Publisert

For at dere ikke skal synde


Ca leselengde:
4 min

I løpet av det siste året er 1. Johannesbrev den boken i Bibelen som har betydd mest for meg i mitt kristne liv. Noe som jeg har festet meg ved og som jeg liker ved brevet, er at Johannes forklarer hvorfor han skriver det han gjør. Det er ikke bare for å få sagt noen fine ord eller for å vekke gode følelser som han skriver. Nei, han har en hensikt med budskapet.

Han skriver for at ordet skal gjøre noe med tilhørerne. Budskapet skal føre til noe. Om Guds ord får virke i våre hjerter, leder det til noe godt.

Den andre gangen Johannes forklarer hvorfor han skriver som han gjør, er i 2:1:

Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. 1. Joh 2:1

Hva skal vi som kristne tenke om synden i våre liv? Det finnes to aspekter som Bibelen er utrolig tydelig på når det gjelder dette: For det første skal vi tro på det Johannes skriver i kapittel 2:

... hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. 1. Joh 2:1-2

Synden som en kristen faller i gjør oss ikke mindre rettferdige for Gud. Hvorfor? Fordi vi ikke står for Gud med vårt eget liv og vår egen rettferdighet. Vi står for Gud med Jesu liv og hans rettferdighet. Vi står for Gud med noe som dekker oss, som vi aldri kan skitne til. Som kristne skal vi forholde oss til synden på denne måten:

Der synden ble stor, ble nåden enda større! Rom 5:20

Kristne er ikke slaver som må tjene sin mester godt nok for å kanskje få en del av arven en vakker dag. Nei, kristne er Guds elskede barn med et løfte om arven; ikke på grunn av seg selv, men på grunn av hva Jesus har gjort. Vi skal altså forholde oss til synden på denne måten; Synden som en kristen faller i påvirker ikke vår rettferdighet for Gud.

Det andre som Bibelen er veldig tydelig på når det kommer til synd i et kristent menneskes liv, er dette: Synd ikke.

Det er ikke under noen omstendigheter greit for en kristen å synde. Det finnes ikke et eneste vers i Bibelen som forsvarer eller tillater synd i mitt liv. Synd skal aldri få bli en naturlig del av det kristne livet eller noe som vi bare hever på skuldrene for, for vi er bare ikke bedre enn som så.

Tvert om er vi kalte til, og faktisk skyldige til, å leve som Jesus levde (1 Joh 2:6). Alt vi gjør, skal vi gjøre i Herren Jesu navn (Kol 3:17).

Men det er jo umulig, innvender du kanskje? Ingen klarer jo å leve som Jesus eller ære Gud i alt man gjør! Selv om sistnevnte påstand er sann så gir Bibelen oss en annen målestokk for vårt kristenliv.

Et av ordene for synd i det nye testamente er det greske ”hamartiaoch” og betyr å bomme på målet. I møte med synderinnen i fariseeren Simons hus sier Jesus:

Hennes mange synder er henne forlatt, derfor elsker hun meget. Men den som lite er tilgitt, elsker lite. Luk 7:47

Det er altså en sammenheng mellom å ha fått tilgivelse for sine synder og å elske Jesus. Hvis vi begynner å se bort fra målestokken og målet som Bibelen har med vårt kristenliv, vil det føre til at vi blir ganske så fornøyde. Vi lykkes faktisk ganske bra med å oppfylle målet som vi selv har satt. Jeg bommer ikke på målet, jeg. Jeg er ikke en så veldig stor synder.

Jeg har ofte hoppet over bibelvers som beskriver hvordan jeg skal leve som en kristen. Jeg har følt meg ganske smart i det jeg har tenkt «Hva annet vil vel Gud med dette verset enn at jeg skal innse hvor stor synder jeg er, sånn at jeg skal komme nærmere Jesus».

På den måten lar jeg aldri bibelversene treffe meg. Jeg blir aldri en stor synder i egne øyne. Det som skjer hvis jeg begynner å bruke Bibelens målestokk på kristenlivet, er at jeg ser at jeg bommer. Vi kan kalle det en helbom! Synden blir stor, og jeg slutter å være fornøyd med kristenlivet.

Plutselig kjenner jeg virkelig at jeg trenger Jesus! Jeg får behov for nåden som finnes hos Jesus Kristus og det at jeg er en stor synder, er ikke lenger bare en teori; det er noe jeg opplever, kjenner og ser i livet mitt. Det gjør at jeg må få høre evangeliet. Jeg må få høre om hva Jesus har gjort for meg.

Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. 1 Joh 2:1


Teksten er oversatt fra svensk av Silje Kiil.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
4 min
Ressurstype

  Andakt

Emne

  Synd

Skrifthenvisning

  1. Johannes´ brev  2: 1

Serie

  For at gleden deres skal være fullkommen

  For at dere ikke skal synde (vises nå)

  For at dere skal vite at dere har evig liv

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Mikael Kero.
  Mikael Kero bor i Luleå i Sverige og arbeider som ingeniør. Han bruker mye tid som forkynner på frivillig basis. Han har tidligere studert Bibel og Formidling ved Fjellheim Bibelskole.
   Ressurser av Mikael Kero
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.