Publisert

De lyse timene på korset – 3


Ca leselengde:
2 min

Det tredje utsagnet fra Jesu kors er kanskje det mest kjente. Det er fortsatt lyst!! Klokka nærmer seg 12.00, midt på dagen. Ordene fra Jesus forkynnes til en forbryter som henger ved siden av ham og lyder slik:

«I dag skal du være med meg i Paradis» (Luk 23,43).

Bakgrunnen for utsagnet er dette: To forbrytere, kriminelle, i Bibelen kalt «ugjerningsmenn» og «røvere» blir korsfestet sammen med Jesus. Begge håner Jesus, men etterhvert vekkes det dypere tanker hos den ene. Han hører spotten fra sin «kriminelle venn»: «Er ikke du Messias? Frels deg selv og oss?» Han svarer tilbake:

«Frykter du ikke engang for Gud, du som er under den samme dom...Vi får det vi fortjener etter våre gjerninger, men han (Jesus) har ikke gjort noe galt» (Luk 23,39-41).

Han skjønner at han har med Gud å gjøre, at det kommer en rettferdig dom over menneskelivet. Han forstår at Jesus er den rene, gode og uskyldige, mens han selv fortjener dommen. Så kommer nødropet: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike». Deretter kommer Jesus med ordene at røveren samme dag skal være med Jesus til Paradis.

For en kjærlighet vi møter hos Jesus! Til en som har et mislykket liv. Vi vet ikke noe om oppvekst og bakgrunn her, hvorfor det hadde gått så galt. Hver person har sin historie. Vi har ofte liten forståelse for dette, at vanskelige adferd kan ha sin årsak. Men Jesus elsker alle slags mennesker. I Bibelen ser vi ofte at Jesus har et særlig hjerte for de som er utstøtte eller har et mislykket liv.

Men røveren/ugjerningsmannen må likevel selv stå ansvarlig for sitt liv. Hans vanskelige livssituasjon gir han ingen egen frelsesvei til Gud. Redningen er at Gud har vekket hjertet hans. Han har møtt den rene, hellige og kjærlige frelser som nå soner hans synd. Det har vekket håp og en lengtende tro i hans hjerte. Han ber om at Jesus vil tenke på han, huske han hjemme hos Gud. Så er det akkurat det Jesus vil, være forbeder og frelser! Jesus forkynner en uforbeholden nåde og syndsforlatelse. I dag er du Guds barn.

For en velsignet kjærlighet fra Jesus, også inn i ditt liv, du som på en aller annen måte gjenkjenner deg i røveren på korset, i hans nød og lengtende tro. Jesus er ditt eneste håp!

 


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  23: 39-41

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Thor Fremmegård.
  Thor Fremmegård bor i Tromsø, men kommer opprinnelig fra Østfold. Han er gift med Sigrun og de har to voksne barn. Thor er lærer ved Fjellheim bibelskole i Tromsø.
   Ressurser av Thor Fremmegård
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.