 16

Serie

  Ambassadør for Kristus! – I Utsendt til et liv i tjeneste. (vises nå)

  Ambassadør for Kristus! – II

  Ambassadør for Kristus! – III

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Jan Helge Aarseth.
  Jan Helge Aarseth er gift med Elisa, har fire barn og bor på Vigrestad. Han har vært misjonær i Tanzania og lærer på Fjelltun Bibelskole. Nå arbeider han som pastor i IKF Stavanger (Internasjonalt Kristent Fellsskap).
   Ressurser av Jan Helge Aarseth
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.