Publisert

Åndens frukter og Åndens fylde (Den Hellige Ånd 7/12) I en kristen bryter kjærligheten seg frem, og så vil den bare ha mer og mer plass!


Ca leselengde:
3 min

Åndens frukt

Den første av Åndens frukter hos en kristen som har fått nytt liv ved troen på Jesus Kristus, er kjærligheten.

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred,.. Gal 5:22

Kjærligheten retter seg mot Gud som har elsket oss først (1.Joh 4:19) og den retter seg videre mot våre søsken i troen (1.Joh 3:14). Dette er ikke noe som «kanskje» kan bryte fram i en kristen sitt hjerte, men et absolutt kjennetegn. Uten kjærligheten – intet nytt liv ved Den Hellige Ånd.

Så er det en kristens fortvilelse og smerte at når en ser «innover» for å finne denne kjærligheten, så oppdager en mest av «det gamle hjerte» hvor det bryter frem «onde tanker, mord, hor …» (Matt 15:19).

I det viktige avsnittet i 1.Kor 12-14 om Åndens gaver/nådegavene, som vi skal stoppe for i en senere artikkel, så nevnes også kjærligheten, Åndens første frukt, som det helt grunnleggende.

Om jeg har profetisk gave, og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. 1.Kor 13:2

Åndens frukter beskrives videre som

glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Gal 5:22

Det tales om noe som bryter fram i det indre menneske og det er identisk med det Bibelen kaller Jesu Kristi sinnelag. Dette sinnelaget kalles vi som kristne til å ta i bruk, ikle oss og leve ut i møte med våre medmennesker (Kol 3:12-15).

Hvordan kan Åndens frukter best vokse frem i våre liv? Jesus har selv gitt oss et klart svar i sin avskjedstale (Joh 14-16) om Den Hellige Ånd og hans gjerning.

Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt. Dersom dere blir i meg og mine ord blir i dere.. ..Bli i min kjærlighet. Joh 15:5, 7 og 9

Åndens fylde

Bibelen taler videre om Åndens fylde eller det å bli fylt av Ånden (Ef 5:18). Det er den Ånd som har tatt bolig i den enkelte kristen, men også i den kristne forsamling (Ef 2:22). Den Ånd som har skapt troen på Jesus, vissheten om å være barn av Gud, åndens frukt som er kjærligheten, han vil ha mer plass i våre liv! Han som er Herre vil være herre over alle ting i en kristens liv.

I Efeserbrevet legger vi merke til at Åndens fylde brukes parallelt med begrepene Guds fylde og Jesu Kristi fylde (Ef 3:19, 4:13, 5:18). Dette er tydeligvis samme sak. Det er den ene, treenige Gud som vil ha makt over våre liv.

Apostelen forklarer videre hvordan det viser seg i livet når mennesket blir fylt av Ånden. Det står i motsetning til alkoholen og dens virkninger.

Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av Ånden, så dere… og alltid vår Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Ef 5:18-20

Det Åndsfylte liv preges mere enn noe annet av takknemlighet til Gud. Takknemlighet til Gud for alt i Jesu navn. En åndsfylt kristen kan si med overbevisning: «Gud har vært så god mot meg gjennom livet!»


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
3 min
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Skrifthenvisning

  Galaterbrevet  5: 22

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Thor Fremmegård.
  Thor Fremmegård bor i Tromsø, men kommer opprinnelig fra Østfold. Han er gift med Sigrun og de har to voksne barn. Thor er lærer ved Fjellheim bibelskole i Tromsø.
   Ressurser av Thor Fremmegård
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.