Publisert

Et budskap om håp midt i kaoset


Ca leselengde:
3 min

Vi lever i en merkelig og til tider kaotisk tid. Korona-pandemien herjer i hele verden, og vi kan nok kjenne på både frykt og engstelse noen og enhver - både for oss selv og for de vi har rundt oss.

De fleste mennesker setter pris på livet og alt det måtte innebære. Derfor er det heller ikke rart om du i disse dager kjenner på mange forskjellige følelser nå når livet og tilværelsen, slik vi har lært den å kjenne, trues. Disse følelsene skal vi både få sette ord på og snakke sant om. Det hjelper så lite å ta på seg en modig og sterk maske hvis vårt indre liv bruser ...

Men i kaoset finnes det også håp, masse håp! Og da tenker jeg ikke først og fremst på myndighetenes tiltaksplan og den potensielle effekten dette vil ha. Ja, jeg håper og ber om bedre tider i landet vårt, men i denne sammenhengen vil jeg løfte tanken og blikket vårt både høyere og dypere, for vet du - det går faktisk an å ha både fred og ro i sjelen, selv om det stormer i verden!

Det største et menneske kan oppleve er nemlig å ha fred med Gud ved troen på Jesus Kristus! Og ved troen på Ham har vi også et håp om en evig herlighet hos Gud. (Se Romerne 5:1-2) Dette håpet er ingen fantasi. Det er ikke vaklende, usikkert og forgjengelig, men det er levende og fast!

Hør hva Peter sier:

Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene. 1 Pet 1:3-4

For min egen del vil jeg derfor frimodig bekjenne at Jesus Kristus er min fred, min fremtid og mitt eneste håp! Ja, om hele verden skulle legges i ruiner og alt liv opphøre, vil Jesus og hans frelsesverk bestå til evig tid!

La oss også ta med oss noen trøstefulle vers fra Salmenes bok:

Bare i håp til Gud vær stille, min sjel, for fra ham kommer mitt håp. Han alene er min klippe og min frelse, min borg. Jeg skal ikke rokkes. Hos Gud er min frelse og min ære, min sterke klippe, min tilflukt er i Gud. Sett deres lit til ham til enhver tid, dere folk! Utøs deres hjerte for hans åsyn! Gud er vår tilflukt. Sela. Sal 62:6-9

"Hos Gud" er min frelse og min ære, min sterke klippe. Slik sto det i Salme 62.

- HVA er det som er "hos Gud"? Eller skulle vi heller spør om HVEM som er der? Vet du, der er Jesus - det er Han som er min frelse og min ære, min sterke klippe! La oss derfor både fryde og glede oss i Ham, og sette all vår lit til Herren i denne tiden!

La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. Joh 14:1

For til deg, Herre, står mitt håp. Du vil svare, Herre, min Gud. Sal 38:16


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
3 min
Ressurstype

  Andakt

Emner

  Håp

  Prøvelser

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Tor André Haddeland.
  Tor André bor på sørlandet og er utdannet møbelsnekker. Han arbeider nå som dette og CNC- operatør. Han har tidligere vært ungdomsarbeider og forkynner i Indermisjonsforbundet.
   Ressurser av Tor André Haddeland
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.