Publisert

Viktig bok om Kenneth Hagin og fremgangsteologien


Ca leselengde:
3 min

I 2005 gav professor Kjell Olav Sannes ut en meget interessant og nyttig bok med følgende lange tittel: Det guddommeliggjorte menneske og den menneskeliggjorte Gud. En kritisk teologisk analyse av synet på forholdet mellom mennesket og Gud hos Kenneth E. Hagin, trosbevegelsens grunnlegger og lærer (REFLEKS-Publishing, Oslo 2005).

Sannes gir her en grundig innføring og vurdering av den tenkningen som ligger til grunn for den såkalte framgangsteologien. Fokus rettes mot denne bevegelsens opphavsmann, nemlig den amerikanske pastoren Kenneth Hagin (1917 – 2003).

Boken har i senere år vært vanskelig å få tak i. Nå gjøres den imidlertid tilgjengelig på foross.no. Sannes har gitt foross.no tillatelse til å legge hele boken ut, som PDF- fil. Pagineringen er ikke identisk med bokutgaven, men stoffet som presenteres er det samme.

Boken er publisert her.

Boken er etter mitt skjønn den mest grundige og beste analyse av Kenneth Hagins teologi, som er skrevet på et skandinavisk språk. Vi sier hjertelig takk til Sannes, og anbefaler boken varmt. I det følgende vil jeg begrunne hvorfor Sannes bok fortsatt er meget aktuell.

Den Kristne senterbevegelsen

På nittenåtti-tallet kom den såkalte framgangsteologien til Skandinavia og Norge. Bevegelsens viktigste talsmann ble pastor Ulf Ekman. Han grunnla menigheten «Livets Ord» i Uppsala allerede i 1983. I årene som fulgte, ble tilsvarende menigheter etablert i Norge.

De som var pastorer for disse menighetene hadde som regel studert ved en institusjon i USA, som heter Rhema Bible Training Center (Oklahoma USA). Senteret ble grunnlagt av Kenneth Hagin i 1963, og er underlagt en verdensomspennende organisasjon som kalles Kenneth Hagin Ministries. I følge organisasjonens hjemmeside, har vi å gjøre med «a worldwide ministry based on faith, prayer, and the healing truths in God's Word». Se deres egen omtale på nettsidene deres.

Kenneth Hagin regnes som trosbevegelsens lærefar. Hans tanker videreføres i bevegelsens lære om helbredelse, åndelig krigføring og krigstungetale. Frem mot årtusenskiftet ble bevegelsen kjent for sin lære om at sykdom skyldes demoner. Helbredelse ble derfor kombinert med demonutdrivelse.

Mange av Hagins bøker ble oversatt til norsk. En av dem bar tittelen "Åtte syner av Jesus" (Livets Ords forlag). I denne boken forteller Hagin at Gud lot ham se at de syke var plaget av demoner, og han skriver om hvordan han helbredet sykdommen ved å drive demonen ut. Hagin skriver blant annet følgende om en pike som hadde kreft:

Den unge piken og jeg stod midt i skyen. Da jeg så på henne, så jeg en ond ånd eller en demon utenpå kroppen hennes over den venstre lungen for det var der kreften begynte. Han lignet ganske mye på en liten ape som hang på kroppen hennes – slik som en ape henger i grenen på et tre» (66)

Hagin skriver videre at han helbredet piken fra kreftsykdommen, ved å befale demonen å forlate henne.

Tilbakegang

Senterbevegelsen har i senere år gått tilbake. Den har imidlertid blitt avløst av andre karismatiske bevegelser, som bygger på tenkning som er beslektet med den vi finner hos Kenneth Hagin. Dette gjelder pastorer og menigheter som representerer den såkalte tredje karismatiske bølge. De forbindes med Torontobevegelsen, og globale nettverk som New Apostolic Reformation (NAR), Partners in Harwest og Revival Alliance.

Les også artikkelen NAR - en karismatisk "apostolisk" reformasjon? her på foross.no.

Disse bevegelsene etablerer ikke nye menigheter slik Hagins disipler gjorde. De ser det som sin oppgave å arbeide globalt for å oppnå bred innflytelse i menigheter som allerede er etablert. Her i Norge har særlig Oasebevegelsen og IMI-kirken invitert pastorer og forkynnere fra disse nettverkene.

Det er god grunn til å advare mot disse bevegelsene, selv om de er store og mektige. Til nærmere begrunnelse for dette, se artikkelen om NAR på foross.no med link ovenfor.

Revival Alliance

Sentrale personer fra Revival Alliance, har besøkt Norge flere ganger i løpet av de siste tyve årene. Dette gjelder for eksempel pastorene Heidi Baker, Randy Clark, Bill Johnson og John Arnott. Til høsten legger Revival Alliance opp til en stor konferanse i Tønsberg. Hit kommer alle de personene som er nevnt ovenfor.

Et studium av Kjell Olav Sannes bok vil gi god hjelp til å forstå og vurdere disse bevegelsene.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
3 min
Ressurstype

  Boktips

Emner

  Karismatikk

  NAR

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Arne Helge Teigen.
  Arne Helge Teigen er førsteamanuensis ved Fjellhaug Internasjonale Høyskole. Han er gift med Ellen, har tre barn og bor i Oslo.
   Ressurser av Arne Helge Teigen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.