Publisert

Land, land, land, hør Herrens ord!


Ca leselengde:
4 min

Vi lever i en urolig tid, en tid med frykt og usikkerhet. Hvorfor har Herren tillatt at det går en pandemi over verden? Og hva vil han si oss i Norge gjennom dette?

Vår kirke har i lengre tid i stor grad vært digital. Dermed har det vært utfordrende å samtidig være diakonal og å se hverandre. Noen blant oss har selv opplevd smitte, sykdom og død i nær familie i forbindelse med Covid-19. Når vi ser til andre land i verden innser vi at pandemien virkelig har blitt en omfattende katastrofe.

Hvor er Gud?

Når katastrofer eller sykdom inntreffer, er det ikke uvanlig å spørre: «Hvor er Gud?» - Vi klarer ikke å forklare fullt ut hvorfor ulykker og sykdom rammer oss og vårt samfunn. Likevel kan vi merke oss det retoriske spørsmålet i Herrens Ord:

Skjer det en ulykke i byen uten at Herren har gjort det? Amos 3:6

Sammen med andre steder i Bibelen peker dette verset på at Herren godkjenner og tillater også det som er vondt i en verden lagt under forgjengelighet. Ofte er hensikten å vekke opp og kalle til omvendelse, som Jeremia gjorde da han ropte ut:

Land, land, land, hør Herrens ord!» Jer 22:29

De siste tider?

Bibelen vitner om at det skal komme tegn i den siste tid. Gjennom historien har likevel sykdom og ulykke rammet vår verden uten at Herrens gjenkomst ennå har skjedd. Men gjennom alt dette minner Herren oss om å være forberedt på at Han skal komme tilbake, og at vi skal stilles til regnskap for våre liv. Vi trenger ikke å se på koronapandemien som en straff over personlig synd. Like fullt minner den oss om at vi som kirke, folk og land trenger å vende oss til Gud i bekjennelse og bønn.

Kirke

Ordene i Åpenbaringsboken 3 ble først talt til menigheten i Laodikea:

Jeg refser og irettesetter alle dem jeg har kjær. La det bli alvor og vend om! Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med megÅp 3:19-20

I denne menigheten tenkte de om seg selv at «jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting». Men Herren måtte svare dem at «du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken» (v. 17).

Herren banker på min dør. Vil han også irettesette meg og kalle meg til omvendelse fra noe i mitt liv?

Folk og land

Det norske folk har stor verdslig rikdom, men ser ut til å miste sin åndelige skatt! Kristen tro og kristne verdier får mindre plass og motarbeides. Hvert år øker aksepten for en samlivsetikk som gir uttrykk for et opprør mot vår Skaper. Det stiftes lover som strider imot Herrens vilje. Selv med synkende aborttall utføres det i Norge ca 11.000 selvbestemte svangerskapsavbrudd, og det arbeides i disse dager politisk for å utvide et ugudelig prinsipp og en motbydelig praksis enda mer.

Dette er noe av resultatet når Bibelens ord, som åpenbarer hvem Herren er, blir forklart som lite relevant i vår tid. Vårt oppdrag er å gjøre budskapet relevant igjen, både gjennom forkynnelse og handling. Er vi imot fri abort, påtar vi oss samtidig en moralsk forpliktelse til å gi støtte og veiledning til en ung mor slik at hun kan bære frem barnet. Vi har også en diakonal oppgave med å avlaste de aktuelle foreldrene.

Kall til å vende om

Hvis Bibelen oppleves lite relevant, risikerer vi å miste kunnskapen om hvem Herren er, og hva som er hans karakter og hans vilje. Vår kirke står i fare for å bli smittet av verden. Du og jeg kan kjenne på symptomene. Og dette er en smitte som har langt større konsekvenser enn et koronavirus.

Vi skal merke oss Herrens ord om at han refser dem han har kjær. Han elsker sin kirke. Han elsker deg! Derfor vil han også irettesette, slik at du og jeg kan leve i verden uten å bli influert av verden.

Bønn for Norge

La oss åpne opp for Herren ved å be om omvendelse for kirke, land og folk. La oss gjøre Nehemjas bønn til vår egen:

Jeg bekjenner syndene som vi israelitter har gjort mot deg. Også jeg og mitt farshus har syndet. Neh 1;6

Så skal vi huske på Herrens løfte til Salomo etter hans bønn ved vigslingen av tempelet i Jerusalem:

Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet. 2 Krøn 7:14


Teksten er først publisert i DELKs kirkeblad "Underveis".


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
4 min
Ressurstype

  Andakt

Forfatter
Skrevet av: Bertil Andersson.
  Bertil Andersson er prest og tilsynsmann i DELK. Han har tidligere vært misjonær i Mongolia for NLM og DELK. Sammen med kona Gunn har han tre barn.
   Ressurser av Bertil Andersson
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.