Publisert

Josvas bok – en innføring En bok om en Gud som leder og sørger for sitt folk


Ca leselengde:
7 min

Når forfatteren av Josvas bok skal skrive en nekrolog over Josva og ære hans minne for ettertiden bruker han store ord:

Israelittene tjente Herren i hele Josvas levetid. Jos 24:31 

De hadde erfart hvor stor Gud er da Josva ledet folket inn i Israels land og gjennom de første vanskelige årene i landet. Ved hjelp av Guds inngrep og ledelse lyktes det dem å innta det landet som Gud hadde lovet å gi dem i 5. mosebok.

Det var en stor tid med en sann tro på Gud. Begivenhetene viste hvordan Gud fullførte sin plan. Triumferende fortelles det at Gud sørget for fred og at ingen fiender holdt stand – alt gikk i oppfyllelse! (Jos 21:44-45) Intet løfte var tomt!

La oss se nærmere på bokens oppbygning og hovedpoeng.

Folket er tilbake i landet og bekrefter pakten

Josvas bok består av tre hoveddeler: Først erobringen av landet, deretter fordelingen av landet mellom de tolv stammene, og til slutt en fornyelse av pakten.

Josva forbereder erobringen av landet ved å sende to spioner til Jeriko (Jos 2). Deretter lar han prestene gå først ut i Jordanelven. Den tørrlegges helt til folket har kommet over og inn i det lovede land (Jos 3-4).

Folket går i en nesten gudstjenesteaktig prosesjon rundt Jeriko i sju dager. Bymurene kollapser mirakuløst mens det blåses i horn på den syvende runden på den syvende dagen (Jos 6). Under kampene som følger mot de kanaaneiske hærene skjer det forunderlige at et haglvær dreper mange flere av fiendene enn det som dør under selve kampene (Jos 10:11), og at solen stod stille (Jos 10:12-14).

Etter fortellingen i de første tolv kapitlene, om erobringen av landet, blir det beskrevet hvordan landet fordeles mellom stammene. Først får Juda stamme tildelt sitt område i den sørlige delen av landet. Deretter får de øvrige stammene tildelt sine fremtidige områder i Shilo, ved loddtrekning.

I bokens tredje avsnitt kulminerer det hele med en stor paktsfornyelse. Før han dør kaller Josva folkets ledere sammen til en "lederkonferanse" (Jos 23:1-2). Deretter bekreftes pakten i byen Sikem (Jos 24:1). Josva bekjenner at han og hans familie vil gjene Herren, og ved en høytidelig seremoni lover også folket å gjøre det samme (Jos 24:25-28).

Dermed er ringen sluttet. Sikem var nemlig det første stedet i løftets land som Abraham kom til (1 Mos 12:7). Nå er hele folket tilbake ved det samme stedet etter over 400 år med slaveri i Egypt og ørkenvandringen.

Nettopp her slutter Josvas bok med en høytidelig bekreftelse av den gamle pakten mellom Gud og Israel. Hverken slaveri eller ørkenvandring har opphevd forholdet mellom Gud og hans folk. Josva og hans familie vil tjene Gud, og folket følger hans eksempel (Jos 24:14-24).

Gud går med Josva

I begynnelsen av Josvas bok oppholder folket seg like ved Jordanelven som de må krysse for å komme til Jeriko og innta landet. Før sin død hadde Moses innsart Josva som sin etterfølger. Josva stod derfor overfor en stor oppgave og hadde noen meget store sko å fylle!

I denne situasjonen er det at Herren, som det aller første, minner Josva på hvordan Moses hadde forberedt ham på den nye oppgaven (5 Mos 31). Hele tre ganger oppmuntrer Gud ham til å være sterk og om ikke å miste motet (Jos 1:6, 7, 9).

Og ikke nok med det. Allerede fra starten av gir Gud Josva klar beskjed om hva hans plan er. Det ser vi i kapittel 1, vers 3, 4 og 5.

Vers 3:

Hvert sted dere setter foten på, gir jeg dere, slik som jeg lovet Moses.

Det betyr at de skal kunne nedkjempe de kanaaneiske hærene.

Vers 4:

Området deres skal strekke seg fra ørkenen og Libanon til den store elven Eufrat, hele hetittlandet, og helt ut til Storhavet, der solen går ned.

Her forbereder Gud Josva og folket på fordelingen av landområdene til de ulike stammene etter de innledende seirene.

Vers 5:

Så lenge du lever, skal ingen kunne holde stand mot deg. Jeg vil være med deg slik jeg var med Moses. Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke. 

Dette er temaet i Josvas siste tale (kapittel 23), som forbereder paktsfornyelsen.

Guds budskap til Josva i de fem første versene er ikke bare en oppmuntring til Josva. Det fungerer også som en slags innholdsfortegnelse til Josvas bok.

En førsteklasses forteller

Forfatteren er anonym. Men når man leser teksten grundig, er det tydelig at han har store evner hva gjelder fortellerteknikk.

Hvis du har tid, burde du bruke litt tid på å studere detaljene. Jeg hadde selv gleden av å grave i boken i seks år, og ble dypt imponert over forfatterens talent.

Et eksempel på én av de mange fortellertekniske detaljene er henvisningene til Josvas høye alder (Jos 13:1; 23:1). De markerer bokens andre og tredje hovedavsnitt. Et annet kjennetegn for hovedavsnittene er at de alle tre innledes med sitater om Guds vilje for folket (Jos 1:1-9; 13:1-7a; 23:1-5).

En stor dramatiker

Men ikke nok med det. Fortelleren har også sans for dramaet. Han beskriver tre sentrale begivenheter under erobringen i en helt særegen hebraisk stil. Utover å være meget dramatisk, er den kjennetegnet av å ha to høydepunkt.

De tre begivenhetene er overgangen over Jordanelven, inntagelsen av Jeriko og det listige bakholdsangrepet i byen Aj. Disse tre fortellingene er bygget opp på samme måte – med de to dramatiske høydepunktene som den sentrale delen.

Det beste eksempelet på dette er det store underet da folket krysset Jordanelven. Det første høydepunktet er idet prestene går ned i elven med Guds ark. Da stopper vannet og folket kan gå tørrskodd over (Jos 3:14-17). Og idét de går opp av elven kommer vannet flytende igjen (Jos 4:18)!

Fortelleren har et språk som eksploderer i begeistring og forundring over Guds perfekte timing av underet!

I Moses' fotspor

Josvas forbilledlige ledelse av folket er et av bokens sentrale budskap. Her er nøkkelen til suksess: Følg Moses' veiledning veldig nøye! Josva viser hvordan nye ledere skal gå i Moses' spor – ved å være kreative kopier!

Boken forteller detaljert om hvordan Josva, som hadde vært i Moses' tjeneste (Jos 1:1) følger hans eksempel. Og det er interessant å legge merke til hvor mange begivenheter det er i Josvas liv som minner om tidligere begivenheter fra Moses' liv. Her følger en rekke eksempler:

Josva var selv én av to troverdige spioner (4 Mos 13). Før inntagelsen av Jeriko er det nå han selv som sender ut spioner (Jos 2).

Det er også en parallell til 2. Mosebok 3-15, som i Josvas bok nesten gjenoppleves – bare i motsatt rekkefølge. Ved et trosskapende under viker vannet i elven tilbake, slik at folket kan gå tørskodd over (Jos 4:22, 24 ~ 2 Mos 14:21, 31). Deretter bekrefter den nye generasjonen pakten ved omskjærelse og feirer den første påsken i landet (Jos 5:1-11 ~ 2 Mos 12).

Og på samme måte som Moses så Guds engel i den brennende tornebusken og måtte ta av seg sandalene fordi han stod på hellig grunn, slik møter Josva, en natt ved Jeriko, føreren for Guds hær – som av akkurat samme grunn befaler Josva å ta av seg sandalene (2 Mos 3 ~ Jos 5:13-15).

Andre viktige temaer

Josvas bok berører mange andre sterke budskap, som det er verdt å gå på jakt etter.

Boken viser at Gud er hele jordens Gud (Jos 2:11), den levende Gud (Jos 3:10), som kan beseire fiendene (Jos 6:2; 8:1). Boken fremhever Israels rolle som Guds redskap i verden, vet at hans handlinger med Israel åpenbarer Gud for hedningene (Jos 2:9-13, 24; 4:24; 5:1; 9:1, 3, 9-10; 10:1; 11:1).

Boken inneholder også en klar advarsel. Israels folk vil miste landet hvis de er ulydige mot Gud (Jos 23:16; 24:27). Slik er det også allerede i Josvas bok et hint om hvordan det kommer til å gå senere i Israels historie. Gud gir landet til folket, men folket begår feil og lider nederlag (kapittel 7 og 9). Blant annet begår de den feilen å praktisere den avgudsdyrkelsen som mange av de andre folkeslagene i landet utøvde. Det får store konsekvenser for dem. Det kan man lese om i Dommerboken, som følger umiddelbart etter Josvas bok.


Teksten er hentet fra den danske nettsiden Ordet og Israel, og oversatt fra dansk av Maria Hellestøl Reyes.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
7 min
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Skrifthenvisning

  Josvas bok  

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Nicolai Winther-Nielsen.
  Nicolai Winther-Nielsen er dansk, gift med Margrethe og har to barn. Han har en doktorgrad i gammeltestamentlig eksegese, har deltatt i bibeloversettelsesarbeid og hatt flere ulike undervisningsstillinger.
   Ressurser av Nicolai Winther-Nielsen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.