Publisert

Julefred 


Ca leselengde:
1 min

For ditt ords skyld og etter ditt hjerte har du gjort alt dette store og forkynt det for din tjener. 2.Sam 7:21

Hvorfor ble Jesus født i Bethlehem? Hvorfor sendte Gud sin sønn for å dø for våre synder? Hvorfor aksepterte Jesus frivillig å motta dødsstraff for onde tanker, ord og handlinger han ikke hadde tenkt, sagt eller gjort?

Svaret finnes i verset over, og deles i to. For det første kom Jesus fordi Gud hadde lovet det. Gjennom flere tusen år i det gamle testamente har Gud gang på gang lovet at han vil sende en frelser. Og Gud holder Ord. Han gjorde det for sitt Ords skyld.

For det andre sendte Gud denne frelser etter sitt hjerte. Det var ikke noe ved deg eller meg som gjorde oss verdige til å motta Guds frelse. Det var heller ikke noen ytre omstendigheter som tilsa at Guds inngripen skulle være logisk, forutsigbar eller forventet.

Nei, Gud gjorde det etter sitt hjerte. Han ga sitt liv frivillig fordi han ville det, fordi han elsker deg. Derfor kom Jesus. Derfor skal han komme igjen. Og derfor kommer han til deg i dag!

Det finnes en Julefred i dette bibelverset. Mine problemer, min hverdag, mitt liv, mine synder, mine nederlag, katastrofene og det vonde. Alt dette er underlagt han som kom for min skyld. Det finnes en Julefred på tross av disse tingene. Det finnes en Julefred som varer til påske etter påske. En Julefred som gjennom livets kamper holder helt hjem.

Det finnes en Julefred som overgår all forstand. Den gis når Han slippes inn, som for sitt Ords skyld har gjort alt dette store og som etter sitt hjerte tilbyr Julefreden til deg.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  2. Samuelsbok  7: 21

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Andreas Årikstad.
  Andreas Årikstad er barne- og ungdomsarbeider i NLM Region sør. Han bor i Kristiansand, er gift med Eirin, og har 5 barn.
   Ressurser av Andreas Årikstad
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.