Publisert

Boktips: a non-anxious presence Kan en kompleks verden i endring skape fornyelse blant kristne ledere?


Ca leselengde:
4 min

Krakatoa 1883. Øygruppen i Indonesia ble gjenstand for det kraftigste vulkanutbruddet registrert i nyere historie. Flere øyer forsvant fullstendig i havet og det som var igjen fremsto fullstendig lagt øde av eksplosjonene.

For å beskrive de endringer vi ser konturene av i vårt eget samfunn er det denne hendelsen australieren Mark Sayers tar utgangspunkt i når han skriver «a non-anxious presence». Hvordan kan det ha seg at en så ødeleggende hendelse likevel bragte nytt liv og en frodig vekst med seg? For det gjorde den nemlig, selv om følgene var aldri så destruktive ved første øyekast.

Krisen blir nytt liv

Det er dyp bibelsk kjennskap til Guds veier vi blir kjent med når Sayers viser hvordan kriser og umulige situasjoner er et av de aller sterkeste midlene i Guds verktøykasse til fornyelse og nytt liv.

Begeistring og forventning kan faktisk finne sin vei frem, midt i det som ellers virker som en forestående kollaps av tradisjonelle verdier i vårt vestlige samfunn.

Boken fordeler seg på 14 kapitler i tre deler. Del en gir en analyse av vår tid og introduserer begrepet "gråsone", mer om det under. I del to blir vi presentert for mekanismer i samfunnslivet som både har preget oss frem til nå og som er vanlige å ty til i pressede situasjoner. Siste halvdel av boken, del tre, gir veiledning til ledere i lys av tiden vi lever i og har foran oss.

Presist og avslørende

Sayers er selv pastor i en interkonfesjonell menighet i Melbourne, Australia. Han skriver til gjenkjennelse i et generelt vestlig perspektiv der særlig USA har vært premissleverandør for tankegods i mange tiår. Såpass generell er han at selv jeg i lille Norge kjenner han treffer ubehagelig nært. Kristne fra ulike leirer vil ikke kjenne seg fremmedgjort i det han skriver.

Hans analyser bærer ikke preg av tunge teorier eller resultatet fra store mengder forskning. For noen vil nok det gjøre det hele for enkelt, men det gjør samtidig at han blir mer tilgjengelig og at han på nokså kort tid rekker å trekke noen svært lange og brede linjer.

Noe nytt er på gang, men hva?

Sentralt i Sayers beskrivelser er begrepet "the gray zone", eller gråsone på godt norsk. En gråsone oppstår når vi finner oss selv, både som storsamfunn og som enkeltmennesker, med noe av oss plantet i det gamle mens noe annet i oss helt tydelig er på vei over i noe nytt. Vi husker tiden hvor det meste var opplest og vedtatt, kjent og unisont. Slik er det ikke lengre, men det gamle erstattes ikke kontant av helt nye normer, holdninger og verdier. Vi befinner oss i en uoversiktlig overgang, en mellomfase som er forvirrende, opprivende og ikke minst svært utfordrende å lede i. Det er som på Krakatoa i tiden etter eksplosjonene.

Sayers peker på en rekke utfordrende mekanismer i samfunnslivet, både sekulært og kristent, som alle oppleves aktuelle og presise. Blant annet når han beskriver vår verden nå som kompleks mot komplisert tidligere. Der man i en komplisert verden kunne forvente å nå et gitt resultat ved hjelp av gode strategier, oppsett på problemløsninger riktige ressurser er det i vår hypertilgjengelige tid helt andre krav som stilles for å komme til det samme målet. Utfordringene er i mye større grad uoversiktlige.

Opplevelsen av krise blir for de fleste sterkere i slike tider.

Håp når alt vakler?

Hvor er så veien Sayers leder oss til? Hvor finnes håp og fremtid? Var det håp for Krakatoa?

Ja, det var det. Gjemt under den brente og øde overflaten viste det seg at en rekke ulike frø var blitt liggende. Krisen bragte med seg kraften til nytt liv i bittesmå versjoner her og der som etter hvert spirte frem på måter ingen hadde turt å forutse.

Nøkkelen Sayers peker på er Guds fornyelse gjennom krisen. Sann fornyelse og fellesskap med Gud selv har kraft i seg til å bryte med engstelighetspandemien vår verden rammes av. I «an anxious age» vil en “non-anxious presence” utgjøre et dreiepunkt for mennesker rundt en. Mennesker som lever i fellesskap med Gud og lar hans fornyelse virke i livet vil ha kontakt med det virkelig trygge og livgivende i tilværelsen, Gud selv.

Men dette krever at krisene ikke driver oss til komfortsoner slik at Guds frø til fornyelse forblir nedgravd. Jeg opplevde å bli utfordret på en måte jeg ikke hadde forventet her. Det ga dyp gjenklang med klassisk bibelsk veiledning til fornyelse, vekkelse og nytt liv. Her avvises step-by-step-metoder og andre lettvinte løsninger som så ofte har ført både storsamfunn, kristne fellesskap og enkeltmennesker ut i forvirring og motløshet.

Selv om boken særlig er aktuell for alle med et lederansvar vil jeg sterkt anbefale boken til alle som ønsker å forstå litt mer av vår tid fra et solid utgangspunkt i «de gamle stier».

Boken kan blant annet kjøpes her.

A Non-Anxious Presence: How a Changing and Complex World will Create a Remnant of Renewed Christian Leaders
Forfatter: Mark Sayers
Forlag: Moody publishers
Språk: Engelsk
År: 2022
Sidetall: 209


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
4 min
Ressurstype

  Boktips

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Øivind Ruud Kringstad.
  Øivind bor på Senja i Troms, er gift med Elisabeth og har tre gutter. Han arbeider som regionleder i NLM region nord og er redaksjonsmedlem i foross.no.
   Ressurser av Øivind Ruud Kringstad
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.