Publisert

Vingårdssøndag Én av kirkeårets søndager heter Vingårdssøndag, hvorfor det?


Ca leselengde:
2 min

Evangelieteksten for første rekke på denne søndagen er Jesu lignelse om arbeiderne i vingården fra Matteus 20. Også tekstene for andre og tredje rekke omhandler tjenesten i Guds rike. Vi har Jesus som forteller oss at vi skal se på oss selv som  unyttige tjenere, og Peter som spør Jesus hva han og de andre disiplene «skal få».

Alle tekstene leder blikket vårt over på at tjeneste i Guds rike ikke handler om hva vi skal få eller gjøre oss fortjent til. Det er en viktig tjeneste for Gud, men Guds gaver, de har vi fått allerede. Det er ikke den tjenesten vi har og om vi gjør stort eller lite for Gud som avgjør vår evige skjebne. Hvorvidt vi kom sent eller tidlig til tro har heller ingen ting å si, alle får sin lønn. Jesus har frelst oss av nåde alene, og nå står vi fritt til å tjene ham. Det er jo faktisk også et viktig poeng hos Luther, at når vi er fri fra å måtte fortjene frelsen ved våre mange gode gjerninger da kan vi tjene enda mer villige i Guds rike. Det skjer av et glad hjerte og ikke av tvang.

Vi må nesten ta tekstene som er satt opp til hjelp når vi skal si noe om vingårdssøndagen. For her er det ikke så mye å hente ellers. Vi har ingen lange kirkelige tradisjoner, ingen tidlige vitnesbyrd eller omtaler fra kirkefedrene. Frem til relativt nylig var søndagen relativt pregløs. Den var en del av gesimasøndagene, søndagene før påske. I 1977 omdøpte man søndag septuagesima til vingårdssøndag. Man kan nok tenke seg at den var kalt det på folkemunne en god stund allerede. Tekstene forble de samme. I 2011 flyttet man da vingårdssøndagen til etter sommeren.

For mange menigheter blir søndagen i praksis en slags semesterstart. Det kan være fint å ha en dag som markerer det, at nå er man i gang igjen etter sommeren. Selv om kirker naturligvis bør ha gudstjenester gjennom sommeren også! Men nå er man i gang med høsthalvåret, og da passer det godt å være oppmerksomme på menighetens ulike tjenester. Her er tekstene til stor hjelp.

Vi kan minnes all Guds nåde mot oss, og stadig tenke på at også tjenesten vi får ha for Gud er en gave som gis av hans gode hånd.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Mikael Bruun.
  Mikael P. V. Bruun kommer fra Oppegård og er prest i DELKs menighet i Kristiansand. Han er engasjert i FBB og Johanneskretsen, og har tidligere vært prest i Luster, Nordreisa og Sogndal.
   Ressurser av Mikael Bruun
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.