Publisert

Lettfattelig, alvorlig og veiledende om karismatisk bevegelse Bokomtale av Geir Otto Holmås` Ved en korsvei, åpent brev til mine karismatiske venner


Ca leselengde:
2 min

Ved en Korsvei, Åpent brev til mine karismatiske venner.
Geir Otto Holmås (Luther Forlag 2018), 154 sider.

Forlaget har valgt tittel som gir en klar pekepinn på hva Geir Otto Holmås her har våget seg i kast med. Holmås har vært sentral i Oase-bevegelsens lederskap over flere år og har gjennom det vært på innsiden av det vi kan kalle bred, mainstream karismatikk i Norge. Samtidig med dette tok han også et oppgjør med Menighetsfakultetet og forlot sin stilling her i 2014.

Han er nå førstelektor ved NLA i Staffeldsgate. Det er nesten noe litt wisløfsk over dette.

Hva er det Holmås har «våget seg i kast med»? Kari Holmås, Geir Ottos søster, som også har hatt et brennende engasjemet i den brede karismatiske bevegelsen, tok sommeren 2013 et oppgjør med hvordan profeti-nådegaven ble forvaltet og forstått på Oase. Holmås tar dette med i boken for å vise stegene han hadde i sin oppvåkning: En ubibelsk åndskraft hadde under radaren og uten motstand trengt langt inn i karismatiske miljøer, også miljøene som regner seg som lutherske.

Ubibelsk åndskraft? Det er ikke lett å få øye på en åndskraft som bruker bibelske ord og vendinger, og som proklamerer Guds Rikes komme. Hva for en åndskraft er det snakk om? New Apostolic Reformation (NAR). «Har jeg aldri hørt om», sier du kanskje. Dette, ville nok Holmås hevde, er litt av problemet. NAR er ingen organisasjon eller kirkesamfunn. Heller ikke inviterer NAR til møter eller gudstjenester. New Apostolic Reformation er et løst, men ikke desto mindre effektivt og målbevist nettverk av karismatikere som nå ifølge Holmås korrumperer sunn karismatikk. Nettverket har sitt utspring i USA, men sprer seg nå videre internasjonalt. Hvis dette høres ambisiøst og konspiratorisk ut, skylder du først å lese hva Holmås har på hjertet.

Teksten er en lesverdig blanding av personlige opplevelser, oppbyggelse og teologi. Noen fagbok tar den ikke mål av seg å være. Ingen personer henges ut eller er referert med navn. Antageligvis er dette gjort av respekt for meningsmotstandere, eller også har Holmås med denne teksten gjort seg selv så utsatt for angrep at han ikke ønsker å gjøre dette ytterligere personlig.

Hva er det som er så galt med New Apostolic Reformation, da? La meg bare gi noen korte riss, boken er naturligvis bedre her: Apostler, selvutnevnte og gjerne i flere parallelle roller utgjør lederskapet i NAR. Altså: Nå finnes det en gruppe amerikanere som mener seg å være Jesu Kristi Apostler med ansvar for å bringe Guds Rike på jord.

Ingen vil kunne si: ‘Se her er det’, eller: ‘Der er det’. For Guds rike er midt iblant dere, sa Jesus for to tusen år siden (Luk 17:21). NAR på sin side skal selv utbre Guds Rike synlig i samfunn og land.  Min kongsmakt er ikke av denne verden, sier Jesus til Pilatus (Joh 18:36). NAR vet bedre.

Holmås har skrevet en ytterst viktig bok. Det må ha kostet mye å skrive den, og forfatterpulsen slår inn i teksten på en heldig måte, så dette er både lettfattelig og alvorlig.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Boktips

Emner

  Karismatikk

  NAR

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Nils Andreas Masvie.
  Nils Andreas er gift med Katrine og sammen har de tre barn. Han har studier innen russisk og statsvitenskap med en Master i Law and Diplomacy. Til daglig arbeider han som Vice President og regiondirektør i DNVGL (tidl. Det Norske Veritas) i Russland, Kazakhstan og Eurasia.
   Ressurser av Nils Andreas Masvie
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.