Publisert

Dåpen, Ånden og menigheten (Den Hellige Ånd 5/12) Uten de helliges samfunn, dør livet som den Hellige Ånd vil skape og opprettholde


Ca leselengde:
2 min

Når vi leser om pinsedag i Apostlenes Gjerninger kap. 2, ser vi at Åndens gjerning er en Ordets gjerning (time 4). Den Hellige Ånd blir gitt slik at Guds store gjerninger forkynnes på ulike språk (Apg 2:11), og det forkynnes Guds Ord til vekkelse og omvendelse (Apg 2:36-38).

Dåpens plass på pinsedag

Vi legger merke til at dåpen her i kap. 2 har en viktig plass i Peters forkynnelse:

Omvend dere og la dere døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave. (v. 38)

Der Ordet får gjøre sin gjerning, er dåpen et nådemiddel som formidler syndenes forlatelse og Åndens gave. Dåpens innhold forkynner evangeliet om Jesu død og oppstandelse for oss, og det skjer gjennom et ytre tegn som synliggjør hva som Den Hellige Ånd gjør. Vi blir begravd og oppreist med Kristus til et nytt liv (Rom 6:4).

Pinsedag er samtidig starten på den Nytestamentlige kristne menighet og vi leser om en direkte sammenheng mellom dåpen, Åndens gave, grunnleggelse av menigheten og at alle må få høre evangeliet (Apg 2:38-47). Guds løfter er også for de «som er langt borte» (v. 39). Og vi leser i v. 42 at menigheten holdt fast ved og bygde på Guds ord/apostlenes lære, og de samles om brødsbrytelsen/nattverden. De holdt også fast ved «bønnene» (I den første menighet handlet det om at de sammen ba bønner fra Salmenes bok) og «samfunnet» av de hellige.

Menigheten – Jesu legeme

Forholdet mellom den kristne dåp, Åndens gjerning og den kristne menighet bekreftes tydelig hos apostelen Paulus i 1 Kor 12:13.

For med en Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie. Og vi har alle fått en Ånd å drikke.

Ånden handler i dåpen når vi døpes til Jesu død og oppstandelse, og vi døpes inn i et fellesskap som kalles Jesu legeme/kropp.

Menigheten - de helliges samfunn

Når vi bekjenner troen på Den Hellige Ånd i den 3. trosartikkel, bekjenner vi troen på en stor skatt, «de helliges samfunn». Den Hellige Ånd har knyttet oss sammen i en kropp, i et fellesskap/samfunn. Og denne kroppen er altså Jesu kropp i denne verden! Og om denne leser vi i 1 Kor 12:16:

Om et lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med.

De fleste av oss er vokst opp i en individuell kultur hvor jeg tenker på mitt gudsforhold som bare noe som gjelder mitt personlige forhold til Gud/Jesus. Bibelen er skrevet inn i en sterkere fellesskapskultur og jeg påminnes om at jeg er uløselig knyttet til mine søsken i troen, både lokalt der jeg bor og i den verdensvide kirke. Dette er ikke noe vi kan velge bort, selv om vi kan oppleve store skuffelser i møte med andre kristne. Uten de helliges samfunn, dør livet som den Hellige Ånd vil skape og opprettholde.

Vi vil tale mere om 3. trosartikkel særlig knyttet til menigheten i de siste timene i denne serien (timene 10-12).


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Thor Fremmegård.
  Thor Fremmegård bor i Tromsø, men kommer opprinnelig fra Østfold. Han er gift med Sigrun og de har to voksne barn. Thor er lærer ved Fjellheim bibelskole i Tromsø.
   Ressurser av Thor Fremmegård
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.