Publisert

De mørke timene på korset – 3


Ca leselengde:
2 min

Like etter nødropene «min Gud, min Gud hvorfor har du forlatt meg» og «jeg tørster» kommer «proklamasjonen» i dødens time:

«Det er fullbrakt» (Joh 19,30).

Hva er fullbrakt, fullført, ferdig? Soningen for verdens synd!!

Det ligger dypt i alle mennesker, at det som gjøres galt, må sones og gjøres opp. Også forbrytelser i vårt samfunn, må sones. Og religiøse mennesker over hele verden ofrer, betaler for å sone og for å blidgjøre sine guder.

I Bibelen skjer soning ved at liv gis. Uten at blod blir utgydt, skjer ikke syndsforlatelse (Hebr 9,22). En stedfortredende strafflidelse! Uskyldige dyr ofres for folket. Alle slike offer i det Gamle Testamente peker fram mot det fullkomne offer. I seg selv kunne ikke ofrene ta bort synd, men de pekte fremover mot Jesus (Hebr 9,14 og 10,4). Så skjer det på korset, en gang for alle! (Hebr 7,27) Det er fullbrakt! Soningen er ferdig ved Jesu død!

Et annet utsagn om korset i Bibelen, er at overtredelser mot Guds bud der tas bort. Når vi tråkker over Guds hellige, gode vilje med våre liv, så reageres det i himmelen. Hvert brudd mot Guds bud i tanker, ord og gjerninger, er registrert. Skylden er reell! Men nå ser vi at «skyldbrevet» utslettes, det som gikk oss imot og som var skrevet med bud. Det nagles til Jesu kors (Kol 2,14).

Jeg synes at det har vært godt å være på arrangement hvor dette har vært synliggjort helt konkret. Et kors lages og reises. Lapper deles ut og hver enkelt får skrive opp egen synd, ikke minst områder hvor en sitter fast. Skammelige ting, det mest urene! Så festes det til korset og deretter fjernes og brennes. Det er godt å få illustrert det som Bibelen forkynner at det er tatt bort! Det er fullbrakt!

Hva er så svaret til den som spør hva jeg må gjøre for å få et rett forhold til Gud? Svaret er at du er for sent ute. Det er allerede ferdig! Du kan falle på kne og takke han som har ordnet ditt forhold til Gud.

Den kjente sjelesørger Rosenius sier det slik. «Å, for en nød at ikke hele verden vet hva som er skjedd». Forsoningen, det fullbrakte verk er et veldig misjonskall. Det er for alle stammer og folkeslag! Alle må få høre om det som er skjedd. Bare da kan de får del i det!


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Johannes´ evangelium  19: 30

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Thor Fremmegård.
  Thor Fremmegård bor i Tromsø, men kommer opprinnelig fra Østfold. Han er gift med Sigrun og de har to voksne barn. Thor er lærer ved Fjellheim bibelskole i Tromsø.
   Ressurser av Thor Fremmegård
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.