Publisert

Utskilt Én kirke, utskilt fra verden, innvidd til Gud (Den hellige ånd 10/12)


Ca leselengde:
3 min

De tre siste timene i denne minibibeltimeserien skal ha fokus på menigheten. Den Nytestamentlige menighet ble grunnlagt pinsedag da Den Hellige Ånd kom over Jesu disipler og over de som tok imot Herrens Ord og ble døpt. Når vi bekjenner troen på Den hellige ånd i vår trosbekjennelse, så bekjenner vi troen på en hellig, allmenn kirke.

Flere menigheter, men én menighet

Vi tror på EN kirke, ett folk, en menighet i verden. Bibelen taler om lokalmenigheter på ulike steder, men de hører sammen med «alle som på hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn» (1 Kor 1:2). Vi tror på ett folk, av både jødekristne og hedningekristne. Jesus Kristus, brudgommen har bare en brud, som han kaller min elskede, mitt folk! (Rom 9:25).

Utskilt fra verden og innvidd til Gud

Vi tror på en HELLIG kirke, som han har gjort hellig. De troende er alle «helliget i Kristus Jesus» (1 Kor 1:2), og de kalles «et hellig folk» (1 Pet 2:9), ja «et hellig presteskap» (1 Pet 2:5). Når Paulus skriver til ulike menigheter, skriver han til de hellige i Rom, Korint, Efesus, Filippi med flere.

De hellige er feilfrie og ulastelige i Guds øyne fordi de er I Kristus, og tilregnet Jesu rettferdighet og hellighet (Ef 1:4 og 5:25-27). De er hellige slik at de er utskilt fra verden, slik Gud er hellig og utskilt fra alt urent (Åp 21:27). Og de er hellige slik at de er innvidd til Gud, til tjeneste for ham (1 Pet 2:9; 2 Mos 19:4-6).

Vi synes nok vi ser svært mye mangelfullt i alle slags menigheter, både lokalt, nasjonalt og ute i den store verden. Men dette er en trossannhet om hvem Gud er og hva han har gjort ved Den Hellige Ånd.

En allmenn kirke

En ALLMENN kirke betyr ikke en «hverdagslig» eller «folkelig» kirke.

Men det er kirke som:

  1. Er over hele jorden blant alle folkeslag (Åp 7:9).
  2. Det er en kirke som har del i hele frelsen, «all åndelig velsignelse» (Ef 1:3), og alle de åndelige gavene og kan gi legedom for all nød. Det betyr slett ikke at de ulike deler av kirken har sett alt, forstått alt, forkynnner alt rett, eller alltid gir den hjelp som Herren ønsker.
  3. Det er en kirke for alle slags mennesker, høy og lav, trell og fri, mann og kvinne, ung og gammel (Gal 3:26-28).
  4. Og det er en kirke til alle tider. Det er den ene, samme kirke i ulike tidsepoker, for Gud er den samme og Guds frelse er den samme gjennom hele vår historie.
Bygd på apostlenes lære om Kristus

I den nikenske trosbekjennelse er det tatt med enda en viktig trossannhet om Den hellige ånd. Vi tror på en APOSTOLISK kirke. Den ene, sanne kristne menighet bygger på apostlenes lære (Apg 2:42). Den Hellige Ånds gjerning er også her knyttet til Guds eget ord. Kirken er bygd på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv (Ef 2:20). Uten denne grunnvollen, Ordet, både i det Gamle og Nye testamente er det ingen kristen kirke.

Og til slutt: Begrepet KIRKE betyr ikke kirkebygg, eller et bestemt kirkesamfunn eller organisasjon, men til mennesker! Kirken er mennesker som han har kalt ut fra denne verden for å tilhøre han, den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus!


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
3 min
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Thor Fremmegård.
  Thor Fremmegård bor i Tromsø, men kommer opprinnelig fra Østfold. Han er gift med Sigrun og de har to voksne barn. Thor er lærer ved Fjellheim bibelskole i Tromsø.
   Ressurser av Thor Fremmegård
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.